Systém boje

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Základní ovládání

Získání města

 · Kolonizace · Dobývání · Vzpoura ·Základy

Battle.png

Pokud v Grepolis proti sobě bojují dvě jednotky, porovnává se útok agresora s obrannou hodnotou protivníka u patřičného typu zbraně (zbraně jsou sečné, bodné či střelné). Výsledek bitvy je ovlivněn také dalšími faktory, jako například stupněm městských hradeb, božskými silami, a také náhodným štěstím, které se mění při každé bitvě.

Agora

"Válka není ani tak otázkou zbraní, jako peněz." - Thúkydidés

Agora je hlavním místem pro správu tvých vojsk. Pod Obranou vidíš seznam vojsk, které se nacházejí ve městě. Ta se budou bránit při jakémkoliv příchozím útoku.

Kliknutím na Mimo zobrazíš všechny jednotky daného města, které jsou aktuálně na podporách v jiných městech.
Poznámka: Vojska, která jsou na cestě (do útoku, z útoku, na podporu nebo zpět z podpory) se nezobrazují v agoře, nýbrž na Přehledu města.

"Simulátor" ti vypočte pravděpodobný výsledek boje. Vlož své vlastní jednotky a počet protivníkových jednotek, stupeň opevnění, morálku a další veličiny. Poté simulátor vypočítá ztráty. Také můžeš změnit štěstí. Vždy je dobré to vyzkoušet s -30% pro ten "nejhorší případ".

"Kultura" ti říká, jakou kulturní hodnotu má tvé město. Města s nízkou kulturou nemohou expandovat a kolonizovat ostatní.

Útok

"Sparťané se neptají kolik, ale kde." - Agis II Spartský

Jakmile máš postavených několik jednotek a chceš zaútočit na soupeře, musíš kliknout na město či zemědělskou vesnici, proti které chceš vést útok, a zvolit "zaútočit". Musíš si ale uvědomit, že města i vesnice mohou mít obranu. Díky tomu může být tvůj útok zmařen a armáda rozprášena.

Na žádného hráče nemůžeš zaútočit po dobu začátečnické ochrany. Doba ochrany je závislá na nastavení serveru. Většinou trvá 7 dní od registrace, ale není to pravidlem.

Každá jednotka má rozdílné vlastnosti, a tím pádem jsou některé vhodnější do obrany, a některé do útoku. V útoku používají jednotky buď sečné, bodné či střelné zbraně. V obraně má každá jednotka specifické obranné hodnoty pro určité typy útoků Přehled jednotek.

Minimální počet jednotek v útoku

Minimální počet jednotek v útoku se odvíjí dle aktuálního počtu obyvatel využitého na stavbu jednotek a loďstva. Jsou to vždy 3% z celkového počtu jednotek a loďstva,které se postavili a nebo se teprve staví .
Příklad:
Máme ve vesnici postavených 80 bojovníků s mečem a 20 bojovníků z mečem se nám teprve staví ve stavební frontě v útoku tedy musí mít minimálně 3 obyvatelé ,kteří jsou využiti pro vojenské účely,aby šel útok odeslat.
Výpočet : 100(Celkový počet obyvatel využitých na jednotky, či loďstvo) / 3% = 3 (Minimální množství obyvatel potřebných k útoku)
tzn : Musíme poslat minimálně tři Bojovníky s mečem a nebo jednoho Vyslance bohů, či jednu Birému
1 Bojovník s mečem = 1 obyvatel ze statku
1 Vyslanec bohů = 3 obyvatelé ze statku
1 Biréma = 8 obyvatel ze statku
Budovy se do minimálního množství odeslaných jednotek nepočítají

Podpora

"Stateční muži jsou nejsilnější obrannou zdí města" - Alcaeus

Často se stává, že nějaký člen tvé aliance nebo přítel potřebuje pomoc. Můžeš jim poslat suroviny, ale také i jednotky jako podporu. Abys tak učinil, musíš určit cíl a pak zadat počet jednotek, které mu chceš zaslat. Nyní klikni na "podpořit" a potvrď tlačítkem "ok", a tvé jednotky jsou na cestě.

Když je podpora v hráčově vesnici napadena, přijde oznámení, o kolik jednotek jsi přišel. Uvidíš, kdo byl útočník, ale neuvidíš, s jakými jednotkami útočil. Když už jednotky nejsou ve městě zapotřebí, můžeš si je stáhnout zpět. Abys tak učinil, klikneš na "jednotky", a poté si stáhneš část nebo všechny jednotky.

Přerušení podpory či útoky

Útok či podpora může být přerušena do 10 minut od poslání. Po uplynutí této doby jsou vojáci tak daleko, že už tě více neuslyší.

Obrana

Pokud na tebe chodí útoky pravidelně, útočník chce pravděpodobně tvé suroviny nebo získat tvé město. Pokud není v útoku koloniální loď, útočník se pravděpodobně jen pokouší ukrást suroviny. Existuje několik věcí, jak se chránit:

  • Vystavět silnou obrannou armádu
  • Požádat o pomoc alianci
  • Své suroviny pravidelně utrácet např. za stavby
  • Vystavět sklad a městskou hradbu

Každá jednotka má jiné vlastnosti, které dělají některé jednotky lepší v útoku a jiné zas lepší v obraně. Podrobnosti můžete získat v přehledu jednotek.

Rychlost

Čas jsou peníze, a v Grepolis to platí dvojnásob. Rychlost tvých jednotek je klíčovým faktorem k překvapivým útokům. A také čím rychlejší jednotky jsou, tím rychleji se vrací z rabování.

Rychlost jednotek můžete vidět v přehledu jednotek. Když pošlete různé druhy jednotek, všechny jednotky budou stejně rychlé jako ta nejpomalejší.


Vzorec pro dobu cesty je následující:
Jednotky potřebují nějaký čas na přípravu, je to vždy 15 minut / rychlostí světa. Na konkrétním příkladě:

  • Svět rychlosti 2, jednotky cestují 25 minut;
  • 15 / 2 = 7,5 = čas potřebný pro přípravu jednotek;
  • 25 - 7,5 = 17,5 = čistý čas cesty;
  • v případě efektu Zrychlení pohybu, který urychluje jednotky o 30 %, a tedy zkracuje dobu cesty o 30 % , vydělíme čistý čas cesty (výsledek z předchozího bodu) číslem 1,3 (17,5 / 1,3 = 13,46 minuty); to platí i pro další bonusy, jako maják a kartografii;
  • po spočtení výsledného času k němu připočteme zpět těch 7,5 minuty, z nichž se bonus nepočítá (rychlost 1 = 15 minut; 2 = 7,5 min; 3 = 5 min) = 20,96 minuty je výsledná doba cesty po aktivaci bonusu.

Městská hradba

Zeď velmi zvyšuje obranu města. Má vliv i na obranu samu o sobě i na obranné jednotky.

Ze začátku je hradba velice důležitá, protože díky ní se můžeš ubránit i silnému soupeři. Později hraje klíčovou roli v dokonalé obraně města.

Špionáž

Vědění je moc. Přirozeně i v Grepolis. Je důležité znát velikost a množstí soupeřovy armády tak jako stupeň vývoje jeho města. Tím můžeš předejít velkým ztrátám v boji. Zjištěním druhu soupeřových jednotek můžeš efektivně složit svou armádu pro případný útok.

Pro to, abys mohl povolávat špióny, potřebuješ postavit jeskyni. Abys mohl poslat špióna do soupeřova města, musíš v jeskyni uložit stříbrné mince. Pokud má soupeř uloženo v jeskyni více stříbrných mincí než ty, tví špehové neuspějí a ty nezjistíš požadované informace. Naproti tomu soupeř dostane zprávu, že ses ho pokusil špehovat.

Pokud zaplatíš špehovi více stříbrných mincí, než kolik má soupeř uloženo v jeskyni daného města, bude tvá špionáž úspěšná a ty obdržíš výpis o nepřátelské armádě.

Pokročilé

Fight.png

Základní obrana

Každé město má svou vlastní obranu. To znamená, že se každá město brání samo, dokonce i když v něm nejsou žádné jednotky. Toto znamená, že malé útoky, jako jeden nebo dva šemíři, zahynou, i kdyby tam nebyly žádné obranné jednotky. Obrana se posiluje zvyšováním stupně městské hradby.

Štěstí

Výhodou je, že pokaždé může souboj dopadnout jinak. Vaše štěstí bude mezi -30% a +30% a vždy se bere z pohledu útočníka. Pokud útočíš s +30% štěstím, znamená to, že tvá síla je zvýšena o 30%.

Noční bonus

Záleží na nastavení serveru.

Katapulty

Katapulty mohou zničit nepřátelské hradby. Můžeš využít simulátoru, abys viděl, kolik škody katapulty udělají, když zaútočíš. V tomto případě záleží na jejich stupni. Katapulty jsou efektní jednak proti budovám, ale i jednotkám. Jedinou jejich nevýhodou je, že jsou pomalé. Kompenzují to však množstvím kořisti, kterou unesou.

Založení impéria

S jedním městem nezískáš velkou moc. Proto musíš výtvářet či dobývat města další a tím rozšiřovat své impérium. V následujích řádcích se naučíš, jak získat další města.

Kulturní hodnoty

Abys mohl přebírat další města, musíš mít tvé domovské město dostatečnou kulturní hodnotu, díky níž přesvědčíš obyvatele, aby se k tobě přidali. Kulturní hodnoty také měly za následek to, proč Sparta nikdy nedosáhla věhlasu Athén.

V Agoře můžeš zjistit, jakou kulturní úroveň má tvé město a kolik dalších můžeš zabrat či vytvořit

Ke zvýšení kulturních hodnot můžeš pořádat dramata, hry, festivaly a triumfální pochod.

Založení města

Jestli nejsi natolik silný, abys dobyl město, máš možnost nové založit. Takové město začíná však od začátku pouze s pár základními budovami oproti dobytému, ve kterém budou již budovy, které se tam nalézaly před útokem.

Dobytí města

"Proti strachu se vyplatí býti připraven" - Ezop

Abys mohl založit či dobýt město, musíš postavit kolonizační loď. S její pomocí mohou tví průzkumníci najít svůj nový domov. Neposílej však kolonizační loď samotnou bez patříčné armády, jak námořní, tak pozemní. Tvá koloniální vojska potřebují určitý čas k ovládnutí nepřátelské populace. Pokud bude nepřátelská armáda zničena, získáš dotyčné město.

Byl jsi dobyt?

Ztráta vesnice je samozřejmě velmi nepříjemná, ale to není důvod k rušení účtu. Získáš nové město na okraji mapy a budeš obklopen hráči, kteří mají nové město taktéž. Tak budeš mít dobrou šanci, aby ses stal na tomto světe velkým. Na starších světech jsou nová města už trochu vyvinutější. Zažádej u své aliance o pomoc a nech je poslat ti suroviny nebo podporu. Tak můžeš své jednotky a vesnici dostavět rychleji.