Wiki Grepolis CZ:Ochrana osobních údajů

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Prohlížením a užíváním InnoGames GmbH her a webových stránek (dále jen webových stránek) vyjadřujete svůj souhlas se současnými pravidly. Máte právo odmítnout jakékoliv použití vašich údajů. Můžete kdykoliv zrušit svůj souhlas k současným ustanovením s okamžitou platností. Pokud máte otázky ohledně užívání osobních údajů firmou InnoGames a jejími obchodními partnery, které nejsou zahrnuty v těchto informacích, prosím, kontaktujte nás (viz Kontakt v čísle 8).

1. Shromažďování a nakládání s osobními údaji firmou InnoGames

1.1 InnoGames cítí velkou míru odpovědnosti za ochranu soukromý svých uživatelů při zpracovávání osobních dat a bere toto v úvahu ve všech obchodních procesech. InnoGames se tímto zavazuje, že dodrží všechna relevantní ustanovení k ochraně dat. Toto prohlášení o ochraně dat se vztahuje na celou webovou stránku kromě stránek od ostatních poskytovatelů, na které jsou zde uvedeny odkazy.

1.2 InnoGames může získávat a uchovávat data poskytnuté při registraci na našich stránkách. S těmito daty bude zacházeno jako s důvěrnými. Tímto dává na vědomí, že vaše osobní údaje budou sbírány, použity a uloženy k účelu realizace dohody. Osobní údaje jsou data o uživatelových osobních a faktických okolnostech.

1.3 Přihlášením k odběru novinek dáváte souhlas k pravidelnému odběru informací emailem. Tímto také souhlasíte s použitím emailové adresy pro účely interní reklamy do doby odřeknutí tohoto příjmu. Vaše emailová adresa nebude poskytnuta třetím stranám a můžete kdykoliv zrušit příjem reklam s okamžitou plaností (viz Kontakt v čísle 8).

1.4 Tímto jste také obeznámení s tím, že InnoGames sbírá, zpracovává a užívá katalogizační data, data o užívání a data o účtech v souladu s odstavci 14 a 15 zákona o německých telekomunikacích a odstavci 28 zákona o německé federální ochraně dat.

1.5 Pro zodpovězení vašich dotazů, splnění vašich požadavků nebo pro pomoc je někdy nezbytné požádat vás o vaše osobní údaje jako jsou: jméno, adresa, emailová adresa a telefonní číslo. InnoGames může tato data použít pouze pro zodpovězení vašich dotazů nebo k tomu, aby vás kontaktovala poštou či emailem k informování o nových produktech, službách nebo nabídkách společnosti InnoGames. Pokud si objednáte produkt, vyžádáte službu nebo zadáte údaje na těchto stránkách, InnoGames váš může kontaktovat k získání doplňujících informací nezbytných pro vyplnění vašich požadavků. InnoGames nemůže tyto informace poskytovat třetím stranám bez vašeho souhlasu s výjímkou skutečností, kdy je to potřeba pro splnění vašich zakázek, vypořádání vašich požadavků nebo pro poskytnutí pomoci. Tímto také dáváte InnoGames právo k výměně vámi poskytnutých informací s partnerskými společnostmi a ostatními společnostmi spolupracujícími s InnoGames za účely specifikovanými výše.

1.6 Z vlastní iniciativy nebo na váš požadavek může InnoGames doplnit, opravit či smazat nekompletní, nesprávné nebo neaktuální osobní údaje ukládané InnoGames.

1.7 V souladu s platným právním řádem, Innogames data okamžitě vymaže na požádání autorizované strany, pokud to není v rozporu s zákonem nařízenými povinnostmi.

1.8 InnoGames si tímto vyhrazuje právo k předání sesbíraných statistických údajů o firemních uživatelích, prodejích, přístupových datech a informacích o stránkách s tím souvisejících důvěryhodným třetím stranám. Tato statistická a obecná data neobsahují žádné informace, které odkazují ke konkrétním jedincům.

2. Ochrana vašich údajů

Poskytování osobních údajů, ať už osobně, telefonem či přes internet sebou vždy nese jistá rizika a žádný technologický systém není zcela odolný vůči vniknutí nebo sabotáži. InnoGames přijala veškerá důležitá opatření pro zabránění neautorizovaným přístupům k vašim osobním údajům, popř. padělání těchto dat a k minimalizaci rizika.

3. Užívání cookies

Při návštěvě internetových stránek byste měli zůstat anonymní. S každým vstupem na stránky vyžádáním souboru nechá uživatel na serveru přístupová data, jako jsou: data o prohlížeči, adresu/IP adresu, stránku, ze které byl soubor požadován, datum, čas a operační systém, stránky vámi navštívené atd. Z těchto dat jsou sestavovány statistiky s jejich pomocí můžeme stránky přizpůsobit vašim požadavkům.

Používáme cookie a web beacon. Cookie používáme pouze ke čtení informací na vašem disku, které zde byly uloženy od cookie na této stránce. Pokud nechcete mít na vašem počítači uložena cookie, můžete tomu zabránit nastavením ve vašem prohlížeči; tímto ovšem možná nebudete schopni plně využívat všechny funkce našich stránek.

4. Google Analytics

Stránka používá Google Analytics, webový analytický nástroj od společnosti Google Inc. (dále jen Google). Google Analytics používají cookies, které umožňují analýzu vašeho užívání stránek. Informace uložené v cookie jsou přesměrovány na server Googlu v USA a tam uloženy. Google tyto informace použije k analyzování vašeho užívání stránek pro tvorbu zpráv o aktivitách na internetových stránkách pro internetové operátory a také k poskytování služeb spojených s užíváním internetu. Google tyto údaje může poskytnout třetím stranám, pokud to zákon požaduje nebo třetí strany zpracovávají tyto data na žádost Googlu. Za žádných okolností nespojí Google vaši IP adresu s ostatními Google daty. Užíváním těchto stránek souhlasíte se zpracováním sesbíraných dat Googlem výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené důvody.

5. Reklamy třetích stran, odkazy na jiné stránky, Google AdSense

5.1 Občas mohou stránky InnoGames obsahovat reklamy třetích stran s interaktivními odkazy na stránky třetích stran, za které nenese InnoGames odpovědnost. Především nemá InnoGames žádný vliv na obsah a vzhled externích stránek a stránek, které můžete přes ně navštívit. Výhradně příslušný poskytovatel nese odpovědnost za vzhled a obsah takovýchto stránek.

5.2 Tito inzerenti nebo společnosti také někdy používají cookies a ostatní technologické zdroje k měření efektivnosti jejich reklam nebo k optimalizaci jejich obsahu. V tomto případě nebude žádné spojení těchto informací a vašeho jména, adresy, telefonního čísla a emailové adresy. InnoGames na toto nemá žádný vliv. Užití těchto údajů třetími stranami není upraveno tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Můžete deaktivovat užívání cookies v nastavení vašeho prohlížeče (viz číslo 3). Dále můžete zabránit sběru těchto dat pomocí nástrojů na stránce www.google.com/privacy_ads.html.

6. Zprostředkování osobních údajů třetím stranám

6.1 InnoGames může předávat osobní a/nebo účetní data pouze těm třetím stranám, kde je to vyžadováno u výše uvedených případů, vyžadováno zákonem nebo nutné pro implementaci Všeobecných obchodních podmínek a/nebo ostatních dohod s vámi nebo pro ochranu práv ostatních zákazníků a/nebo relevantních třetích stran. To se hlavně vztahuje k vyřizování plateb externími poskytovateli těchto služeb (např. PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers).

6.2 V ostatních případech může InnoGames předávat vaše osobní údaje jen po vašem jasném a srozumitelném souhlasu.

7. Dodatky

InnoGames může kdykoliv tyto údaje o ochraně dat či obsah této stránky upravit nebo může změnit či zamezit přístup na tyto stránky. InnoGames o takovýchto krocích bude uživatele informovat adekvátním způsobem.

8. Dotazy na ochranu dat a kontakt

Můžete náš kdykoliv kontaktovat, pokud chcete upravit nebo smazat váš profil a uložená osobní data. Také vám můžeme poskytnout informace o tom, jaké údaje jsme o vás uložili, jejich zdroj a příjemce a důvod uložení. Pro všechny tyto dotazy prosím kontaktujte:

InnoGames GmbH
Harburger Schloßstraße 28
21079 Hamburg, Germany

Fax: +49 (0)40 7889335 21
privacy@innogames.de

Poslední aktualizace: 31. leden 2010
Copyright InnoGames 2010 – Všechna práva vyhrazena.