Budovy

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Tablebackground.jpgMain 50x50.png
Senát
Lumber 50x50.png
Dřevorubec
Farm 50x50.png
Statek
Stoner 50x50.png
Kamenolom
Storage 50x50.png
Sklad
Ironer 50x50.png
Stříbrný důl
Barracks 50x50.png
Kasárna
Temple 50x50.png
Chrám
Market 50x50.png
Tržiště
Docks 50x50.png
Přístav
Academy 50x50.png
Akademie
Wall 50x50.png
Městské hradby
Hide 50x50.png
Jeskyně


Speciální budovy - skupina 1
Speciální budovy - skupina 2
Theater 50x50.png
Divadlo
Thermal 50x50.png
Lázně
Tower 50x50.png
Věž
Statue 50x50.png
Socha boha
Library 50x50.png
Knihovna
Lighthouse 50x50.png
Maják
Oracle 50x50.png
Věštírna
Trade office 50x50.png
Kancelář
Place 50x50.png
Agóra

Úvod

V Grepolis patří stavění budov k jednomu z hlavních faktorů hry, které vám umožní expandovat vaši. Každá budova má jinou funkci, od požadavků ke stavbě dalších budov, až po rekrutování jednotek, výzkumu, skladování a obchodování se surovinami mezi hráči a jiné. Každá budova má mimo surovinové potřeby taktéž minimální požadavky, které musí být na jejich postavení splněny. Hlavní budovou je zde senát, v němž dochází k zadávání stavebních úkolů, díky kterým následně dostanete i stavební body do celkového žebříčku.

Ve hře se také nachází 8 speciálních budov ve 2 skupinách po 4, které vašemu městu dávají speciální bonus. Z každé skupiny může být postavena pouze jedna budova. Takže si musíte naplánovat, co je pro vás nejdůležitější.


Víte, že...

Presmerovať

vytvořením nabídky na trhu tyto suroviny uchráníte před vyrabováním? Tržiště se tak může stát dočasným skladištěm.
Na trh!

Víte, že...

Presmerovať

spolu s rostoucí úrovní senátu se snižuje efektivita výzkumu Jeřáb?
Dozvědět se více!

Víte, že...

Presmerovať

při systému vzpoura je velmi důležité vystavět hradby na maximální úroveň ? O město se dá lehce přijít.
Dozvědět se více!

Expanze města

Na obrázku níže můžete vidět aktivovaný režim konstrukce. Režim konstrukce slouží k rychlejšímu a pohodlnějšímu řízení výstavby města.

Rezim vystavby.png

Popis tlačítek
Aktivace režimu

Tímto tlačítkem umístěným ve spodní liště v přehledu města aktivujete onen režim konstrukce. Po jeho zapnutí se vám u každé budovy či jejího staveniště zobrazí tato tlačítka:


Zahájení stavby nové budovy


- zobrazuje se u staveniště budovy, kterou lze postavit. Pakliže danou budovu ještě nevlastníte a ani ji postavit nemůžete, je toto tlačítko zašedlé.

Vylepšení


- pomocí tohoto tlačítka zadáváte příkaz k rozšíření budovy o další úroveň. Pokud nemáte dostatek surovin a/nebo obyvatel, tedy nesplňujete požadavky pro vylepšení, je dané tlačítko opět zašedlé.

Tip: Každá budova, vyjma statku a skladu potřebuje kromě surovin taktéž určitý počet obyvatel na svůj provoz. Proto je dobré promyslet, která budova vám přijde k užitku. V pozdější fázi hry, kdy hráči mají zaměřená města na určité jednotky, podle nichž je uzpůsobena i míra výstavby některých budov, aby tak mohli investovat obyvatele do daných jednotek, které v onom městě chtějí zbrojit.¨

Prémiové funkce

Základní stavební seznam čítá nanejvýš 2 úkoly, které lze zadat. S prémiovým rádcem „Správce“ se stavební fronta zvedne až na 7 možných příkazů. Díky tomuhle neztratíte čas potřebný pro stavbu budov a nebudete zaostávat v budování proti ostatním.

Listastavby.png

Výše můžete vidět, jak taková prémiová stavební lišta vypadá. Na obrázku lze taktéž vidět ikonu okamžitého nákupu budovy. Budova se vám za určitý počet zlatých mincí okamžitě dokončí a ihned získává svou efektivitu. Tato funkce se nejvíce využívá při stavbě hradeb před útokem, aby obránce zvýšil své šance a mohl tak efektivně bránit město i pěchotou, která je oproti lodím levnější a v mnohem větším počtu. Výstavbu lze ale v neposlední řadě také zlevnit, a to rovnou o 25% za 50 zlatých, k čemuž slouží dosud nezmíněné tlačítko Buttsnizeni.png.

Seznam budov

Základní budovy
Main 50x50.png
Senát
V senátu můžeš postavit nové budovy nebo rozšířit stávající. Čím vyšší stupeň senátu, tím je rychlejší stavba dalších budov.
Hide 50x50.png
Jeskyně
V jeskyni je možné najmout špehy, aby pátrali v nepřátelských městech nebo tvé město před špionáží bránili. Můžeš zde také ukládat stříbro pro platbu za jejich služby. Čím vyšší stupeň, tím více stříbra zde můžeš uložit. Jakmile je jeskyně vystavěna na nejvyšší stupeň, není již žádný limit na uložení stříbra.
Storage 50x50.png
Sklad
Ve skladu jsou uloženy suroviny tvého města. Čím výšší je úroveň výstavby tvého skladu, tím víc surovin se dá uložit. každá úroveň výstavby chrání 100 kusů každdé suroviny před drancováním.
Farm 50x50.png
Statek
Statek obstarává tvým dělníkům a vojskům potraviny. Bez výstavby statku nemůže tvé město růst. Čím vyšší je úroveň výstavby statku, o tím větší počet obyvatel se dokáže postarat - a tím víc vojsk můžeš uživit.
Place 50x50.png
Agora
V Agoře máš k dispozici přehled svých vojsk uvnitř a vně města. Můžeš zde pořádat různé kulturní události a v simulátoru plánovat další útoky.
Lumber 50x50.png
Dřevorubec
V hustých lesích kolem tvé polis kácejí tví dřevorubci mohutné stromy, které jsou potřeba pro rozšiřování města a zásobování vojsk. Čím vyšší stupeň, tím větší budeš mít přísun dřeva.
Stoner 50x50.png
Kamenolom
V kamenolomu těží tví dělníci kámen důležitý pro výstavbu tvého města. Čím vyšší je úroveň výstavby, tím víc kamene se vytěží.
Ironer 50x50.png
Stříbrný důl
Ve stříbrném dole kutají tví dělníci drahocennou stříbrnou rudu, ze které se pak razí mince. Čím vyšší je úroveň výstavby dolu, tím víc stříbrných mincí se dá vyrazit.
Market 50x50.png
Tržiště
Tržiště ti dává možnost vyměňovat suroviny s ostatními hráči. kromě toho můžeš obchodovat také se zemědělskými vesnicemi na svém ostrově.
Docks 50x50.png
Přístav
V přístavu buduješ svojí flotilu. Můžeš stavět jak transportní, tak bojové jednotky. Rychlost, se kterou dělníci v loděnicích vyrábějí lodě, závisí na úrovni výstavby přístavu.
Kasárna
Kasárna
V kasárnách můžeš rekrutovat běžná vojska a mytické jednotky. Čím vyšší je úroveň výstavby kasáren, tím rychleji můžeš cvičit vojska.
Wall 50x50.png
Městské hradby
Městské hradby chrání tvoji polis před nepřátelskými vojsky. Zvyšují tak základní obranu i obrannou hodnotu tvých vojsk.
Academy 50x50.png
Akademie
V akademii můžeš provádět výzkum. Grepolis ti nabízí různé technologie, které posilují Tvoje vojska. Z efektivitu tvého stavebního umění nebo to umožňují nové bojové taktiky. Čím vyšší je úroveň výstavby tvé akademie, tím víc technologií můžeš vynalézt.
Temple 50x50.png
Chrám
V chrámu můžeš uctívat boha dle své volby. Každý bůh v Grepolis může zapůsobit různými božskými silami a přivést k životu různé mýtické jednotky. Pro obojí potřebuješ božskou přízeň, kterou získáváš v chrámu uctívaného boha. Čím vyšší je úroveň výstavby chrámu, tím rychleji tvoje přízeň u bohů roste.

Speciální budovy

V Grepolis je k dispozici osm dodatečných budov. Jsou rozděleny do dvou skupin, z každé můžeš v polis postavit pouze jednu.
Skupina 1
Theater 50x50.png
Divadlo
Stavbou divadla můžeš svým obyvatelům předvést velká dramata, a zvýšit tak kulturní hodnotu své polis.
Thermal 50x50.png
Lázně
Na hygienu byl ve starém Řecku kladen velký důraz. Stavbou lázní můžeš zlepšit zdraví svých obyvatel, a zvýšit tak počet obyvatel o 10 %.
Library 50x50.png
Knihovna
Vědění je síla. Stavbou knihovny dostaneš 12 výzkumných bodů navíc, které můžeš v akademii investovat do výzkumu nových technologií.
Lighthouse 50x50.png
Maják
Maják na ostrově Faros patřil mezi slavných sedm divů světa. Stavbou jeho menší varianty v blízkosti přístavu zvýšíš rychlost své flotily o 15 %, protože se výrazně zjednoduší navigace.


Skupina 2
Tower 50x50.png
Věž
Mohutná strážní věž zvyšuje obrannou bojovou sílu tvých vojsk o 10 % a dělá z tvé polis pro útočníky téměř nedobytnou pevnost.
Statue 50x50.png
Socha boha
Řecké bohy není jednoduché si naklonit a vyžadují mnoho důkazů tvé oddanosti. Postavením sochy jim dokážeš, jak moc jsou pro tebe důležití a tví kněží získají při modlení v chrámu více božské přízně.
Oracle 50x50.png
Věštírna
S pomocí věštírny lze odhalit nepřátelské špehy. Člověk se tak dozví, kým byl špehován, a může se lépe připravit na nadcházející útoky.
Trade office 50x50.png
Obchodní kancelář
Zvyšuje maximální směnný kurz fénického kupce a zemědělských vesnic a také dostupnou obchodní kapacitu za každou úroveň tržiště z 500 na 750.