Špehování

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Co to v této hře znamená?

Špehování v Grepolis je aktem špionáže nepřátelského města za účelem vidět jeho počet vojsk a úrovně budov. Útočník si tak mnohdy zjišťuje, zda-li město stojí za dobytí či jaké má šance uspět proti obraně vyhlédnutého města.

Špiony necvičíte jako ostatní vojáky, jsou spíše agenty na volné noze, kteří, když jim budete platit, budou pracovat pro vás.

Stříbro a jeskyně je základ

V Grepolis se vše odehrává v budově jeskyně, kterou si musíte postavit, abyste mohli cizí města nejen špehovat, ale také se vůči špehům ostatních bránit. Jeskyně může dosáhnout až úrovně 10 (na této úrovni si do ní můžete uložit nekonečně stříbrných mincí), kdy s každou úrovní se navyšuje počet stříbrných mincí, které do ni můžete uložit.


  • Úroveň 1 - 1000 mincí
  • Úroveň 2 - 2000 mincí
  • Úroveň 3 - 3000 mincí
  • Úroveň 4 - 4000 mincí
  • Úroveň 5 - 5000 mincí
  • Úroveň 6 - 6000 mincí
  • Úroveň 7 - 7000 mincí
  • Úroveň 8 - 8000 mincí
  • Úroveň 9 - 9000 mincí
  • Úroveň 10 - ∞ mincí (nekonečno - můžete si uložit, kolik chcete, resp. kolik si můžete dovolit)

Pravděpodobně budete chtít, aby zde bylo tolik stříbra, kolik je možné, protože to je také to, co brání nepřátelskému špionovi uspět ve vašem městě.

Umístění jeskyně & uložení stříbra

Jeskyně je velmi nenápadnou budovou. Najdete ji pod hradbami kousek od dřevorubce. Klikněte, abyste mohli skrze hlavní okno jeskyně uložit nějaké stříbrné mince.

Umístění jeskyně

Ukládat můžete po libovolných částkách, klidně i po 1 minci, limitováni jste pouze tím, kolik máte mincí na skladě a kolik se jich do jeskyně vejde (není-li na úrovni 10). Ukládat můžete kdykoli, kdy máte např. přebytky stříbra, pro které nemáte žádné jiné využití. Uložené stříbro už nelze získat zpět!

Hlavní okno jeskyně

Samotné uložení můžete provést dvěma způsoby - buď posuvníkem, který se orientuje dle množství stříbra na skladě, si navolíte požadovanou částku mincí nebo tuto sumu vepíšete do textového pole pod posuvníkem. Ať tak či tak, posléze pak stačí už jen kliknout na: Accept.png

V pravé části okna se zobrazují hlášení o 10 nejposlednějších špehováních (úspěšných i neúspěšných). Jde o klasická hlášení, která můžete nalézt i v okně Hlášení, které si zpřístupníte přes stejnojmennou položku v levém menu.

Akt špionáže

Aby bylo vůbec možné špeha poslat, musíte nejprve mít ve své jeskyni uloženo nejméně 1000 stříbra. Vyberte město, které chcete špehovat, klikněte na něj a najeďte na možnost „Špehování“.

Prstencové menu, které se po kliknutí na město rozbalí

Otevře se vám okno, kde bude částka mincí, s níž můžete při špehování aktuálně disponovat a nám už dobře známý posuvník a textové pole, které fungují stejně jako při ukládání, jen se teď nyní stříbro nebude přičítat, ale odčítat. Zvolit musíte sumu vyšší jak 1 000 stříbrných mincí - tato částka je nejmenší možná a zároveň výchozí.

Pokud zjistíte, že v jeskyni máte méně, než kolik zřejmě budete potřebovat, ale rovněž máte stříbro na skladě, skrze kliknutí na „Uložit více stříbrných mincí“ si můžete uložit o něco více mincí.

V nižší části okna pak konečně nacházíte čas, a to jak čas „příjezdu“ špeha do cílového města, tak i dobu trvání jeho cesty, a tlačítko pro vyslání špeha. Rozmyslíte-li si své špehování (kupříkladu se stav ve městě dozvíte od spoluhráče), během prvních 5 minut od vyslání špeha na cestu ho můžete taktéž odvolat. Investované mince se vám v plné částce vrátí zpět do jeskyně.

Okno špehování

Chcete-li uspět, pak s částkou 1 000 se vám to ale velmi pravděpodobně nepodaří. Musíte rozumně odhadnout, kolik mincí ve vybraném městě soupeř do své jeskyně uložil, neboť právě tím se rozhodne, zda budete při svém špehování úspěšní či nikoli. Uspět totiž můžete pouze tehdy, pokud je částka stříbra vámi investovaná do špeha vyšší jak částka stříbra uložené v jeskyni cílového města! Pošlete-li menší nebo stejnou sumu, pak vaše snahy skončí nezdarem.

Nejenže není vhodné, posílat pouze 1 000 mincí, ale měli byste se také vyvarovat posílání plné hodnoty uložené v jeskyni - pro případ, že by někdo špehoval vás.

Tip! Špehování nemusí být vždy snahou být co nejvíce nenápadný. Mnohdy je uplatnitelná strategie posílání řady špehů např. po 1 000 mincí, až do úplného vyčerpání zásob v soupeřově jeskyni. Uveďme si to na příkladu:

Soupeřova obrana už byla poražena, potřebujeme ale stále kontrolovat, zda se ve městě neshromažďují podpory od jeho přátel. V jeskyni je 50 000 stříbrných mincí. Počítáme s tím, že bude zapotřebí město špehovat několikrát za krátkou dobu. Abychom tedy nemuseli investovat pokaždé 50 001 mincí, ale méně, tak pošleme za sebou 50-krát 1 000, čímž se zásoby soupeře vyčerpají a nám pak bude stačit špehovat za min. 1 000 stříbra a přesto uspějeme. Nebude-li ovšem průběžně i on doplňovat stříbro do své jeskyně.

Obrana proti špionáži

Jak bylo naznačeno, měli byste své jeskyně zásobit, co nejvíce to je jen možné, abyste nebyli sami vyšpehováni. Ve střední a pozdní fázi hry je běžné, že mají hráči v jeskyních uloženy na sta tisíce stříbrných mincí.

Je-li soupeřův špeh neúspěšný, tedy investoval do něj méně mincí, než kolik jste si vy uskladnili do jeskyně, tak vám je částka, kterou do špehování vložil, odečtena. Nezapomínejte jeskyni tedy průběžně doplňovat, aby po několika soupeřových neúspěšných pokusech nenásledoval jeden úspěšný!

Když postavíte speciální budovu Věštírnu, nepřátelští špehové se před její silou už neschovají. S touto budovou budete vědět, kdo na vás posílá špehy, a můžete se proti tomu lépe chránit. Stříbrné mince však musíte stále ukládat, pokud chcete zabránit tomu, aby se soupeř dozvěděl kupříkladu stav vojsk ve vašem městě, tomu totiž věštírna nezabrání!

Zefektivnění špionáže

Jak špionáž, tak i obranu proti ní můžete zefektivnit provedením dvou výzkumů.

V akademii na úrovni 7
Obrázek Technologie Popis Cena
Espionage.png
Špehování Vyslaný špeh získá bonus ve výši 20% investovaných stříbrných mincí. Wood.png900 Stone.png900
Iron.png1100 Research Points.png3
V akademii na úrovni 19
Obrázek Technologie Popis Cena
Cryptography.png
Kryptografie Tím, že vyzkoumáte kryptografii, se zmírní ztráty na uložených mincí vlivem neúspěšných nepřátelských špehů o 10%. To znamená, že z uložené hodnoty vám bude odečteno o 10% méně stříbra než obvykle. Wood.png900 Stone.png 900
Iron.png1100 Research Points.png3

Získaná hlášení

Jak bylo řečeno, obdržená hlášení o špehování neuvidíte pouze v okně jeskyně, ale tato zpráva vám rovněž přijde do Hlášení (ta si můžete otevřít skrze stejně nazvanou položku levého menu).

Hlášení o selhání špionáže

Pokud jste nepoužili dost stříbra, váš špionážní pokus selže a vy i špehovaný hráč dostanete zprávu, že jste se pokusili špehovat nepřátelské město.

Spehneuspech.png
Hlášení o úspěšné špionáži

Pokud se vám podaří vyšpehovat město, pak uvidíte aktuální vojska ve městě, úroveň budov a surovinové zdroje ve skladu. Nedozvíte se ale, zda má hráč aktivované prémiové výhody, jaké má ve městě aktivované efekty a bonusy, včetně výzkumů (např. falangy či beranidla).

Jsou zde dvě tlačítka v dolní části zprávy: „Simulátor“ a „Publikování“. Těm se budeme věnovat později.

Spehuspech.png
Tlačítko Simulátor

Tlačítko „Simulátor“ vloží vojáky z hlášení a stávající úroveň hradeb ve špehovaném městě (stejně tak jako věž, pokud je ve špehovaném městě postavena), nikoli ale bonusy! Ať už jde o efekty, prémiové bonusy či výzkumy!

Tlačítko Publikování

Toto tlačítko umožňuje zveřejnit dané hlášení i pro ostatní hráče. Můžete si vybrat, aby vaše mince vynaložené na špehování byly vidět v publikovaném hlášení, nebo také ne, stejně jako vojska obránce a uskladněné suroviny. Jediné, co musíte udělat, je vybrat tyto možnosti, publikovat, zkopírovat kód, který se objeví, a vložit jej do zprávy nebo aliančního fóra.