Mapa

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Mapa.png

Mapa je zdrojem informací o našem okolí i nástrojem k další práci s nalezenými objekty.
Kliknutím a tažením suneme mapu libovolným směrem; přitom vidíme, jak se u minimapy v levém menu mění souřadnice. Když "zabloudíme", skočíme zpátky tlačítkem "Přejít na aktuální město".Barevná rozlišení Město

Nad každým městem se tyčí vlaječka s informativní barvou a případně symbolem aliance.

město
význam barvy
Town yellow.png žlutá - má města
Town brown.png hnědá - města (neutrálních) sousedů
Town blue.png modrá - města členů aliance
Town green.png zelená - města spojenců
Town red.png červená - města nepřátel

Grafický vzhled na mapě

Aby bylo patrné i bez podrobných informací, o jak velké město jde, je tu odlišný grafický vzhled města na mapě.


od 175 bodů od 600 bodů od 2.400 bodů od 5.500 bodů od 10.000 bodů
Město od 175 bodů Město od 600 bodů Město od 2.400 bodů Město od 5.500 bodů Město od 10.000 bodů

Funkce kliknutím na město

Kliknutím na aktuální Město se otevře následující nabídka:

Town tools.png
Nástroj
Popis nástroje
Town overview.png
"Přehled města" - Otevře okno s náhledem města a jeho budov.
Denní.JPG
Nočni.JPG
Town goto.png
"Přejít na" - Mapa se vycentruje na střed ostrova a město se označí žlutou šipkou.
Center town.png
Town magic.png
"Kouzlo" - Otevře nové okno s nabídkou kouzel.
Win town magic.png
Town info.png
"Informace" - Otevře okno s informacemi o městu, počet bodů, číslo ostrova, souřadnice, jméno hráče, název aliance.
Win town info.png


Kliknutím na jiné Město se zobrazí volby:

Town other tools.png


Nástroj
Popis nástroje
Town fight.png
* "Útok" - otevře okno s nastavenou záložkou "Zaútočit". Umožní vyslání vojska do útoku na město.
Win town fight.png
Town goto.png
"Přejít na" - Mapa se vycentruje na střed ostrova a město se označí žlutou šipkou.
Center town.png
Town magic.png
"Kouzlo" - Otevře nové okno s nabídkou kouzel.
Win town magic.png
Town info.png
"Informace" - Otevře okno s informacemi o městu, počet bodů, číslo ostrova, souřadnice, jméno hráče, název aliance.
Win town info.png
Town spy.png
"Špehování" - otevře okno s nastavenou záložkou "Špehování". Umožní vyslání špehů do města a množství použitého stříbra.
Win town spy.png
Town support.png
"Podpora" - otevře okno s nastavenou záložkou "Podporovat". Umožní vyslání vojska na pomoc městu.
Win town support.png
Town business.png
"Obchodovat" - otevře okno s nastavenou záložkou "Obchodovat". Umožní poslání surovin městu.
Obchod map.JPG

Pozvat Hráče - kolonizovat

Nástroj
Popis nástroje
obrázek na mapě
Colonize.png Pozvat Přátele K- P.JPG
Friend invite.png Kolonizovat - Založit město K- P.JPG

Symboly u vesnic

Village flag.png
Symbol
Popis
Village owned.png vesnice ve vašem vlastnictví, připravena k dodávkám
Village vacant.png nevlastněná, nedobytá vesnice, nelze žádat dodávky
Village progress.png vesnice ve vašem vlastnictví s právě probíhající dodávkou

Funkce kliknutím na vesnici

Village tools.png

Kliknutím na dobytou vesnici se zobrazí volby

 • "Informace" - vyskočí okénko s nastavenou záložkou "Výstavba". Umožní poslání surovin vesnici na zvýšení její úrovně.
 • "Požadovat" - vyskočí okénko s nastavenou záložkou "Požadovat". Umožní výběr surovin od vesnice.
 • "Drancovat" - vyskočí okénko s nastavenou záložkou "Drancovat". Umožní výběr surovin od vesnice ve dvojnásobném množství, avšak za cenu poklesu její nálady.
 • "Jednotky" - vyskočí okénko s nastavenou záložkou "Jednotky". Umožní verbování vojáků ve vesnici.
 • "Obchodovat" - vyskočí okénko s nastavenou záložkou "Obchod". Umožní surovinovou výměnu s vesnicí.


Kliknutím na nedobytou vesnici se zobrazí volba

 • "Dobýt" - umožní vyslání útoku k dobytí vesnice.

Village fight.png

Další symboly na mapě

 • prázdné místo na pobřeží označené vlaječkou s obrázkem stavebního kladiva
  Town found 2.19.png- místo, kde se dá založit nové město
 • velký a malý kroužek nad ostrovem - značí, které suroviny je na daném ostrově nadbytek a které nedostatek
 • stavební parcela na ostrově (objevuje se ve fázi divů) - místo ke stavbě divu světa

Orientace moří

Gpmap.jpg

Prostorová orientace ve hře, je jedním z nejdůležitějších potřeb, které se hráč musí naučit.

Každý ze světů Grepolis, je rozměrově rozdělen do rastru 1000 x 1000 bodů(pixelů).

Každé moře je tvořeno z plochy o rozměru 100x100 bodů.

Svět obsahuje 10x10=100 moří.

Objekt nacházející se na souřadnici 456,366 patří do moře číslo 43 (456,366).

Bod o souřadnici 0,0 se nachází v levém horním rohu mapy (moře číslo 0). Bod o souřadnici 999,999 se nachází v pravém spodním rohu mapy (moře číslo 99).

Pomyslný střed mapy představují moře s číslem 44, 54, 45, 55. Po spuštění světa, kdy si hráč může vybrat prostor pro první město, se začíná u těchto moří. Tím, jak se postupně přidává více hráčů do hry, se start posouvá na další moře od středu směrem ven kruhově. Tím je pro nového hráče zaručeno, že při startu nebude hrát mezi již silnějšími hráči.