Průvodce

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Světem Grepolisu vás budou provázet tito herní průvodci


Herní průvodce 1.png Herni pruvodce 2.png Herní pruvodce 3.png Průvodce 4.png

Základní informace

Tutorial.png

Na této stránce najdete kompletní přehled tutoriálových úkolů, které vás seznámí se základní funkcemi hry a nasměruje počátky rozvoje vašeho impéria.

Ikony jednotlivých úkolů se budou zobrazovat po levé straně rozhraní, napravo od hlavní nabídky, vizte obrázek.

Kliknutím na ikonu úkolu se otevře okno s podrobnými informacemi o úkolu, kde si můžete aktivovat navádějící šipky - Nemusíte tedy mít strach, že byste při plnění těchto úkolů tápali. Arrsprite.png

Po úspěšném splnění prvních 20 misí obdržíte hrdinku Andromedu a efekt „Spokojený lid“, jenž vám po 7 dní navýší produkci surovin o 75%! Přeskočíte-li tutoriál (pozor! jedná se o nevratné rozhodnutí) obdržíte pouze efekt „Dárek od Heleny“, díky kterému bude po 14 dní navýšena vaše produkce o 50%, nedostanete žádné další odměny, jež by vám jinak plynuly ze splněných úkolů.

Ztráta posledního města

Nová naděje

Ztratíte-li své poslední město a začnete hrát na daném světě znovu, obdržíte do začátku efekt „Nová naděje“, který vám po jeden týden bude o 40% snižovat dobu stavby a o stejné procento zvyšovat produkci surovin, abyste rychleji dohnali ztracený postup ve hře. Bude znovu spuštěna volba tutoriálu.


Úkolové řady

Úkoly jsou rozřazeny do tzv. úkolových řad. Úkoly v nich na sebe navazují, bez splnění jednoho se nespustí druhý. V určitých případech je aktivace úkolu závislá na splnění úkolu z jiné úkolové řady či musí být splněny podmínky ve formě jistého postupu ve hře.

Mise v rámci průvodce

Jsem Helena, dcera Diova. Můj otec mi řekl, že do tohoto světa přijde nový vládce, aby tu vybudoval ohromnou říši. Proto jsem poprosila Sokrata, aby vám pomohl se stavbou vašeho prvního města.

Název Popis Úkol Odměna
Položit základní kámen Pro zajištění růstu svého města potřebujete především suroviny. Otevřete přehled města a pro přepnutí do režimu stavby klikněte na symbol kladiva. V něm můžete zadávat stavební úkoly ke stavbě budov. Nejdřív postavte dřevorubce. Postavte dřevorubce 5 Dřevo 5 Kámen 5 Stříbro
Zahájit těžbu kamene Rozšiřme nyní základní zásobování města tím, že postavíme kamenolom. Postavte kamenolom 5 Dřevo 5 Kámen 5 Stříbro
Potraviny pro lid Kromě surovin jsou pro zásobení vašich dělníků a vojsk důležité také potraviny. Kolik můžete právě zásobit obyvatel vidíte na horním pravém okraji obrazovky. Rozšiřte nyní statek, aby město mohlo růst. Rozšiřte statek na úroveň 2 5 Dřevo 5 Kámen 5 Stříbro
Požadování a drancování Na Vašem ostrově existuje několik zemědělských vesnic, z nichž už je jedna podrobena. Jako daň zde můžete pravidelně požadovat suroviny. Pokud se rozhodnete pro drancování, získáte více surovin. Může to ale také vést k povstání. Prozatím požadujte od vesnice daň v podobě nějakých surovin. Požadujte/vydrancujte trochu surovin od nějaké zemědělské vesnice na mapě. 6 Bojovník s mečem
Dobýt zemědělskou vesnici Dobyjte další zemědělské vesnice tím, že porazíte místní obránce. Jakmile nařídíte útok, zobrazí se na horní liště pohyb vojsk. Ihned po provedení útoku obdržíte hlášení o výsledku bitvy. Dobyjte svou druhou zemědělskou vesnici 6 Práče
Dřevo pro rozšíření dolu Stabilizace dolů v horách vyžaduje hodně dřeva. Rozšiřte dřevorubce na úroveň 2. Můžete pak zadávat více stavebních úkolů najednou. Ty jsou prováděny v daném pořadí. Rozšiřte dřevorubce na úroveň 2 15 Dřevo 15 Kámen
15 Stříbro
Bezpečné úložiště Čím je sklad větší, tím více surovin v něm můžete uskladnit. Kromě toho také chrání část surovin před drancováním nepřítele. Suroviny, které nemohou být uskladněny, jsou ztraceny. Rozšiřte sklad na úroveň 2 10 Dřevo15 Kámen 5 Stříbro
Útočiště Prosperující metropole potřebuje chrám, ve kterém mohou obyvatelé uctívat bohy a přinášet jim oběti. Postavte chrám 25 Dřevo 50 Kámen
30 Stříbro
Přízeň bohů V každém městě můžete uctívat jednoho boha. V této chvíli byste měl jít do chrámu a zvolit za svou bohyni Héru. Její božské síly se obzvláště hodí k výstavbě města. Svého boha můžete později změnit, ale ztratíte tím veškerou přízeň, kterou jste doteď u Héry získal. Zvolte Héru za svou bohyni 50 Přízeň (Héra)
Moc bohů Zvolte si božskou sílu a sešlete ji na své město. Myslete na to, že každá božská síla stojí přízeň příslušného boha. Dokud neválčíte, měl byste používat božské síly za účelem výstavby města. Sešlete božskou sílu (svatba) 30 Přízeň (Héra)
Pod zemí Abys mohl razit stříbrné mince, musíš nejdřív postavit stříbrný důl. Postavte stříbrný důl 5 Dřevo 5 Kámen 5 Stříbro
Stavět rychleji Senát urychluje růst vašeho města. Je podmínkou pro řadu budov a současně snižuje dobu výstavby všech budov. Rozšiřte senát na úroveň 2 5 Dřevo 5 Kámen 5 Stříbro
Růst Další stupeň statku vám umožní postavit kasárna. Rozšiřte statek na úroveň 3 25 Dřevo 20 Kámen
5 Stříbro
Budování armády Dalším základním pilířem mocné říše je silná armáda. Postavte kasárna a budete moci rekrutovat vojska. Postavte kasárna Rychlejší rekrutování o 100% na 3 hodiny
Rekruti Čím více zemědělských vesnic kontrolujete na svém ostrově, tím více potřebujete vojáků pro dobývání dalších vesnic. Nevyužité suroviny investujte do výcviku vojáků. Pokud nemáte dostatek surovin, požadujte nějaké po svých zemědělských vesnicích. Rekrutujte bojovníky s mečem, dokud jich nebudete mít celkem 7 5 Práče
Rozšiřování vlivu Jako vládci vám náleží podíl z výnosů zemědělských vesnic. Pokud se jej zdráhají zaplatit, musíte se jejich surovin domoci násilím. Dobyjte svou třetí zemědělskou vesnici 200 Dřevo 100 Stříbro
Nový název města Základní kámen velké metropole byl položen. Nyní byste měl své město pojmenovat. Stačí poklepat na název města vlevo nahoře. Změňte název města 5 Hoplita


Zásobování surovinami

Název Popis Úkol Odměna
Cihla k cihle Každičký kámen pomáhá budovat mocnou říši. Proto se vyplatí zvýšit výnosy z kamenolomu. Rozšiřte kamenolom na úroveň 2 20 Dřevo 15 Kámen
15 Stříbro
Likvidní říše Vaše město je ještě příliš malé na to, aby drancovalo stříbrné mince v jiných městech, takže se musíme zatím spolehnout na vlastní produkci. Rozšiřte stříbrný důl na úroveň 2 30 Dřevo 10 Kámen
25 Stříbro
Více dřeva, méně lesa Dřevo představuje základní materiál pro řadu budov. Proto je velmi důležité zvýšit produkci dřeva. Rozšiřte dřevorubce na úroveň 3 60 Dřevo 50 Kámen
30 Stříbro
Další materiál Než budeme moci počítat těla padlých nepřátel, musíme spočítat kameny potřebné ke stavbě budov. Postarejme se o to, aby se tyto priority brzy prohodily! Rozšiřte kamenolom na úroveň 3 25 Dřevo 30 Kámen
50 Stříbro
Peníze vládnou světem Všichni ti pilní pracanti, kteří staví Vaše budovy, nepracují zadarmo. Je potřeba se zaměřit na větší produkci stříbrných mincí. Rozšiřte stříbrný důl na úroveň 3 200 Dřevo 80 Kámen
140 Stříbro
Méně lesa, více místa Tento ostrov oplývá hojnými lesy. Neváhejte surovinové dary Matky Země shrábnout pro vlastní potřeby! Rozšiřte dřevorubce na úroveň 5 80 Dřevo 90 Kámen
70 Stříbro
Lepší krumpáče Vyplatilo by se ještě vylepšit kamenolom. Kameníkům by se hodily lepší krumpáče, se kterými by mohli odvádět svou práci rychleji. Není to skvělý nápad? Rozšiřte kamenolom na úroveň 5 60 Dřevo 80 Kámen
110 Stříbro
Chřestění mincí Každá stříbrná mince ve Vaší pokladnici je důkazem Vaší velké moci. To mi alespoň jednou povídal jeden moudrý muž. Rozšiřte stříbrný důl na úroveň 5 150 Dřevo 80 Kámen
100 Stříbro
Vytváření zásob Dbejte na to, ať máte vždy dostatečně velký sklad, aby žádné suroviny nepřišly nazmar. Rozšiřte sklad na úroveň 5 Spokojenost
Tržiště Tržiště zahajuje obchod se zemědělci a dalšími hráči. Tím se otevírá velmi dobrá příležitost, jak vyrovnat nedostatek určité suroviny. Postavte tržiště 150 Dřevo 50 Kámen
50 Stříbro
Vesničtí balíci Při obchodování se zemědělci z toho obvykle máte zisk. Pokud tak ale činíte příliš často po sobě, jejich nabídky se zhoršují. Pokud by jejich nálada klesla pod 80 %, každý pokus o obchodování skončí zamítavě. Obchodujte se zemědělskou vesnicí 100 Dřevo 100 Kámen
100 Stříbro
Směnný obchod S ostatními hráči můžete obchodovat prostřednictvím tržiště. Buď k tomu předložte vlastní nabídku, nebo přijměte nabídku jiného hráče. Pamatujte, že můžete zároveň obchodovat s maximálně 500 surovinami na každou úroveň Vašeho tržiště. Obchodujte s jiným hráčem 300 Dřevo 300 Kámen
300 Stříbro
Čilý obchodní ruch Vaše tržiště má stále velmi omezenou kapacitu. Chcete-li více svobody, hned jej rozšiřte. Rozšiřte tržiště na úroveň 3 400 Dřevo 200 Kámen
80 Stříbro
Nepřítel jménem les Neustálé odlesňování má nepopiratelnou výhodu: budete mít dostatek dřeva na stavění ještě větších budov! Proč s tím tedy přestávat? Rozšiřte dřevorubce na úroveň 8 170 Dřevo 210 Kámen
160 Stříbro
Kámen nad zlato Kameny představují důležitou surovinu, obzvláště pak v raných fázích budování města. Rozšiřte kamenolom na úroveň 8 140 Dřevo 170 Kámen
250 Stříbro
Hlubší doly Čím je říše větší, tím více stříbrných mincí potřebuje. Proto nechejte své havíře kutat hlouběji než kdy dřív. Rozšiřte stříbrný důl na úroveň 8 500 Dřevo 200 Kámen
250 Stříbro
Dobré základy zahraniční politiky Čím větší máte tržiště, tím cennější může být obchodování se zemědělskými vesnicemi a ostatními panovníky. Rozšiřte nyní své tržiště, a zvyšte tak jeho kapacitu! Rozšiřte tržiště na úroveň 5 710 Dřevo 370 Kámen
180 Stříbro
Skladiště Větší sklad vám umožní stavět budovy náročnější na suroviny. Rozšiřte sklad na úroveň 10 1300 Dřevo 2100 Kámen 900 Stříbro
Blahobyt Kupec optimalizuje vaše hospodářské cykly, a tím zvyšuje vaši produkci surovin. Rozhodl se, že vám nabídne své služby na tři dny zdarma. Aktivujte, nebo prodlužte služby kupce 3 dni zadarmo Spokojenost
Dřevařský monopol Výnosy z práce dřevorubců jsou sice celkem uspokojivé, ale není důvod usínat na vavřínech. Surovin nebude nikdy dost! Rozšiřte dřevorubce na úroveň 12 350 Dřevo 450 Kámen
350 Stříbro
Velkolepé budovy… z kamene K výstavbě skutečně velkolepých staveb, jako jsou například několikametrové městské hradby, budeme potřebovat víc kamene než kdy dřív! Rozšiřte kamenolom na úroveň 12 300 Dřevo 350 Kámen
530 Stříbro
Stříbrná říše Nikdy neuškodí mít víc stříbrných mincí, než člověk dokáže utratit. Od takového luxusu jsme ale na hony vzdáleni, takže na tom zapracujme! Rozšiřte stříbrný důl na úroveň 12 700 Dřevo 400 Kámen
450 Stříbro
Námořní obchod Abyste mohl posílat suroviny přímo na jiné ostrovy, potřebujete tržiště na úrovni 10. Rozšiřte tržiště na úroveň 10 1800 Dřevo 1000 Kámen 600 Stříbro
Správa surovin Váš pravidelný přísun surovin je nyní tak velký, že byste měl zvážit postavení většího skladu. Nechceme přece riskovat, že všechna ta nádherná produkce přijde nazmar jenom proto, že nemáme dostatečnou skladovací kapacitu, že? Rozšiřte sklad na úroveň 12 1800 Dřevo 2800 Kámen 1100 Stříbro


Moc bohů

Název Popis Úkol Odměna
Poslové bohů Existují vybraní válečníci, kteří vám mohou otevřít cestu k bohům. Rekrutujte v kasárnách jednoho vyslance bohů. Rekrutace vyslance bohů 250 Přízeň (Héra)
Miláček bohů Měl byste dále rozšířit svůj chrám, abyste produkoval více přízně. Čím je úroveň výstavby chrámu vyšší, tím vám bohové projevují více přízně. Rozšiřte chrám na úroveň 3 60 Přízeň (Héra)
Starobylé rituály Jen velekněžka zná staré rituály, kterými si dokáže naklonit bohy. Pokud má dohled nad vaším chrámem, zvýší se produkce přízně a bojová síla mytických jednotek. Rozhodla se vám nabídnout své služby na tři dny zdarma. Aktivujte, nebo prodlužte služby velekněžky 3 dni zdarma 60 Přízeň (Héra)
Duchovní lid Chcete-li rekrutovat speciální mytické jednotky, potřebujete větší chrám. Pátá úroveň výstavby umožní rekrutovat Héřiny harpyje. Rozšiřte chrám na úroveň 5 2400 Dřevo 3200 Kámen 2700 Stříbro
Blízko bohům Nikdy nezapomínejte na zkrášlování svého chrámu, aby byl ještě skvostnější a přinášel Vám co nejvíce božské přízně! Rozšiřte chrám na úroveň 8 3400 Dřevo 4200 Kámen 3700 Stříbro

Shromáždění hrdinů

Po úspěšném splnění prvních 20 úkolů a tedy i získání Andromedy se aktivuje tato úkolová řada.

Název Popis Úkol Odměna
Podpora hrdiny Hrdinové jsou mocné osoby, které mohou rozšířit moc vaší říše. Vaše hrdinka Andromeda pomáhá urychlit produkci surovin. Pro tento účel ji však musíte přiřadit ke svému městu. Přiřaďte Andromedu ke svému městu 300 Dřevo 350 Kámen
300 Stříbro
Denní výzvy Jako vladař se budete muset na svém ostrově postavit mnoha různým výzvám a úkolům. Pokud je zvládnete dokončit, obdržíte jedinečné odměny, které budete mimo jiné moci použít pro výcvik svých hrdinů. Dokonči ostrovní misi 12 Mince moudrosti


Správa účtu

Tato úkolová řada se týká pouze nově zaregistrovaného účtu.

Název Popis Úkol Odměna
Potvrzení e-mailu Prosím, potvrď svou e-mailovou adresu kliknutím na odkaz v e-mailu, který jsme ti poslali na tvoji registrovanou e-mailovou adresu. Jako poděkování získáš cenné zlaťáky. Potvrď svou e-mailovou adresu 100 Zlaté mince


V kruhu přátel

Víte-li dopředu, že nemáte koho pozvat, můžete tedy úkol obsažený v této řadě zamítnout, nejsou na něj vázány další úkoly.

Název Popis Úkol Odměna
Pozvi přítele Všichni velcí vládci historie měli mocné spojence a přátele. Měl byste proto také přimět své přátele, aby si založili vlastní říši a spojili se s vámi. Pozvaní přátelé si navíc vybudují svou říši automaticky ve vaší blízkosti, budete-li si to přát.

Nezapomeňte, že obdržíte 200 zlaťáků za každého nově zaregistrovaného přítele, který dosáhne 3000 bodů.

Pozvěte nějakého přítele a počkejte, až vaše pozvání přijme 200 Dřevo 200 Kámen
200 Stříbro


Obrana města

Název Popis Úkol Odměna
Opevnění Výhodou obránce jsou městské hradby. Menší útoky jsou odsouzeny k neúspěchu již díky základní obraně hradeb, zatímco při velkých bojích poskytují městské hradby tvým vojákům bonus navíc. Postavte městské hradby 300 Dřevo 700 Kámen
200 Stříbro
Městská stráž Čím větší je město, tím více je ohroženo závistí nepřátel. Je proto vždy třeba zajistit dostatečnou obranu. Bojovník s mečem je dobrá obranná jednotka, obzvláště proti práčatům a jiným protivníkům se střelnou zbraní. Vytvořte armádu 10 bojovníků s mečem 10 Bojovník s mečem


Správa města

Název Popis Úkol Odměna
Dost chleba pro všechny Na výstavbu budov a sestavování mocné armády ještě bude čas. Nejprve se věnujte vytvoření dostatečných zásob potravin. Rozšiřte statek na úroveň 5 300 Dřevo 250 Kámen
200 Stříbro
Světlé zítřky Určitě se chcete přesvědčit, že budete už brzy moci stavět zcela nové budovy. Hurá do toho! Rozšiřte senát na úroveň 3 200 Dřevo 50 Kámen
15 Stříbro
Pokrok Pro zpřístupnění dalších budov je třeba rozšířit senát. Rozšiřte senát na úroveň 5 400 Dřevo 200 Kámen
150 Stříbro
Břímě administrativy Spravovat celou říši představuje veliké břímě. Správce vám to může ulehčit tím, že bude například dohlížet na stavbu až sedmi budov. Rozhodl se, že vám nabídne své služby na tři dny zdarma. Aktivujte, nebo prodlužte služby správce 3 dni zdarma 300 Dřevo 100 Kámen
200 Stříbro
Metropole Z vašeho města se pomalu stává vzkvétající metropole. Rozšiřte dál senát, aby byl roven velikosti tohoto města. Rozšiřte senát na úroveň 8 700 Dřevo 550 Kámen
350 Stříbro
Rychlejší výstavba města Od určité úrovně trvá rozšíření budovy velmi dlouho. Za nějaké to zlato si ovšem můžete najmout další dělníky a zkrátit tak dobu výstavby na polovinu. Myslím, že budu schopen přesvědčit několik dělníků, aby pro vás tentokrát pracovali zdarma. Zkraťte dobu výstavby nějaké budovy 100 Dřevo 100 Kámen
100 Stříbro
Křeslo navíc Vyšší úrovně výstavby Vašich budov teď již vyžadují více času než na začátku. Výstavbou senátu můžete tuto skutečnost zmírnit. Rozšiřte senát na úroveň 12 1500 Dřevo 1400 Kámen 750 Stříbro
Proviant Už jste se dostali do bodu, kdy se vyplatí popřemýšlet o rekrutování armády. Aby se proti Vám válečníci nevzbouřili, budete pro ně muset obstarat dostatek potravin. Rozšiřte statek na úroveň 8 600 Dřevo 500 Kámen
400 Stříbro
Hojná sklizeň Vaše budoucí metropole pomalu roste a vzkvétá! Nezapomínejte ale na zásobování věrných obyvatel dostatkem jídla. Rozšiřte statek na úroveň 12 1200 Dřevo 1000 Kámen
600 Stříbro
Speciální budovy Speciální budovy jako maják nebo socha boha jsou považovány za dominanty města. Existují dvě skupiny po čtyřech speciálních budovách, z nichž můžete postavit vždy jednu. Učiňte moudré rozhodnutí a zajistěte si tak užitek z jedinečných předností těchto staveb. Postavte speciální budovu 2000 Dřevo 2000 Kámen 2000 Stříbro


Vedení války

Název Popis Úkol Odměna
Vzdělanější učenci Pokud vylepšíte kasárna, všechny pozemní jednotky se budou rekrutovat rychleji! Vzhledem k tomu, že se jedná o rozumný krok z dlouhodobého hlediska, má smysl kasárna rozvinout už nyní. Rozšiřte kasárny na úroveň 3 400 Dřevo 210 Kámen
350 Stříbro
Větší armáda Rozšiřující se výstavba Vašeho města bude přinášet více surovin. Aby se tyto suroviny mohly rychle využívat pro rekrutování jednotek, musí být kasárny schopné dostatečně rychlého výcviku. Rozšiřte kasárny na úroveň 5 650 Dřevo 400 Kámen
650 Stříbro
Vědění znamená moc Kdo má k dispozici nejpokročilejší vojenské jednotky a taktiky, je vždy o krok napřed. Ty lze vyzkoumat v akademii. Postavte akademii 200 Dřevo 200 Kámen
200 Stříbro
Útočná jednotka S každou úrovní akademie získáte 4 výzkumných bodů, které mohou být investovány do technologií. Není ovšem možné zpřístupnit veškeré výzkumy. Promyslete si proto dobře, co chcete vyzkoumat. Práčata jsou důležité útočné jednotky, které byste každopádně vyzkoumat měl. Vyzkoumejte práčata 300 Dřevo 500 Kámen
200 Stříbro
Útočná armáda Bojovníci s mečem se na útok příliš nehodí. Taková práčata však mají vysokou útočnou hodnotu. Stejně jako bojovníky s mečem je možné je rekrutovat v kasárnách. Vytvořte armádu 10 práčat 10 Práče
Vojenské velení Velitel je zkušený důstojník a pod jeho velením jsou tvá vojska mnohem údernější. Protože jste vynikající stratég, rozhodl se, že vám nabídne své služby na tři dny zdarma. Aktivujte, nebo prodlužte služby velitele 5 Práče
Akademická činnost Nikdy nepodceňujte přínosy výzkumu. Nové technologie vyžadují lepší akademii. Rozšiřte akademii na úroveň 5 900 Dřevo 1500 Kámen 1100 Stříbro
Moudrý lid V akademii desáté úrovně můžete své lidi učit užitečným technologiím, např. architektuře, která snižuje surovinové náklady na budovy. Rozšiřte akademii na úroveň 10 2000 Dřevo 3000 Kámen 2500 Stříbro
Drancovník Máte-li mocnou armádu, můžete pravidelně drancovat. Aby se ovšem útok vyplatil, je třeba dbát na to, aby náklady na suroviny za vaše ztracené jednotky nepřevyšovaly získané množství surovin. Získejte drancováním celkem 10000 surovin z jiných měst 10 Jezdec


Společně jsme silní

Název Popis Úkol Odměna
Vstup do aliance Aliance je spojení hráčů, kteří se navzájem podporují, například proti útokům nepřátel. V žebříčku v kolonce "Aliance na moři" naleznete aliance ve své blízkosti. Pročtěte si profily aliancí kvůli možným podmínkám pro příjetí a napište potom zakladateli, že byste chtěl do jejich aliance vstoupit. Jakmile Vás pozve, můžete pozvání přijmout v položce nabídky "Aliance". Staňte se členem aliance 5 Bojovník s mečem 5 Práče

5 Lučištník 5 Hoplita


Tajná služba

Název Popis Úkol Odměna
Temná skrýš Chcete-li minimalizovat ztráty při bojových akcích, je třeba získat více informací o nepříteli. Ty vám mohou opatřit špehové, kteří se obvykle ukrývají v temných jeskyních. Postavte jeskyni 250 Dřevo 500 Kámen 1500 Stříbro
Chtiví agenti Špehové si za své služby nechávají královsky zaplatit. Abyste jim mohli zadat úkol, musíte do jeskyně uložit alespoň 1000 stříbra. Uložte do jeskyně 1000 stříbra 500 Stříbro
Pochybné záležitosti Potřebujete větší jeskyni, do které by se vešlo více stříbra. Vašim špehům to také dodá motivaci odkrývat přítomnost cizích agentů! Rozšiřte jeskyni na úroveň 5 2000 Dřevo 2500 Kámen 3500 Stříbro
Profesionální špeh Do jeskyně 10. úrovně můžete ukládat neomezené množství stříbrných mincí. Díky tomu můžete smysluplně využít nadbytečné stříbro. Rozšiřte jeskyni na úroveň 10 4000 Dřevo 4000 Kámen 5500 Stříbro
Taktické plánování Nyní jsme připraveni na souboj s prvním nepřátelským městem. Běžte na svůj ostrov a najděte město, které bychom mohli napadnout. Úspěšný útok nepřítele oslabí a Vaše přeživší jednotky vydrancují suroviny. Chcete-li zvítězit, pošlete do města nejprve špehy, které zaplatíte stříbrem z jeskyně. Proveďte vítězný útok na město nepřítele 5 Jezdec
Vítězství Za každý boj, ve kterém porazíte vojáky nepřítele, získáváte bitevní body, a to jeden bitevní bod za každého obyvatele, kterého poražené jednotky využily. Takže například za bojovníka s mečem a práče je po jednom bodu, zatímco jezdec je za tři a biréma dokonce za osm. Tyto bitevní body můžete použít v agoře a zahájit tak slavnostní pochod. Uspořádejte slavnostní pochod 1 Kulturní bod


Rolníci na ostrově

Název Popis Úkol Odměna
Nařízené přátelství Chcete-li dobýt čtvrtou zemědělskou vesnici, musíte porazit tamní práčata. Jsou to celkem marní obránci a většina jednotek je snadno přemůže - nejlépe asi zase útočící práčata. Dobuďte svou čtvrtou zemědělskou vesnici 5 Jezdec
Daň Dobyjte další zemědělské vesnice a požadujte od nich daň. Nezapomeňte dbát na obranná čísla jejich obránců. Práčata mají nízkou obranu proti střelným zbraním a bojovníci s mečem jsou slabí proti bodným zbraním. Ovládněte 5 zemědělských vesnic 5 Hoplita 5 Jezdec
Najmout kapitána Čím větší je váš vliv, tím náročnější je řízení výběru daní od všech vesnic. Kapitán vám může pomoci vynaložené úsilí minimalizovat. Rozhodl se nabídnout vám své služby na tři dny zdarma. Aktivujte, nebo prodlužte služby kapitána 5 Jezdec
Správa vesnice Prostřednictvím kapitánova přehledu zemědělských vesnic můžete požadovat daň od všech zemědělských vesnic určitého ostrova najednou. Požadujte suroviny od svých zemědělských vesnic prostřednictvím přehledu. 100 Dřevo 100 Kámen
100 Stříbro


Loupežné tažení

Název Popis Úkol Odměna
Inferno Jak každý ví, lodě jsou postaveny ze dřeva a dřevo dobře hoří. K ničení přístavní obrany nepřítele se proto skvěle hodí ohnivé lodě. Postavte flotilu 10 ohnivých lodí 5 Ohnivá loď
Postrach moří Nyní můžete zaútočit na město na jiném ostrově. K tomu potřebujete ohnivé lodi pro boj na moři, útočné jednotky pro boj na zemi a dostatek transportních lodí pro vojáky. Bylo by také záhodno nechat nejdříve špehy město prozkoumat, abyste věděli, s čím máte co do činění. Vydrancujte město na cizím ostrově 5 Biréma


Za humny

Název Popis Úkol Odměna
Rozšiřování horizontu V současné době ovládáte pouze tento ostrov. Aby se říše mohla rozrůstat dále, musíte vybudovat přístav, ve kterém se dají stavět lodě. Postavte přístav 3 Transportní člun
Fénický kupec U fénického kupce si můžete najmout válečníky nebo vyměňovat zboží. Při výměně získáte dvojnásobek toho, co platíte. Směňte zboží u fénického kupce 1 Transportní člun
Nová přístavní čtvrť Je tomu jako u kasáren - výstavbou přístavu se zkracuje doba stavby lodí. Rozšiřte přístav na úroveň 5 2000 Dřevo 1200 Kámen 750 Stříbro
Impozantní loděnice Vyšší úroveň přístavu Vám umožní stavět stále mocnější lodě, včetně drahocenné kolonizační lodi! Rozšiřte přístav na úroveň 10 3500 Dřevo 2100 Kámen 1500 Stříbro
Stavební plány Řecké lodě jsou technickým zázrakem. Pověřte inženýry, aby v akademii vytvořili plány pro stavbu birém. Vyzkoumejte birémy 3 Biréma
Obrana přístavu Biréma je ideální k obraně vašeho přístavu. Dokud nepřítel nepronikne přístavní obranou, nemůže přistát s válečníky a vydrancovat vaše město. Postavte flotilu 10 birém 5 Biréma
Expanze Pro zakládání dalších měst nebo dobývání měst nepřítele potřebujete kolonizační loď. Tu je nejdříve třeba vyzkoumat v akademii. Kromě toho potřebujete také přístav na úrovni 20, abyste mohl tak velkou loď vůbec postavit. Vyzkoumejte kolonizační loď

Rozšiřte přístav na úroveň 20 Postavte kolonizační loď

5 Transportní člun
Postup Nyní se můžeš rozhodnout, zda chceš založit město, nebo nějaké dobýt. Druhá možnost vyžaduje, abys vyzkoumal Dobývání v akademii. Pokud chceš založit město, měl bys najít volné místo na přilehlém ostrově. Klikni tam na ikonu kladiva a pošli na toto místo svou kolonizační loď. Jakmile tam dorazí, začne budovat město, což bude trvat 24 hodin. Od toho okamžiku budeš vládcem dvou měst. Založ město nebo Vyzkoumejte Dobývání/Vzpouru. 50 Bojovník s mečem
Nárok na vládu Chcete-li dobýt město, musíte provést útok a vyslat kolonizační loď. Pokud zvítězíte, začne obléhání. Během obléhání ale musíte bránit kolonizační loď proti útočníkům. Nezapomeňte, že pro obranu kolonizační lodi je třeba jednotky poslat do cílového města pomocí příkazu "Podporovat". Město zajmete tím, že ochráníte kolonizační loď až do konce obléhání. Dobuď město 50 Lučištník


Kulturní bod

Název Popis Úkol Odměna
Místo pro filozofy Zakládání dalších měst a dobývání vyžaduje kulturní body. K tomu potřebujete akademii na úrovni 30, kde mohou filozofové a básníci přemítat o důležitých věcech v životě, a položit tak základy velkolepé kultury. Rozšiřte akademii na úroveň 30 2000 Dřevo 2000 Kámen 2000 Stříbro
Olympijské hry Pokojné soutěžení je důležitou kulturní hodnotou Řecka. Za trochu zlaťáků můžete v agoře zahájit olympijské hry a získat tak kulturní body. U příležitosti otevření vaší velkolepé akademie můžete tentokrát uspořádat olympijské hry zdarma. Uspořádejte olympijské hry 2000 Dřevo 2000 Kámen 2000 Stříbro
Velká slavnost Velká slavnost naláká do města mnoho cizinců, kteří se mohou podělit o své zvyky a tradice u sklenky vína. Toto je další možnost, jak získat kulturní body a najdete ji také v agoře. Čím máte více měst, tím potřebujete více kulturních bodů pro založení dalšího města. Uspořádejte městskou slavnost 1 Kulturní bod


Do prohlížeče

Název Popis Úkol Odměna
Nový úhel pohledu Když jste členem aliance, jsou komunikace a široký přehled o vaší rostoucí říši velmi důležité pro dosažení vítězství.

Pro nejlepší zážitek ze hry doporučujeme hrát Grepolis kromě aplikace také v prohlížeči vašeho domácího počítače. Jen to vyzkoušejte!

Hraj Grepolis ve svém prohlížeči 500 Dřevo 500 Kámen
500 Stříbro
Mobilní velitelství S aplikací Grepolis můžete i na cestách získávat suroviny ze zemědělských vesnic, ale také zadávat stavební úkoly a mnoho jiných věcí! Nainstaluj si aplikaci a hraj 1000 Dřevo 1000 Kámen 1000 Stříbro


Přímé hraní

Tato úkolová řada se vztahuje pouze k účtům, které byly založeny přes mobilní aplikace původně jako prohlídkové, tzv. guest (host) účty.

Název Popis Úkol Odměna
Zaregistrujte se za použití své e-mailové adresy Prosím, zaregistrujte se, abyste si mohl uložit postup ve hře. Poté také budete moci hrát prohlížečovou verzi této hry. Sdělte mi proto, prosím, svou e-mailovou adresu. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo 200 Dřevo 200 Kámen
200 Stříbro
Zadej své jméno Pokud si chcete vybudovat svou reputaci vládce, zvolte si, prosím, jedinečné jméno. Zadejte své jméno hráče 100 Dřevo 100 Kámen
100 Stříbro