Okamžitý nákup

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation


Místo půlení doby u věcí (staveb, výzkumu nebo budov) budete moci okamžitě dokončit stavbu jedním kliknutím. Cena zlata bude záležet na zbývající době stavby a rychlosti světa. Ale všeobecně platí, že čím více času do dokončení zbývá, tím více bude dokončení stát. Pokud zbývá do konce konstrukce méně než 5 minut, můžete výstavbu dokončit zdarma. To neplatí pro jednotky.

Výčet prémiových funkcí, které budou změněny ze "zkrácení na polovinu" na "okamžitý nákup"

Funkce Nový instantní funkce nákupu
Budovy: Redukce času výstavby Okamžité dokončení výstavby budovy
Technologie: Redukce času výzkumu Okamžité dokončení výzkumu
Jednotky: Redukce času rekrutace Okamžité dokočení rekrutace (nedostupné při příchozím útoku do 5 minut)
Hrdinové: Redukce času léčení Okamžité vyléčení hrdiny (nedostupné při příchozím útoku do 5 minut)

Budovy

Každá budova ve frontě může být okamžitě dokončena, pokud jsou splněny její požadavky. Výjimky:

  • Okamžitý nákup není možný, pokud budova potřebuje výstavbu jiné budovy, který je aktuálně ve frontě, nebo pokud je před tímto příkazem jiný příkaz na stejnou budovu.

Další změny vzhledu fronty: Změny stupně budov jsou nyní zobrazeny zeleně nebo červeně u obrázku budovy.

Grafika Popis
IB level up.png Zelená šipka mířící nahoru značí, že se budova aktuálně vylepšuje.
IB level down.png Červená šipka mířící dolů znamená demolici budovy.

Každá budova ve frontě může být okamžitě dokončena. Stačí jen najet na odpovídající položku a kliknout na tlačítko v popisu. Instantní nákup funguje i u demolice budov.

IB build.png

Jednotky

Každý příkaz rekrutace může být dokončen okamžitě. Celý balíček jednotek v jednom slotu bude dokončen okamžitě.

Výjimky:

  • Tato funkce je vypnuta, pokud je příchozí útok blíže než 5 minut. Funkce je vypnuta pouze u města, které je pod útokem.

IB units.png

Výzkum

Každý výzkum ve frontě může být okamžitě dokončen. POkud zbývá méně než 5 minut, lze výzkum dokončit zdarma.

IB research.png

Hrdinové

Pokud je hrdina zraněn, můžete jej okamžitě vyléčit. To funguje stejně jako s jednotkami. Funkce není dostupná, pokud do města dorazí útok do 5 minut.

Volné užití okamžitého nákupu

Každý okamžitý nákup je zdarma, pokud je doba výstavby menši než 5 minut. To funguje pro výstavbu/demolici budov a výzkumy v akademii, ale ne pro rekrutaci jednotek a léčení hrdinů.

Výpočet ceny

S novým výpočtem ceny se cena prvku mění po dosažení určité hranice (cena klesá s uběhnutým časem). Před určením ceny prvku je čas vynásoben rychlostí hry.