Správce

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Správce
Administrator.png

Vystavba.png + 5 příkazů
Premiove menu.png+ 11 přehledů

„Správce vás podporuje při výstavbě a organizaci obrovské říše. Můžete zadat víc stavebních úkolů a sestaví vám řadu přehledů.“

Rozšířená fronta

Po aktivaci Správce se vám na celou dobu, po kterou ho máte předplaceného, rozroste fronta výstavby a výzkumu o možnost zadávat o 5 více příkazů k výstavbě či výzkumu (tedy ze 2 na až 7 příkazů).
Stavební seznam max 7.JPG Fronta výzkumu max7.JPG

Po skončení služeb Správce se vám počet míst ve frontě vrátí do obvyklého počtu dvou míst, avšak příkazy zadané nad tento výchozí limit doběhnou bez jakéhokoli narušení, nicméně je vám zamezeno přidávat další příkazy nad počet dvou.

Stavební seznam max 2.JPG Fronta výzkumu max 2.JPG

Rychlá lišta

Rychlá lišta umístěná pod horní lištu je prémiovou funkcí, k níž můžete získat přístup aktivací Správce. Můžete si do ní přidat odkazy, abyste mohli rychle otevírat pro vás důležité budovy.
Pro editaci rychlé lišty klikněte na ozubené kolečko nacházející se vlevo. Klikněte na "Nová položka nabídky", vložte název a java kód budovy. Kódy naleznete v této tabulce:

Název Kód
Senát javascript: MainWindowFactory.openMainWindow ()
Jeskyně javascript: HideWindowFactory.openHideWindow ()
Sklad javascript: BuildingWindowFactory.open ('storage')
Statek javascript: FarmWindowFactory.openFarmWindow ()
Dřevorubec javascript: LumberWindowFactory.openLumberWindow ()
Kamenolom javascript: StonerWindowFactory.openStonerWindow ()
Stříbrný důl javascript: IronerWindowFactory.openIronerWindow ()
Tržiště javascript: MarketWindowFactory.openMarketWindow ()
Přístav javascript: DocksWindowFactory.openDocksWindow ()
Kasárna javascript: BarracksWindowFactory.openBarracksWindow ()
Hradby javascript: BuildingWindowFactory.open ('wall')
Akademie javascript: AcademyWindowFactory.openAcademyWindow ()
Chrám javascript: TempleWindowFactory.openTempleWindow ()
Agora (Obrana) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('index')
Agora (Mimo) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('units_beyond')
Agora (Simulátor) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('simulator')
Agora (Kultura) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('culture')
Název Kód
Obchod javascript:Overviews.openOverview('trade_overview')
Rozkazy javascript:Overviews.openOverview('command_overview')
Rekrutování javascript:Overviews.openOverview('recruit_overview')
Vojska javascript:Overviews.openOverview('unit_overview')
Vojska mimo javascript:Overviews.openOverview('outer_units')
Budovy javascript:Overviews.openOverview('outer_units')
Kultura javascript:Overviews.openOverview('culture_overview')
Bohové javascript:Overviews.openOverview('gods_overview')
Jeskyně javascript:Overviews.openOverview('hides_overview')
Skupiny měst javascript:Overviews.openOverview('town_group_overview')
Seznam měst javascript:Overviews.openOverview('towns_overview')
Název Kód
Zemědělské vesnice javascript:GPWindowMgr.Create(GPWindowMgr.TYPE_FARM_TOWN_OVERVIEWS,'Farming villages',{})
Plánovač útoků javascript:GPWindowMgr.Create(GPWindowMgr.TYPE_ATTACK_PLANER,'Attack planner')
  • Další odkazy
Název Kód
Rezervační nástroj javascript:hOpenWindow.openReservationList();void(0);
Fénický kupec javascript:Layout.phoenicianSalesman.open()

Přehledy

Při najetí na Premiove menu.png, na horní liště, vyskočí tabulka s těmito přehledy.