Tržiště

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Výběr budov
Senát
Dřevorubec
Kamenolom
Stříbrný důl
Jeskyně
Sklad
Tržiště
Kasárna
Přístav
Městské hradby
Akademie
Chrám
Statek
Výběr speciálních budov
« 
Divadlo
Knihovna
Lázně
Maják
 » « 
Věž
Socha boha
Věštírna
Obchodní kancelář
 »


Popis

Tržiště vám dává možnost vyměňovat suroviny s ostatními hráči. To se může stát prostřednictvím přijetí nabídky na trhu. Můžete si dokonce nastavit nabídky jakmile rozšíříte tržiště na úroveň 5 a taktéž od této úrovně můžete posílat suroviny i na jiný ostrov.

Požadavky

Senát: 5.úroveň

Sklad: 5.úroveň

Denní vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 10 od úrovně 20
Tržiště, stavba.png Tržiště od úrovně 1 Tržiště od úrovně 10 Tržiště od úrovně 20

Noční vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 10 od úrovně 20
Tržiště, stavba-n.png Tržiště, 1-n.png Tržiště, 2-n.png Tržiště, 3-n.png

Potřebné suroviny

Stupeň Náklady Maximální kapacita
1 Wood.png50 Stone.png20Iron.png5 Pop.png2,0 (+2,0) 500
2 Wood.png139 Stone.png61Iron.png20 Pop.png4,3 (+2,3) 1000
3 Wood.png254 Stone.png119Iron.png44 Pop.png6,7 (+2,4) 1500
4 Wood.png389 Stone.png189Iron.png78 Pop.png9,2 (+2,5) 2000
5 Wood.png541 Stone.png271Iron.png121 Pop.png11,7 (+2,5) 2500
6 Wood.png709 Stone.png364Iron.png174 Pop.png14,4 (+2,7) 3000
7 Wood.png891 Stone.png468Iron.png236 Pop.png17,0 (+2,6) 3500
8 Wood.png1085 Stone.png581Iron.png307 Pop.png19,7 (+2,7) 4000
9 Wood.png1292 Stone.png703Iron.png388 Pop.png22,4 (+2,7) 4500
10 Wood.png1510 Stone.png834Iron.png477 Pop.png25,2 (+2,8) 5000
11 Wood.png1739 Stone.png973Iron.png557 Pop.png28,0 (+2,8) 5500
12 Wood.png1958 Stone.png1108Iron.png678 Pop.png30,8 (+2,8) 6000
13 Wood.png2226 Stone.png1275Iron.png803 Pop.png33,6 (+2,8) 6500
14 Wood.png2485 Stone.png1438Iron.png930 Pop.png36,5 (+2,9) 7000
15 Wood.png2752 Stone.png1608Iron.png1066 Pop.png39,3 (+2,8) 7500
16 Wood.png3027 Stone.png1785Iron.png1211 Pop.png42,2 (+2,9) 8000
17 Wood.png3312 Stone.png1970Iron.png1365 Pop.png45,1 (+2,9) 8500
18 Wood.png3604 Stone.png2161Iron.png1529 Pop.png48,1 (+3,0) 9000
19 Wood.png3904 Stone.png2358Iron.png1702 Pop.png51,0 (+2,9) 9500
20 Wood.png4212 Stone.png2563Iron.png1884 Pop.png54,0 (+3,0) 10000
21 Wood.png4527 Stone.png2773Iron.png2075 Pop.png56,9 (+2,9) 10500
22 Wood.png4850 Stone.png2991Iron.png2275 Pop.png59,9 (+3,0) 11000
23 Wood.png5180 Stone.png3214Iron.png2484 Pop.png62,9 (+3,0) 11500
24 Wood.png5517 Stone.png3443Iron.png2703 Pop.png66,0 (+3,1) 12000
25 Wood.png5860 Stone.png3679Iron.png2930 Pop.png69,0 (+3,0) 12500
26 Wood.png6211 Stone.png3920Iron.png3167 Pop.png72,0 (+3,0) 13000
27 Wood.png6567 Stone.png4167Iron.png3412 Pop.png75,1 (+3,1) 13500
28 Wood.png6930 Stone.png4420Iron.png3667 Pop.png78,1 (+3,0) 14000
29 Wood.png7300 Stone.png4679Iron.png3931 Pop.png81,2 (+3,1) 14500
30 Wood.png7676 Stone.png4943Iron.png4204 Pop.png84,3 (+3,1) 15000

Cizí nabídky

Cizí nabídky.png

1) Nabídka a Poptávka
Nabídka = Co hráč nabízí
Poptávka = Co hráč svojí nabídku požaduje.

2) Hráč Herní nick hráče jenž nabízí obchod.

3) Vaše kapacita tržiště

První číslo nám říká z jakým množstvím surovin již vaši obchodníci obchodují. Druhé číslo nám říká jaké maximálni množství surovin vaši obchodníci unesou.

Příklad : Na obrázku je kapacita 200/2500 to znamená,že hráč již obchodoval z jiným hráčem a    
     jeho obchodníci již rozváži 200 surovin příjemci obchodu. Takže hráči má dostupnou  
     kapacitu tržiště 2300 (2500-200)

Do tohoto množství se také započítávají vaše nabídky umístěné na tržišti.

4) Poměr surovin

Pokud je v poměru surovin rovno 1 znamená to, že obchod je surovina za surovinu

Příklad : 100 dřeva za 100 stříbra

Pokud je poměr surovin větší než 1 znamená to, že obchod výhodnější pro prodávajícího

Příklad : Poměr surovin 1.5 
     100 kamene za 150 dřeva znamená, že prodávající dostane za 100 kamenů 150 kusů dřeva

Pokud je poměr surovin menší než 1 znamená to, že obchod výhodnější pro kupujícího

Příklad : Poměr surovin 0.5
     100 kamene za 50 dřeva znamená, že prodávající dostane za 100 kamenů 50 kusů dřeva

5) Termín dodání Doba po kterou cestuje obchodník k hráči jenž zadal nabídku

6) Pokud je počet surovin k obchodu větší než 500. Můžeme ručně zadat jaké množství surovin chceme s obchodovat.

Příklad : Hráč nabízí 1000 kamenů za 1000 stříbra což je poměř 1, za tohoto předpokladu 
     si můžeme zvolit množství surovin k obchodu. Tzn. potřebuji jen 500 kamenů tak v     
     políčku zadáme 500. Obchod se automaticky přepočítá daným poměrem v našem případě to     
     bude 500 kamenů za 500 stříbra

7) Potvrzení obchodu

Vlastní nabídky

Nabídka (1).JPG

1) Nabídka a Poptávka
Nabídka = Co hráč nabízí
Poptávka = Co hráč svojí nabídku požaduje.

2) Poměr ve kterém jste zadali obchod

Pokud je v poměru surovin rovno 1 znamená to, že obchod je surovina za surovinu

Příklad : 100 dřeva za 100 stříbra

Pokud je poměr surovin větší než 1 znamená to, že obchod výhodnější pro prodávajícího

Příklad : Poměr surovin 1.5 
     100 kamene za 150 dřeva znamená, že prodávající dostane za 100 kamenů 150 kusů dřeva

Pokud je poměr surovin menší než 1 znamená to, že obchod výhodnější pro kupujícího

Příklad : Poměr surovin 0.5
     100 kamene za 50 dřeva znamená, že prodávající dostane za 100 kamenů 50 kusů dřeva

3) Termín dodání Vámi zadaná maximální doba dodáni do vašeho města

4) Datum kdy jste zadali nabídku

5) Viditelnost kterou jste při zadání nabídky zvolily .

6) Filtr,který vyfiltruje nabídky z vašeho aktuálně zvoleného města

7) Filtr, který zobrazí nabídky ze všech vašich měst

8) V této můžeme ručně zadat o jaké množství surovin chceme s snížit či zvýšit vaši nabídku. Poté potvrdíme zeleným tlačítkem,které je umístěno vedle.

9) Zaškrtneme jaké obchodní nabídky chceme vymazat. A potvrdíme tlačítkem odstranit

Vytvořit nabídku

Vytvořit nabídku.png

1) Kapacita tržiště Vaše kapacita tržiště

První číslo nám říká z jakým množstvím surovin již vaši obchodníci obchodují. Druhé číslo nám říká jaké maximálni množství surovin vaši obchodníci unesou.

Příklad : Na obrázku je kapacita 1000/2500 to znamená,že kapacita obchodníku v množství 1000 je 
     využita pro zadáni vaši nabídky. 
     Takže hráč má dostupnou kapacitu tržiště 1500 (2500-1000)

Do tohoto množství se také započítávají vaše přijaté obchody a obchodníci na cestě.

2) Nabídka, poptávka,poměr

Nabídka = Co hráč nabízíte
Poptávka = Co za svojí nabídku požadujete.

Poměr surovin se počítá automaticky. Na našem obrázku ho symbolizuje číslo 1.5 ,které je proměnné.

Pokud je v poměru surovin rovno 1 znamená to, že obchod je surovina za surovinu

Příklad : 100 dřeva za 100 stříbra

Pokud je poměr surovin větší než 1 znamená to, že obchod výhodnější pro prodávajícího

Příklad : Poměr surovin 1.5 
     100 kamene za 150 dřeva znamená, že prodávající dostane za 100 kamenů 150 kusů dřeva

Pokud je poměr surovin menší než 1 znamená to, že obchod výhodnější pro kupujícího

Příklad : Poměr surovin 0.5
     100 kamene za 50 dřeva znamená, že prodávající dostane za 100 kamenů 50 kusů dřeva


3) Maximální termín dodání

Zde vyplníte maximální dobu cesty vašich obchodníků .

4) Viditelné pro

Zde volíme pro koho chceme aby byl obchod viditelný. tzn: pokud zvolíme pouze vlastní aliance tak vaši obchodní nabídku uvidí pouze členové vaší aliance nikdo jiný.

5) Potvrzení zadání nabídky.