Z Wiki Grepolis CZ
Přejít na: navigace, hledání

Morálka je činitel, jenž zabraňuje velkým hráčům útočit na malé - respektive oslabuje útočníka. Je zavedena pouze na některých světech.


Výpočtový vzorec pro morálku:

[(obráncovy body / útočníkovy body) x 3 + 0.3] x 100
(čti: celkové body obránce vydělime celkovými body útočníka. Výsledek násobíme třemi. Přičteme 0,3. A nakonec násobíme 100, abychom dostali výslednou morálku)

Pokud je výsledek na 100, morálka aktivní není resp. je kladná a útočníka neovlivňuje. Pokud je pod 100, snižuje se útočná síla útočníkova vojska. Morálka bude aktivní (záporná = oslabující útočníka) tehdy, pokud bude útočník více než 4x větší než obránce.

Morálka může nabývat hodnot mezi 100 a 30 (nad 100 se neděje nic, pod 30 neklesá)