Přístav

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Výběr budov
Senát
Dřevorubec
Kamenolom
Stříbrný důl
Jeskyně
Sklad
Tržiště
Kasárna
Přístav
Městské hradby
Akademie
Chrám
Statek
Výběr speciálních budov
« 
Divadlo
Knihovna
Lázně
Maják
 » « 
Věž
Socha boha
Věštírna
Obchodní kancelář
 »


Popis

V přístavu buduješ svojí flotilu. Můžeš stavět jak transportní, tak bojové jednotky. Rychlost, se kterou dělníci v loděnicích vyrábějí lodě, závisí na úrovni výstavby přístavu a také na tom, zda máte vyzkoumaného Loďaře. (Loďař = Přístav pracuje o 10% rychleji)

Požadavky

Senát: 14.úroveň

Dřevorubec: 15.úroveň

Stříbrný důl: 10.úroveň

Denní vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 8 od úrovně 16
Přístav, výstavba.png Přístav od úrovně 1 Přístav od úrovně 8 Přístav od úrovně 16

Noční vzhled

Výstavba od úrovně 1 od úrovně 8 od úrovně 16
Přístav, výstavba-n.png Přístav, 1-n.png Přístav, 2-n.png Přístav, 3-n.png

Potřebné suroviny

Stupeň Náklady Snížení času výroby
1 Wood.png400 Stone.png200Iron.png100 Pop.png4(+4) 100%
2 Wood.png746 Stone.png394Iron.png214 Pop.png8(+4) 99%
3 Wood.png1075 Stone.png587Iron.png335 Pop.png12(+4) 97,9%
4 Wood.png1393 Stone.png778Iron.png459 Pop.png16(+4) 96,7%
5 Wood.png1703 Stone.png968Iron.png587 Pop.png20(+4) 95,4%
6 Wood.png2006 Stone.png1158Iron.png718 Pop.png24(+4) 94,1%
7 Wood.png2305 Stone.png1347Iron.png850 Pop.png28(+4) 92,8%
8 Wood.png2599 Stone.png1535Iron.png985 Pop.png32(+4) 91,5%
9 Wood.png2890 Stone.png1723Iron.png1121 Pop.png36(+4) 90,2%
10 Wood.png3177 Stone.png1910Iron.png1259 Pop.png40(+4) 88,8%
11 Wood.png3462 Stone.png2097Iron.png1398 Pop.png44(+4) 87,4%
12 Wood.png3744 Stone.png2284Iron.png1539 Pop.png48(+4) 86%
13 Wood.png4024 Stone.png2470Iron.png1680 Pop.png52(+4) 84,6%
14 Wood.png4300 Stone.png2656Iron.png1823 Pop.png56(+4) 83,2%
15 Wood.png4577 Stone.png2842Iron.png1967 Pop.png60(+4) 81,8%
16 Wood.png4850 Stone.png3027Iron.png2111 Pop.png64(+4) 80,3%
17 Wood.png5122 Stone.png3213Iron.png2257 Pop.png68(+4) 78,9%
18 Wood.png5393 Stone.png3398Iron.png2403 Pop.png72(+4) 77,4%
19 Wood.png5662 Stone.png3583Iron.png2551 Pop.png76(+4) 76%
20 Wood.png5929 Stone.png3767Iron.png2699 Pop.png80(+4) 74,5%
21 Wood.png6195 Stone.png3952Iron.png2847 Pop.png84(+4) 73%
22 Wood.png6460 Stone.png4136Iron.png2997 Pop.png88(+4) 71,5%
23 Wood.png6724 Stone.png4320Iron.png3147 Pop.png92(+4) 70%
24 Wood.png6986 Stone.png4504Iron.png3298 Pop.png96(+4) 68,5%
25 Wood.png7248 Stone.png4688Iron.png3449 Pop.png100(+4) 67%
26 Wood.png7508 Stone.png4872Iron.png3601 Pop.png104(+4) 65,5%
27 Wood.png7768 Stone.png5056Iron.png3754 Pop.png108(+4) 64%
28 Wood.png8026 Stone.png5239Iron.png3907 Pop.png112(+4) 62,5%
29 Wood.png8284 Stone.png5422Iron.png4061 Pop.png116(+4) 60,9%
30 Wood.png8540 Stone.png5605Iron.png4215 Pop.png120(+4) 59,4%


Základní informace

Po rozkliknutí menu přístavu se ukáže možnost výstavby jednotlivých plavidel.

Vzhled základního menu v přístavu

Pro podrobnosti o možnosti každé lodi a podmínky pro její výstavbu se zobrazí po najetí na každý jeden typ.

Vzhled podmenu k lodím stavěným v přístavu