Zemědělské Vesnice

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Základní informace

Vesnice (nebo též „zemědělské vesnice“, zkráceně „zemědělky“) jsou sídla domorodých obyvatel vašeho ostrova, kteří jsou za příznivých podmínek ochotni dodávat suroviny, muže do vašeho vojska nebo s vámi i obchodovat. Název „zemědělská“ se vžil pravděpodobně po nepřesném překladu „farming village“ a neodpovídá herním prvkům, protože vesnice nabízejí dřevo, kámen i stříbro, čili se logicky musejí zabývat i těžbou.

Na začátku hry patří do vašeho panství jedna vesnice. Nemusí to být vždy ta nejbližší, ale vždy je to jedna na vašem ostrově. Z vesnice můžete získávat suroviny, povolávat vojáky, nebo, máte-li už tržiště, s vesnicí obchodovat.

Vesnice mohou dosáhnout až 6. úrovně, a to za vzájemné spolupráce všech ostrovanů, kteří do ní investují své suroviny a pomáhají jí tak v dalším rozvoji.

Znázornění na mapě

Na každém ostrově můžete nalézt celkem 8 vesnic. Každá z nich má u sebe ještě ikonku, která indikuje její stav. Pojďme si je níže vysvětlit:

Obrázek Popis Vysvětlení
Conquered.jpg Dobytá vesnice Tuto vesnici jste již obsadili a je připravena na vaše požadavky.
Unconquered.jpg Nedobytá vesnice Tuto vesnici ještě nevlastníte, a tudíž vůči ní nemůže vznášet požadavky.
Farm Timer.jpg V přípravě Vesničané jsou sice pod vaší vládou, nicméně na vaše požadavky se teprve připravují, neboť nemají dostatek zdrojů je splnit.
Revolt Farm.png Vzpoura V této vesnici probíhá povstání proti vaší nadvládě. Potlačte ho zasláním svých vojsk!

Ukazatele, zda je vám vesnice už připravena poskytovat suroviny/vojáky, můžete vypnout v Nastavení hry (Mapa -> Skrýt indikátor pokroku zemědělských vesnic).

Nálada

Nálada vesnice je ukazatelem její ochoty dávat vám suroviny nebo brance do vojska. Na začátku je nálada 100%. Při každém rabování či verbování nálada klesne, v době poklidu zase pozvolna stoupá.

Při nešetrném zacházení se vesničané vzbouří. Hraniční míra nálady, kdy ještě snesou další zásahy, je 80%. Jeden zásah při dobré náladě však kupodivu může být jakkoli hrubý, a nestane se nic. Jednoduše, důležité je, aby byla více jak 80% nálada, její výsledná hodnota po vašem požadavku je nepodstatná.

Příklad: Vesnice má náladu 80 %. Provedu drancování nejhrubší varianty, nálada klesne o 48 %, tedy na 32 %. Vesničané se nevzbouří.

Příklad 2: Nálada vesnice je 79 %. Provedu drancování nejjemnější varianty, nálada klesne o 6 %, tedy na 73 %. Vesnice se vzbouří.

Nálada může být také ovlivněna dvěma efekty.

Název Ikona Účinek Další informace
Vynucená oddanost Vynucená oddanost Nálada vašich zemědělských vesnic po dobu X hodin neklesá. Počet hodin se rovná výši úrovně tohoto efektu. Kupříkladu Vynucená oddanost na úrovni 3 poskytuje svůj bonus po 3 hodiny.
Tuto odměnu můžete získat z ostrovních úkolů.
Ztráta oddanosti Ztráta oddanosti Nálada vašich zemědělských vesnic po dobu 5 hodin klesá o 5 % za hodinu. Tento efekt ignoruje výše popisovanou Vynucenou oddanost - oddanost je tedy přesto snižována.


Možnosti požadavků

V následujících kapitolách se budeme blíže věnovat všem nárokovatelným požadavkům.

Mezi jednotlivými vašimi nároky musí být vždy časový rozestup - nemůžete jich provádět několik za sebou. Požadovaná dodávka je připsána do aktuálně zvoleného města okamžitě.

Získávání surovin

Získávání surovin je vůbec stěžejní funkcí nejen zemědělských vesnic, ale také i počáteční fáze hry. Čím více jste aktivní a vybíráte suroviny, tím snadněji a hlavně rychleji se postavíte na nohy a možná získáte oproti soupeřům náskok.

Vesnice mají svůj denní limit surovin, které vám mohou poskytnout.

Maximum surovin/den
Úroveň 1 6 250Booty icon.png
Úroveň 2 7 500Booty icon.png
Úroveň 3 8 750Booty icon.png
Úroveň 4 10 000Booty icon.png
Úroveň 5 11 250Booty icon.png
Úroveň 6 12 500Booty icon.png
Poznámka: Uvedené maximum je pro světy s rychlostí 1. Pro zjištění maxima na vyšších stačí danou rychlostí limit vynásobit. U úrovně 2 & rychlosti 2 by to tedy bylo 15 000.

Kapitán vám v rámci svých služeb také nabízí přehledy, pomocí něhož můžete suroviny vybírat ze všech vesnic na určitém ostrově jedním kliknutím!

V akademii také můžete nalézt dva výzkumy, které zemědělské vesnice ovlivňují. Umožní vám vybrat o něco více surovin a zpřístupní další 4 časové intervaly dodávek.

V akademii na úrovni 4
Obrázek Technologie Popis Cena
Diplomacy.png
Diplomacie Obdržíte o 15% surovin navíc při požadování nebo drancování zemědělských vesnic. Wood.png100 Stone.png400
Iron.png200 Research Points.png3
V akademii na úrovni 7
Obrázek Technologie Popis Cena
Booty.png
Kořist Zemědělské vesnice ti nabízejí na výběr osm typů dodávek surovin místo čtyř (10, 40, 180 a 480 minut). Wood.png1200 Stone.png1200 Iron.png1200 Research Points.png3


Požadování

Sice díky požadavkům získáte v porovnání s možností drancování poloviční množství surovin, stále jde ale o nezanedbatelné částky. Na obrázku vidíme vedle sebe čtyři čtverečky s údaji, kolik surovin můžeme vybrat, a jak dlouho přitom bude trvat příprava příští dodávky.

Village demand.jpg


Požadovat lze nehledě na náladu vesnice, nehrozí ani také její vzpoura v důsledku nárokování surovin touto cestou.

V této tabulce jsou vypsány hodnoty surovin, které získáte při jednotlivých intervalech a úrovních:

5 minut 10 minut 20 minut 40 minut 90 minut 180 minut 240 minut 480 minut
Úroveň 1 10Booty icon.png 16Booty icon.png 23Booty icon.png 38Booty icon.png 51Booty icon.png 86Booty icon.png 100Booty icon.png 166Booty icon.png
Úroveň 2 12Booty icon.png 20Booty icon.png 27Booty icon.png 45Booty icon.png 60Booty icon.png 100Booty icon.png 116Booty icon.png 194Booty icon.png
Úroveň 3 14Booty icon.png 23Booty icon.png 31Booty icon.png 52Booty icon.png 68Booty icon.png 113Booty icon.png 133Booty icon.png 222Booty icon.png
Úroveň 4 16Booty icon.png 26Booty icon.png 35Booty icon.png 58Booty icon.png 76Booty icon.png 127Booty icon.png 150Booty icon.png 250Booty icon.png
Úroveň 5 18Booty icon.png 30Booty icon.png 39Booty icon.png 65Booty icon.png 85Booty icon.png 141Booty icon.png 166Booty icon.png 277Booty icon.png
Úroveň 6 20Booty icon.png 33Booty icon.png 43Booty icon.png 72Booty icon.png 93Booty icon.png 155Booty icon.png 183Booty icon.png 305Booty icon.png
Poznámka: Uváděné hodnoty jsou bez započítaného výzkumu Diplomacie, dále platí pro svět s rychlostí 1. Pro zjištění hodnot na rychlejších světech je opět stačí násobit rychlostí světa.


Drancování

Drancování vám za stejný čas vynese na jednu dodávku dvojnásobek surovin, avšak na úkor ztráty nálady. Nedrancujte vesničany příliš často, jinak se vzbouří!

Suroviny se z vesnice drancují stejně jako požadují, pouze přepněte do vedlejší záložky okna.

Village loot.jpg


5 minut 10 minut 20 minut 40 minut 90 minut 180 minut 240 minut 480 minut
Úroveň 1 20Booty icon.png 32Booty icon.png 46Booty icon.png 76Booty icon.png 102Booty icon.png 172Booty icon.png 200Booty icon.png 332Booty icon.png
Úroveň 2 24Booty icon.png 40Booty icon.png 54Booty icon.png 90Booty icon.png 120Booty icon.png 200Booty icon.png 232Booty icon.png 388Booty icon.png
Úroveń 3 28Booty icon.png 46Booty icon.png 62Booty icon.png 104Booty icon.png 136Booty icon.png 226Booty icon.png 266Booty icon.png 444Booty icon.png
Úroveň 4 32Booty icon.png 52Booty icon.png 70Booty icon.png 116Booty icon.png 152Booty icon.png 254Booty icon.png 300Booty icon.png 500Booty icon.png
Úroveń 5 36Booty icon.png 60Booty icon.png 78Booty icon.png 130Booty icon.png 170Booty icon.png 282Booty icon.png 332Booty icon.png 554Booty icon.png
Úroveń 6 40Booty icon.png 66Booty icon.png 86Booty icon.png 144Booty icon.png 186Booty icon.png 310Booty icon.png 366Booty icon.png 610Booty icon.png
Poznámka: Uváděné hodnoty jsou bez započítaného výzkumu Diplomacie, dále platí pro svět s rychlostí 1. Pro zjištění hodnot na rychlejších světech je opět stačí násobit rychlostí světa.


Získávání jednotek

Ve vesnici, která je vystavěna alespoň na úroveň 3 (vizte následující kapitolu), můžete také verbovat nové muže do svého vojska. Podobně jako u rabování uvidíte čtyři možnosti, co můžete získat, a jak dlouho se bude vesnice zotavovat, než bude schopna poskytnout další dodávku. Jak vidíme, u povolávání je tato doba značně delší. Podobně jako u požadování a rabování i zde přibude „kořist“ do města okamžitě bez jakýchkoli přesunů.

Village units.jpg


Obchod

Jelikož je produkce surovin nevyrovnaná, je nanejvýše vhodné je měnit. A to třeba rovnou se zemědělskými vesnicemi.

Předpoklady

Chcete-li s vesnicemi obchodovat, tak potřebujete mít postavené tržiště a nálada dané vesnice musí být vyšší jak 80%.

Co za co?

Najeďte na vesnici myší a v kontextové nabídce uvidíte, co nabízí a co požaduje. Zelenou šipkou je označena surovina, kterou nabízí, žlutou pak ta, kterou na oplátku požaduje. Její poptávka ani nabídka se v průběhu hry nijak nemění, zůstává stále stejná.

Obchodovat můžete maximálně 2 000 surovin, nehledě na velikost tržiště, resp. jeho (volnou) kapacitu větší jak 2 000.

Obchodní poměr

Tento poměr udává, jak výhodný obchod bude. Například 1:1 udává, že za stejnou částku jedné suroviny dostanete přesně tutéž hodnotu od suroviny druhé.

Pro objasnění si uveďme příklad s poměrem 1:1,09:

  • Za Wood.png 100 dřeva dostanete Iron.png 109 stříbra.

Je-li hodnota desetinné číslo, pak dojde k zaokrouhlení na nejbližší celé číslo:

  • Za Wood.png 10 dřeva dostanete Iron.png 11 stříbra.

Poznámky:

  • Za každých 100 směněných surovin poměr klesá o 0,03;
  • Každou hodinu (bez ohledu na náladu vesnice) se poměr navyšuje o 0,02 (krát rychlostí světa), až dokud se nevrátí na úroveň 1:1,25;
  • Pokud vlastníte Obchodní kancelář, tak je max. poměr 1:1,35.

Jak obchodovat

Stejně jako u předchozích akcí - vše se děje v okně vesnice, které si otevřete kliknutím na ni na mapě. Tentokrát nám ale půjde o záložku „Obchod.“

Village trade.jpg


Rozvoj vesnice

Úrovní vesnice se rozumí její síla či velikost. Čím je vyšší, tím více zdrojů vesnice má a tudíž i dává. Je to jediný ukazatel společný pro všechny hráče na ostrově, všichni mohou posílat (jakékoli) suroviny na výstavbu vesnice, množství se ode všech hráčů ostrova sčítá a vždy při dosažení potřebné hodnoty se zvedne úroveň vesnice o jeden stupeň.

Village expansion.jpg


Tabulka níže uvádí náklady na výstavbu dalších úrovní. Množství potřebných surovin na vylepšení vesnice není na rychlosti světa závislé.

Vylepšení Potřebné suroviny
Z úrovně 1 na úroveň 2 1 200 surovin
Z úrovně 2 na úroveň 3 4 800 surovin
Z úrovně 3 na úroveň 4 19 200 surovin
Z úrovně 4 na úroveň 5 72 000 surovin
Z úrovně 5 na úroveň 6 150 000 surovin


Obsazování vesnic

Village attack.png


Útok odesíláte tak, že si na daném ostrově vyberete dosud neobsazenou vesnici, kliknete na zkřížené meče a v okně útoku navolíte, čím chcete útočit. Útok putuje vyjma prvních dvou bojů, které trvají 5 vteřin, klasickou dobu tam a zase zpátky.

Dle počtu už zabraných vesnic na ostrově se odvíjí obrana v těch dalších:

Zemědělská vesnice Její obrana Požadovaný počet
vojáků*
1. bez odporu
2. 1 Práče 6
3. 3 Lučištník 10
4. 60 Práče 40
5. 60 Bojovník s mečem 100
6. 100 Lučištník 300
7. 300 Práče 80 Hoplita 80 Jezdec 600
8. 150 Bojovník s mečem 150 Lučištník 75 Hoplita Městské hradby 20 1 000
*Požadovaným počtem se rozumí počet všech vojáků ve všech městech na ostrově, kde se daná vesnice nachází, nikoli počet vojsk nutných k obsazení/odeslání útoku na tuto vesnici. Dále nutno podotknout, že 1 voják znamená 1 obyvatel, tzn. např 1 jezdec (zabírající 3 obyvatele) je roven 3 vojákům.

Obranu můžete zdolat několika útoky - ztráty soupeře se po boji neobnovují.

Potlačení vzpoury

Zemědělka-vzpoura.jpg

Vzbouřená vesnice ani nenaruší popsané pořadí podmínek dobývání dalších vesnic. Například máte 5 vesnic, k dobytí šesté potřebujete 300 vojáků a ona se brání silou 100 lučištníků. Náhle se vám vzbouří třeba vesnice „číslo 2“. V tu chvíli máte tedy 4 vesnice, ale teď neplatí, že by se každá nedobytá bránila silou 60 šermířů. Vzbouřená se brání svými cca 40 vojáky, všechny ostatní se brání stále silou 100 lučištníků.

Po znovudobytí má vzbouřená vesnice hodnotu nálady a všeho ostatního stejnou, jakoby ke vzbouření nedošlo, tj. hodnota před vzbouřením plus nárůst za dobu vzbouření.

Další ostrovy

Vesnice jsou jen na větších ostrovech. Na menších ostrovech se nikdy žádné neobjeví. Využívat můžete pouze těch vesnic, na jejichž ostrovech máte alespoň 1 město. Přes moře je ovládat nelze, což znamená, že ztratíte-li na ostrově všechna města, přijdete tím i o všechny vesnice na něm a při případném opětovném návratu na daný ostrov je budete muset obsazovat znovu.