Socha boha

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Výběr budov
Senát
Dřevorubec
Kamenolom
Stříbrný důl
Jeskyně
Sklad
Tržiště
Kasárna
Přístav
Městské hradby
Akademie
Chrám
Statek
Výběr speciálních budov
« 
Divadlo
Knihovna
Lázně
Maják
 » « 
Věž
Socha boha
Věštírna
Obchodní kancelář
 »


Popis

Řecké bohy není jednoduché si naklonit, vyžadují mnoho důkazů tvé oddanosti. Postavením sochy jim dokážeš, jak moc jsou pro tebe důležití, a tím zvýšíš množství víry poskytované v chrámu.

Účinek

Socha boha zvyšuje produkci přízně v chrámu (jakoby „přidá“ 5 úrovní chrámu).


Výpočtový vzorec produkce přízně za hodinu:
odmocnina(stupeň chrámu / všech chrámů jednoho boha dohromady + 5 za sochu boha) × rychlost světa
V případě aktivní velekněžky se výsledek dále násobí 1,5


Pozn.:

  • Tento vzorec je pro každého boha zvlášť, lze do toho započítat jen ty chrámy, které jsou zasvěcené jednomu bohu
  • Nejprve je nutné sečíst to, co je v závorce !

Př: odmocnina(25 + 5) = 5,5 (při rychlosti světa 2 je to tedy 11), s velekněžkou 8,3 (16,5)

Požadavky

Senát: 21.úroveň

Chrám: 12.úroveň

Tržiště: 5.úroveň

Denní vzhled

Každá socha má jiný vzhled v závislosti na tom, jakého boha si ve městě zvolíte.

Bez boha Zeus Poseidón Héra Athéna Hádes Artemis
Socha bez boha Socha Zeus Socha Poseidón Socha Héra Socha Athéna Socha Hádes Socha Artemis

Noční vzhled

Každá socha má jiný vzhled v závislosti na tom, jakého boha si ve městě zvolíte.

Bez boha Zeus Poseidón Héra Athéna Hádes Artemis
Socha bez boha Socha Zeus Socha Poseidón Socha Héra Socha Athéna Socha Hádes Socha Artemis

Potřebné suroviny

Stupeň Náklady
1 Wood.png6000 Stone.png10500Iron.png7500 Pop.png60