Průběh boje

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Základní ovládání

Získání města

 · Kolonizace · Dobývání · Vzpoura ·


Boj nastává ve chvíli, kdy vojsko dorazí do města. Všechna vojska ve městě se pustí do boje automaticky, nemusíme jim k tomu dávat žádný příkaz. Boj probíhá v následujícím pořadí.

Hlavní námořní bitva

Do boje vplouvají ohnivé lodi, birémy, trirémy, hydry a také útočníkovy transportní lodi s pěchotou - ty sice nebojují, ale mohou být potopeny; naopak (prázdné) obráncovy transportní lodi stojí mimo bitvu, a nic se jim nestane. Pro námořní bitvu platí bonus věže.

Bitva demoličních lodí

Demoliční lodě obránce vplouvají do bitvy poté, co je zničeno všechno ostatní loďstvo obránce (kromě transportních lodí). Demoliční lodě však nebojují proti útočníkovým transportním lodím a proti hydrám.

Pozemní boj

K pozemnímu boji dojde v těchto případech:

  • útočník vyhrál námořní boj - v případě prohry budou bojovat pouze ty jednotky, které se stačí vylodit (nejsou zničeny jejich přepravní lodě).
  • útočník projel nebráněným přístavem
  • útočník poslal létající mýtické bytosti


Zničení transportních lodí obránce Je-li "obojživelným" útokem zničeno i pozemní vojsko obránce, dojde i k potopení jeho transportních lodí. Nebo se dá zničit pozemní vojsko pozemním útokem a pak transportní lodě námořním útokem.

Zvýhodnění a znevýhodnění

Stavby, výzkumy a kouzla

  • Hradby - posilují pozemní vojsko obránce
  • Věž - posiluje pozemní vojsko a kupodivu i loďstvo obránce o 10 %
  • Výzkum Falanga - posiluje pozemní vojsko o 10 %
  • Výzkum Beranidlo - posiluje loďstvo o 10 %
  • Kouzlo Příznivý vítr - posiluje útočné loďstvo o 10 %. Neplatí pro pěchotu v transportních lodích.
  • Kouzlo Hrdinská síla - posiluje útočné pozemní vojsko o 10 %.
  • Kouzlo Touha (asi by se mělo správně jmenovat Stesk) - oslabuje útočné vojsko o 10 %

Poznámka: Věž, výzkum Falanga a Beranidlo se vztahují na všechna vojska umístěná ve městě, kde jsou tyto prvky aktivní. Naopak ale také platí, že jsou-li vyslána vojska z města, kde je kupříkladu vyzkoumána Falanga, do města, kde již vyzkoumána není, bonus z tohoto výzkumu si s sebou nenesou!

Antičasovací systém

Tento krkolomný pojem znamená úmyslné znepřesnění příjezdu vojska do města v rozmezí +/- 10 vteřin. Při vysílání vojska se nám ukáže čas, a před ním vlnovka označující přibližnost. Jakmile vojsko vyšleme, vidíme už přesný čas, kdy dorazí k cíli.


Zvláštnosti

Nejde útočit na sebe sama. Přijde jen hlášení, že Město A navštěvuje v době míru Město B (nick hráče).