Vyvážení ostrovních úloh

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Ostrovní úkolyPřehled ostrovních úkolůVyvážení ostrovních úlohSeznam bonusůOstrovní mise jsou dostupné na ostrovech se zemědělskými vesnicemi. V těchto misích je vaším úkolem obstát ve výzvách, jejichž obtížnost se s vaším pokrokem ve hře zvyšuje. Máte tak možnost získat cenné předměty, ale i mince války a moudrosti, abyste mohli vylepšovat vaše hrdiny.

Od března 2017 byl tento systém přepracován tak, aby zůstaly mise (i odměny) aktraktivní pro hráče ve všech úrovních hry.

Přehled změn

Hlavním cílem přepracování misí bylo, aby se mise lépe stupňovaly dle postupu hráče ve hře, byly větší výzvou a odměny za jejich splnění byly hodnotnější. Navíc jsme se zaměřili i na odstranění některých nepříjemných omezení a také na vylepšení vzhledu celkového přehledu této součásti hry, aby byla srozumitelnější a uživatelsky příjemnější.

Postup implementace

Změny byly implementovány v několika krocích, aby bylo možné novinky otestovat a případně pozměnit podle odezvy hráčů. Některé kroky byly dostupné pouze pro beta testování, ale jiné byly vloženy přímo na herní světy.

První krok

V první fázi bylo umožněno vyslat na podpůrnou misi i mýtické jednotky, byl změněn výpočet obdržených mincí války i moudrosti, který se nyní odvíjí i od rychlosti světa a efektům posil jednotek bylo upraveno jejich stupňování.

Další úpravy byly provedeny ve způsobu výpočtu obtížnosti jednotlivých misí. Nyní se do výpočtu zahrnuje pouze největší město na ostrově, takže nově založená města na stejném ostrově již nebudou mít za následek snazší a hůře ohodnocené mise.

Druhý krok

V druhé fázi byl pozměněn výpočet obtížnosti tak, aby zahrnoval hráčův pokrok ve hře. Cílem bylo dosáhnout lepšího stupňování misí a odměn. Od 250,000 bodů jsou nabízeny nové výzvy a také lepší odměny.

Navíc se pozměnilo i několik odměn pro lepší vyváženost, například aby bonusy byly opět cenné i v pozdější fázi hry. Zvláště jsme se zaměřili na odměny z misí, aby byly pro hráče všechny stejně cenné bez ohledu na jejich druh a nenutily hráče k tomu, aby plnili pouze jeden druh misí a ostatní nechávali bez povšimnutí.

Třetí krok

Ve třetí fázi byl algoritmus, který udává kdy a jak často se ostrovní mise objevují, upraven tak, aby každý, kdo se vrátí po delší době do hry, mohl co nejdříve po návratu plnit další mise.

Čtvrtý krok

Ve čtvrté fázi byla vyslyšena přání komunity a některé z bonusů se již nadále nesčítají, protože byly příliš silné, když jich bylo aktivováno více současně.

Pátý krok

Spolu s čtvrtou fází přijde přesun misí do klasického seznamu úkolů. Tato změna umožní hráčům vidět všechny mise na první pohled a nebudou muset otevírat seznam měst, aby zjistili, zda není v nabídce úkol nový.


Srovnávací tabulka

Seznam jednotlivých změn předmětů, výpočtů a efektů je vyčerpávající. Následující seznam by vám měl poskytnout přehled o nejdůležitějších změnách.


Vlastnost Starý systém Nový systém
Cíl mise: Vyslat jednotky na podporu Mýtické jednotky nelze vyslat.

Cíl vyžaduje vyslání určitého počtu jednotek.

Mýtické jednotky lze vyslat.

Cíl vyžaduje vyslání počtu jednotek, který odpovídá počtu obyvatel.

Výpočet obtížnosti ostrovních misí Průměrné body všech měst na ostrově jsou použity k určení obtížnosti. Body nejrozvinutějšího města na ostrově jsou použity k určení obtížnosti.
Možné úrovně obtížnosti misí 18 24
Úrovně pokroku ve hře 3 4
Intervaly objevování misí 2, 4 nebo 8 hodin

Závisí na úrovni pokroku ve hře.

2, 4, 8 nebo 12 hodin

Závisí na úrovni pokroku ve hře.

Mise po více než 24 hodinách nepřítomnosti Objevovaly se pouze v nastaveném intervalu.. Minimálně jedna mise je dostupná po přihlášení.
Maximální počet misí současně dostupných 10 6
Maximální počet misí současně přijatých 4 3
Zjištění dostupných misí Přehled měst & ostrov Přehled měst, ostrov & seznam úkolů

Hlavní změny

Některé změny předmětů se dotknou i odměn, které jsou dostupné ve více oblastech hry, nejen v ostrovních misích.

Předměty

Následující předměty mají upravené hodnoty pokud jsou získány přes události ve hře a ostrovní mise. To se ale netýká předmětů, získaných přes promoakce, nebo nabídky v obchodě. Navíc existují různé výpočty mincí, získaných pomocí ostrovních misí.

Předmět Starý systém Nový systém
50px-Instant favor.png Násobitel: Úroveň předmětu Násobitelé: Úroveň předmětu, pokrok ve hře
50px-Unit movement boost.png Trvání: 30 minut za každou úroveň Trvání: 60 minut za každou úroveň
Mbox wisdom.png Mbox war.png Coins of war wis.png Násobitel: Úroveň předmětu Násobitelé: Úroveň předmětu, rychlost světa
50px-Instant resources wood.png 50px-Instant resources stone.png Instant resources iron.png 50px-Instant resources all.png Násobitelé: Úroveň předmětu, rychlost světa Násobitelé: Úroveň předmětu,

rychlost světa, pokrok ve hře

Mbox woodup.png Mbox stoneup.png Mbox silverup.png 50px-Resource boost all.png 50% každý efekt 250% za každou úroveň

Výpočty posil jednotek

Základní hodnory některých posil jednotek byly navýšeny, aby byly vyváženy po všechny fáze hry a získaný počet jednotek se přiblížil ke dříve známým číslům.

Předmět Základní hodnota (dříve) Základní hodnota (nyní)
Slinger 40x40.png 4 6
Hoplite 40x40.png 4 5
Archer 40x40.png 4 6
Sword 40x40.png 4 6

Množství posil jednotek je určeno následujícím výpočtem: základní hodnota*rychlost světa*pokrok ve hře.

Úrovně obtížnosti a odměny

Hlavní záměr rebalancování ostrovních misí byl se ujistit, že mise budou mít na všech úrovních odpovídající náročnost i odměny. Proto byla udělána většina změn.

Obtížnost misí

Obtížnost mise je určena úrovní pokroku ve hře a vyspělosti největšího města na ostrově.

Úroveň pokroku ve hře Získané body (dříve) Získané body (nyní)
1 <10,000 <10,000
2 10,000-49,999 10,000-49,999
3 >50,000 50,000-249,999
4 není dostupné >250,000

Dříve existovaly jen 3 úrovně pokroku. Tato veličina byla nyní navýšena na 4. Navíc byl přidán 10. faktor výzvy, který je využíván k lepšímu určení odměn za každou misi.

Také byly upraveny požadované stavební body města na každou úroveň - namísto průměru bodů všech měst na ostrově jsou ve výpočtu náročnosti mise využity body největšího města na ostrově.

Faktor náročnosti mise Průměrné body (dřive) Body největšího města (nyní)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 not available >14999

Obtížnost mise je vypočítána podle následujícího vzorce: úroveň pokroku ve hře * faktor náročnosti mise.

Změny v odměnách z ostrovních misí

Všechny odměny by měly být srovnatelně hodnotné během všech fází hry, aby se předešlo vybírání třešniček.

Následující tabulka znázorňuje srovnání starých a nových typů odměn a jejich bonusy.

typ odměny Odměna (dříve) Odměna (nyní)
Mince moudrosti/války Předmět Mince moudrosti/války

Mbox wisdom.png Mbox war.png

Mince moudrosti/války
Mbox wisdom.png Mbox war.png
Bonus  Počet se nezvyšuje s rychlostí světa.
Počet se zvyšuje s rychlostí světa.
(Maximum multiplier: 4)
Zvýšená produkce surovin Předmět Zvýšená produkce surovin
Mbox woodup.png Mbox stoneup.png Mbox silverup.png
Zvýšená produkce surovin
Mbox woodup.png Mbox stoneup.png Mbox silverup.png
Bonus Produkce zvýšena o 50%. Produkce zvýšena o 250% za každou úroveň.
Zkrácený čas stavby Předmět Rychlejší výstavba
50px-Building order boost.png
Efektivní architekci (vzácný, epický)

50px-Rare building order boost.png 50px-Epic building order boost.png

Bonus Zkrácení doby výstavby o 30%.
Vztahuje se pouze na úkony započaté po aktivaci bonusu.
Zkrácení doby výstavby o 25%/50%.
Vztahuje se úkony již probíhající při aktivaci i započaté až po ní.
Rychlejší rekrutování Předmět Rychlejší rekrutování
50px-Unit order boost.png
Rychlejší rekrutování (vzácné, epické)
50px-Rare unit order boost.png 50px-Epic unit order boost.png
Bonus Zrychlení rekrutování o 30%.
Vztahuje se pouze na úkony započaté po aktivaci bonusu.
Zrychlení rekrutování o 25%/50%.
Vztahuje se úkony již probíhající při aktivaci i započaté až po ní.
Vylepšený útok Předmět Vylepšený útok
50px-Attack boost.png
Vylepšený útok (vzácné, epické)
50px-Rare attack boost.png Epic attack boost (1).png
Bonus 10% bonus k síle útoku. 10/20% bonus k síle útoku.
Vylepšená obrana Předmět Vylepšená obrana
50px-Defense boost.png
Vylepšená obrana (vzácné, epické)
50px-Rare defense boost.png 50px-Epic defense boost.png
Bonus 5% bonus k síle obrany. 5%/10% bonus k síle obrany.
Vynucená oddanost Předmět Vynucená oddanost
50px-Forced loyalty.png
nic
 
Bonus Dostupný Již neexistuje
(nelze použít s novým typem zemědělských vesnic)

Žádný z vypsaných bonusů se ve vzácné ani epické verzi nemůže kombinovat s jejich běžnými verzemi. Jakmile je aktivována silnější verze (běžná < vzácná <epická), hráč je vyzván k potvrzení oznámení o tom, že právě aktivní efekt zmizí a bude nahrazen silnějším.

Kromě vypsaných bonusů se toto vztahuje i na další, které nelze získat prostřednictvím ostrovních misí: Prozíravost a Božský důvtip, Zvýšená produkce surovin (vzácné, epické) a Zvýšení produkce přízně (vzácné, epické).

Další vylepšení

Spolu s výše zmíněnými změnami úrovní obtížnosti a odměn byla provedena další úprava uživatelského rozhraní, některé cíle misí a také hlavně negativní efekty, které jsou součástí cílů některých misí.

Cíle misí

Následující cíle pro agresivní a mírumilovné mise byly upraveny:

Cíl Oblast změny Dříve Nyní
Pošli podpory Typy jednotek k odeslání Běžné jednotky Běžné jednotky, mýtické jednotky
Počet potřebných jednotek Pevný počet jednotek Pevný počet obyvatel
Útočné mise Počet jednotek, které je potřeba porazit Pevný počet (podle obtížnosti) Závisí na rychlosti světa (Rychlost^0.8)
Rozdělení surovin První útočník dostal většinu kořisti Všichni útočníci obdrží stejnou kořist
Obranné mise Počet jednotek, kterým je třeba se ubránit Pevný počet (podle obtížností) Závisí na rychlosti světa (Rychlost^0.8)
Čekej Potřebný čas 5 minut - 9 hodin 4-16 hodin


Úkoly, jejichž součástí je negativní bonus, byly upraveny tak, aby byl dopad větší na produkci surovin a menší na útok a obranu.

Negativní efekt Původní hodnoty Nové hodnoty
Wood production penalty.png -30% -50%
Stone production penalty.png -30% -50%
Iron production penalty.png -30% -50%
Attack penalty.png -30% -20%
Defense penalty.png -30% -10%
Loyalty loss.png -10% za hodinu Již nedostupné

(nelze použít s novým typem zemědělských vesnic)

Navíc není nadále možné mít v jednom úkolu tyto dva cíle současně: Útok a odeslání jednotek na podporu. To proto, aby hráči, kteří mají města zaměřená na lodě, měli vždy alespoň jednu možnost splnění mise. Útok a obrana vlastního města jako cíl v jedné misi být může, protože cíl s obranou lze splnit zasláním si podpor z jiných měst.

Zobrazování misí & Limity

Čekací doby na ostrovní mise byly upraveny. V závislosti na vašem pokroku ve hře se nové mise mohou zobrazovat každých 2, 4, 6 nebo 8 hodin. Navíc bylo změněno i to, že v případě, že jste nebyli přihlášeni ve hře minimálně po dobu 24 hodin, máte ihned po příhlášení dostupnou alespoň jednu misi.

Maximální počet misí dostupných v jednu chvíli byl snížen z 10 na 6. Také omezení v počtu současně přijatých misí bylo upraveno z 4 na 3.

Uživatelské rozhraní

Ostrovní mise budou zobrazeny v seznamu úkolů, aby byly pohodlně dostupné.


V důsledku toho již nebudou přijaté mise zobrazované v pravé části obrazovky.