Morálka

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Morálka je činitel, jenž zabraňuje velkým hráčům útočit na malé - respektive oslabuje útočníka. Je zavedena pouze na některých světech.

Při útoku na mnohem slabšího hráče jsou útočící jednotky méně účinné, protože se nechtějí chopit nečestného úkolu. Čím nižší je morálka útoku, tím méně agresivní jednotky bojují. Minimální hodnota morálky může být 30% (jednotky útočí o 30% síly, tj. O 70% slabší) a maximální 100% (jednotky útočí s plnou silou).

Výpočtový vzorec pro morálku:

[(obráncovy body / útočníkovy body) x 3 + 0.3] x 100
(čti: celkové body obránce vydělime celkovými body útočníka. Výsledek násobíme třemi. Přičteme 0,3. A nakonec násobíme 100, abychom dostali výslednou morálku)

 • [(30.000 / 300.000] * 3 + 0,3) * 100 = (0,1 * 3 + 0,3) * 100 = 0,6 * 100 = 60 - Podle vzorce bude morálka útoku 60%. Vojáci agresora budou bojovat o 40% méně

Pokud je výsledek na 100, morálka aktivní není resp. je kladná a útočníka neovlivňuje. Pokud je pod 100, snižuje se útočná síla útočníkova vojska. Morálka bude aktivní (záporná = oslabující útočníka) tehdy, pokud bude útočník více než 4x větší než obránce.

Morálka může nabývat hodnot mezi 100 a 30 (nad 100 se neděje nic, pod 30 neklesá)

 • Dopad morálky na útoky lze předvídat pomocí simulátoru.
 • S implementací verze 2.220, v srpnu 2020, bylo rozhodnuto vypnout morálku při dobývání po vyslechnutí zpětné vazby komunity. Tato změna se nevztahuje na dobývání opuštěných měst/měst duchů.


Závislost morálky na počtu měst obránců

Výše uvedený vzorec platí pro světy vytvořené 25. října 2017 nebo později, ale morálku ovlivňuje také počet města obránce. Minimální morálka je prahová hodnota, pod kterou morálka nemůže klesnout, i když má agresor významnou bodovou výhodu a morální vzorec by byl nižší.


 • 1 město - minimální morálka: 30% (síla vojáků agresora snížena o 70%)
 • 2 města - minimální morálka: 35% (síla vojáků agresora snížena o 65%)
 • 3 města - minimální morálka: 40% (síla vojáků agresora snížena o 60%)
 • ...
 • 10 měst - minimální morálka: 75% (síla vojáků agresora snížena o 25%)
 • Z 11 měst a výše je minimální morálka 80%, což znamená, že sílu agresorových vojsk lze snížit pouze o 20%, i když je mnohem silnější než obránce.

Na základě výše uvedeného příkladu: pokud má agresor 300 000 bodů a obránce 30 000 bodů a 10 měst, podle vzorce by morálka měla být 60%. Ve světech, kde morálku určuje počet měst obránců, je však třeba vzít v úvahu prahovou hodnotu morálky. S 10 městy je to 75%, což znamená, že morálka útoku dosáhne 75%, i když vzorec ukazuje nižší hodnotu.

Další informace

 • Během dobývání se bere v úvahu morálka útočníka, nikoli morálka bránicího se hráče.
 • Na ostrovech s divy světa (kde div existuje nebo byl postaven) morálka nefunguje.
 • Při útoku na město duchů je morálka vždy 100%.