Vzpoura

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Základní ovládání

Získání města

 · Kolonizace · Dobývání · Vzpoura ·


Se spuštěním světa Delta byl zaveden nový dobývací systém: Namísto výzkumu Dobývání bude v akademii výzkum Vzpoura. K dobytí protihráčova města bude muset útočící hráč nejprve vyvolat v cílovém městě vzpouru, počkat 12 hodin, než vzpoura vypukne, a pak během dalších dvanácti hodin dorazit s kolonizační lodí. Pokud i tímto útokem "projde", je město jeho, žádné další lhůty už neběží.

VZPOURA

Kolonizace a města duchů - beze změn

Systém kolonizace (ve významu zakládání úplně nového města) zůstává naprosto stejný i ve světě vzpoury. Zašlete svoji kolonizační loď ke kotevnímu bodu s podporou vojáků, počkejte 24 hodin, a máte nové město. Systém vzpoury neplatí ani pro města duchů. Což znamená, že vzpouru ve městě duchů nevyvoláváte (a tedy ani nepotřebujete mít tento výzkum), ale stačí tam dojet kolonizačním útokem, a město je okamžitě naše - samozřejmě pokud nenarazíme na silnější obranu.

Dobývání

Hlavní rozdíl je tedy při dobývání měst hráčů.

Předpoklady

Předpoklady jsou stejné, jako v systému Dobývání. Čili k dobytí města potřebujete:

Proces dobývání

  • 1. Poslat útok k vyvolání vzpoury. K tomu se mi při odesílání útoku objeví zvláštní ikonka, jakmile vyzkoumám v akademii Vzpouru. Takový útok musím poslat z toho města, kde jsem Vzpouru vyzkoumal. K vyvolání vzpoury stačí pozemní útok - samozřejmě pokud je cíl na stejném ostrově. A je k tomu nutno porazit pozemní vojsko obránce (nemusím mu zničit loďstvo).
Titulek
  • 2. Pokud pozemní souboj vyhraji, začíná běžet lhůta 12 hodin, během které se "schyluje ke vzpouře". Ve všech mých městech se na pravém panelu Přehledu města objeví ikonka zatnuté pěstičky a odpočítávání času. Obránce může během této doby své napadené město normálně spravovat včetně toho, že může zbrojit a shánět si podpory.
Titulek
  • 3. Poté vzpoura vypukne a bude trvat rovněž 12 hodin. Ikonka pěstičky se změní, obklopí ji "plamínky", a začne odpočítávání těchto nových dvanácti hodin. Obránce může své město stále normálně spravovat.
Titulek
  • 4. V tomto čase musím dorazit do cílového města s kolonizační lodí. Tento útok už nevysílám jako vzpouru, nýbrž jako "normální" útok. Jako vždy musí mít kolonizační loď doprovod přinejmenším jedné bitevní lodi a přinejmenším jedné transportní lodi s vojáky. Tentokrát musí zvítězit v obráncově přístavu i v jeho městě.

Poznámky

  • Mohu vyvolat vzpouru i v několika městech najednou.
  • Vyvolám-li v městě vzpouru a pak na něj zaútočím znovu vzpourou, pak tato nová vzpoura "nepřebije" tu starou, zůstane běžet původních dvanáct hodin schylování ke vzpouře a pak dalších dvanáct hodin vzpoury, a teprve když doběhnou a město nedobudu, mohu tam vyvolat další vzpouru.

Na co se hráči ptali

  • Vzpoury u jednoho hráče. Můj dotaz je tento: O město A mají zájem hráč B a hráč C. Navzájem to o sobě nevědí! Hráč B vyvolá vzporu ve městě A. Později hráč C dorazí s vojskem, které má vyvolat vzpouru, taky do města A. Otázka zní: Vyvolají oba vzporu pro svá města, nebo už hráči C nejde vyvolat vzpoura? Jestliže hráči C už vzpoura vyvolat nepůjde, dostane nějaké hlášení?! Jaké?! Pokud oba vyvolají vzporu, platí, kdo dřív dorazí po uběhnutí 12 hodin pro jejich města, a město A obsadí?!
    • Počet vzpour v jednom městě není nijak omezen. Pokud tam již vzpoura od jednoho hráče běží, nic nebrání hráčí dalšímu, aby tam také vzpouru vyvolal. Poté město dostane ten, jenž v něm měl vyvolanou vzpouru a jehož kolonizační loď dorazila jako první.