Přehled rekrutování

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

„V tomto přehledu můžete několika kliky rekrutovat nové jednotky v libovolném počtu měst najednou.“

Recrutover.png

Vzhled přehledu rekrutování

Princip

Přehled rekrutování pracuje na principu, kdy nastavíte hranici jednotek, do jakého počtu má systém sám rekrutovat, a kolik volných surovin a obyvatel má ve výsledku ponechat. Jelikož ale většina hráčů nemá ve všech městech totožnou armádu, velké uplatnění tu najdou filtry.

Filtry

Filtry u přehledu rekrutování jsou dvojího typu - filtrující města a zobrazení jednotek.

Filtrace měst

Pro efektivní a rychlé používání přehledu rekrutování je filtrace měst naprosto stěžejní. Opravdu vám bude vyhovovat, pokud se vám ve všech městech budou rekrutovat kupříkladu ohnivé lodě? Zřejmě ne.

Cityfilter.png
 • V první kolonce si můžete pro rekrutování jednotek navolit města pouze z dané skupiny. Je doporučeno města mít rozdělená do skupin a pro každou z nich mít jiné nastavení.
 • Ve druhé kolonce můžete nastavit řazení měst podle názvu, počtu surovin a dalších specifik města.
 • Ve třetí kolonce můžete vyhledávat mezi městy podle jejich názvu - zadáte hledaný výraz a seznam měst se vyfiltruje podle vašeho požadavku.
Filtrace jednotek

Filtrovat mezi typy zobrazením jednotek můžete třemi, resp. čtyřmi tlačítky:

 • Onlyown.png - zobrazí u měst pouze ty jednotky, které jsou zde umístěny a nejsou cizími.
 • Allunit.png - zobrazí všechny jednotky, cizí i vlastní.
 • Allown.png - zobrazí jednotky pocházející z daného města, a to i ty, jež jsou mimo město.
 • Filtpop.png - zakryje města bez volné populace.

Nastavování

Setrecrut.png

V této části vepište, kolik jednotek má být ve výsledku vycvičeno a pod kolik surovin a volných obyvatel nemá systém při výcviku jít. Pokud jste si vytvořili skupiny měst, nejdříve si filtrujte přehled pouze na tu, kterou chcete nastavit, a až poté nastavujte hodnoty, jež budou použity. Kliknutím na „Přidat vojska“ nastavení uložíte a kliknutím na „Rekrutovat“ proces spustíte.

Spellrecrut.png

Přes přehled rekrutování také můžete spouštět ve městech „Porodnost“ či „Volání moře“, které je nedílnou součástí rychlého naverbování jednotek.

Další funkční tlačítka

 • Switching.png - přepíná u okna pro nastavování rekrutování mezi pozemními, námořními a mýtickými jednotkami.
 • Ascending descending.png - seřazování měst vzestupně/sestupně podle názvu, stavu surovin (vizte Filtrace měst).
 • Deletvalue.png - vymaže vložené hodnoty.
 • Accept.png - potvrdí vložené hodnoty.
 • Helpbutt.png - otevírá nápovědu k přehledu rekrutování přímo ve hře.