Kupec

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Kupec
Merchant.png

Booty icon.png + 30%

„Kupec optimalizuje vaše hospodářské cykly. Zvyšuje vaši produkci surovin o 30%.“

Suroviny jsou ekonomickým základem vaší říše a čím více jich je, tím jedině lépe. Zajímá-li vás, na kolik stoupne vaše produkce surovin po aktivaci Kupce, není nic jednoduššího než kliknout ve hře na příslušnou budovu, která danou surovinu produkuje. Právě zde jsou uvedeny hodnoty produkce, a to jak základní číslo, tak i výsledná produkce s Kupcem.

Pokud budete chtít počítat procentuální bonus např. z kouzla „Spokojenost“, musíte jej počítat právě z oné základní hodnoty, nikoli z té navýšené Kupcem.

Např. Základní produkce kamene 300/h, aktivován Kupec (+ 30% k produkci), aktivována „Spokojenost“ (+50% k produkci) bude ve vzorci takto: {300 + [(300/100)*30] + [(300/100)*50]} = 540 kamene/h je výslednou produkcí