Ostrovní úkoly

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Ostrovní úkolyPřehled ostrovních úkolůVyvážení ostrovních úlohSeznam bonusů

Ostrovní mise

Ostrovní mise (jinak řečené ostrovní úkoly) se budou zobrazovat jako náhodné události v životě vládce. Bude moci učinit svá vlastní rozhodnutí o tom, jak reagovat na specifické úkoly, čímž ukážete, jaká je vaše role jako vládce.

Ostrovní Úkoly se budou objevovat v předdefinovaných intervalech, které jsou závislé na vašem osobním skóre/bodech:

Body Interval
do 10 000 každé 2 hodiny
od 10 001 do 50 000 každé 4 hodiny
nad 50 001 každých 8 hodin

Jakmile se objeví ostrovní úkol, bude umístěn na náhodném ostrově, na kterém se nachází alespoň jedno z vašich měst. Na každém ostrově se zemědělskými vesnicemi mohou být zadané pouze 2 ostrovní úkoly současně. Na ostrovech bez zemědělských vesnic nelze obdržet žádný ostrovní úkol. Maximální počet zadaných ostrovních úkolů současně je 10.

Dostupné Ostrovní Úkoly jsou prezentovány takto:

OU1.png

Zadané ostrovní úkoly se také objeví jako značka v seznamu měst (kliknutím na název města, v levém horním rohu), takže nebude potřeba prohledávat zvlášť každý ostrov, kde máte město.

Kliknutím na ikonu úkolu na mapě ostrova se otevře příslušné okno úkolu:

OU2.png

Nejprve budete uveden do dějové linie s krátkým popisem příběhu. V dolní části najdete dvě tlačítka, z nichž každé představuje schůdnou možnost jak reagovat na danou situaci. Každá možnost má také odměnu s ní spojenou, kterou obdržíte po úspěšném vyřešení úkolu zvolenou cestou. Typ výzvy lze vidět přímo na ikoně "rozhodovací tlačítka". Podrobnější informace se zobrazí, když chvíli necháte kurzor nad tlačítkem.

Předtím, než se rozhodnete pro daný způsob řešení úkolu, máte také možnost vyměnit tento úkol za jiný kliknutím na tlačítko "Otočit" (tato akce odečte 50 zlata z vašeho účtu). Ale pokud se rozhodnete pro možnost "Otočit" v době, kdy už jste učinili rozhodnutí jak splnit úkol, už nebude možné úkol vyměnit.

UO3.png


Přijatý ostrovní úkol se zobrazí na pravé straně vašeho rozhraní, takže budete vždy informováni o všech přijatých úkolech. Můžete mít přijaty maximálně 4 ostrovní úkoly. Jakmile bude ostrovní úkol přijat, nebudete ho moci vyměnit za zlato, místo toho ho můžete zkusit úspěšně dokončit, anebo počkat, dokud automaticky nezmizí. Ostrovní úkol zmizí po 24 hodinách, pokud nebudete pokračovat v jeho plnění. V případě, že jste poslali vojáky na splnění ostrovního úkolu, vrátí se k vám automaticky po jeho úspěšném ukončení.

Aby bylo možné pracovat s ostrovními úkoly jednoduše klikněte na tlačítko "Výzva" a otevře se vám pop-up okno:

OU4.png

Tato nabídka se bude lišit v závislosti na typu výzvy, kterou jste přijali svým rozhodnutím. Jakmile budou všechny požadavky splněny a indikátor průběhu dosáhne 100 %, nemusíte se bát, že tento ostrovní úkol automaticky zmizí. Svoji odměnu si můžete vyzvednout kdykoli chcete. Můžete přímo aplikovat odměnu v aktuálně zvoleném městě nebo ji schovat ve vašem inventáři. Mnoho odměn má také římské číslo zobrazené na jejich ikonách označující jejich úroveň. Tato úroveň označuje kvalitu odměny či její trvání. Odměna závisí obtížnosti zadaného ostrovního úkolu, obtížnost ostrovního úkolu je určena průměrnými body města na ostrově, kde se úkol objevil:


Body Úroveň ostrovního úkolu
175 - 301 1
301 - 600 2
601 - 1000 3
1001 - 2000 4
2001 - 3500 5
3501 - 6000 6
6001 - 9000 7
9001 - 13 000 8
13 000 a více 9

Poznámky

  • Některé ceny nemají žádný stupeň, protože jejich síla je již odvozena od celkových bodů města, na které jsou použity. Základní produkce dřeva, která se zvyšuje v procentech, bude výrazně lepší v případě, že město má úroveň Dřevorubce 30 namísto úrovně Dřevorubce 1.
  • Splníte-li úkol, avšak odměnu nemůžete či nechcete přijmout, ale ani zahodit, můžete ji ponechat nevyzvednutou tak dlouho, jak sami uznáte za vhodné.