Přehled obchodu

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

„Přehled obchodu vám pomáhá při rychlém posílání surovin mezi vašimi městy. Můžete se podívat na aktuální obchody svých měst a také můžete svá města třídit podle různého obchodovaného zboží. Intuitivní ovládání drag-and-drop vše velice usnadňuje.“

Tradeover.png

Vzhled přehledu obchodu

Vrchní část

Ve vrchní části se nalézají tři prvky, na které se může upírat vaše pozornost, bráno, zleva doprava.

  • Kliknutím na tlačítko Zobrazit obchodní pohyby se rozbalí seznam, v němž je vypsáno odkud, kam, za jak dlouho kolik surovin dorazí, vizte ukázku:
Seznam obchodních pohybů
  • Kolonka „Hledat“ najde uplatnění zejména při větším počtu měst - stačí vepsat vyhledávaný název města, či jeho část, a nabídka měst se vyfiltruje pouze na ta, která odpovídají hledanému požadavku.
  • Poslední možnost vám umožní sestupně seřadit města podle různých specifik, a to stav surovin, počet volných obyvatel, velikosti skladu a samozřejmě celkového počtu bodů města.

Drag & drop ovládání

Samotné posílání surovin z města A do města B skrze přehled obchodu probíhá za pomoci ovládání drag & drop. Klikněte na vámi zvolené město a přetáhněte jej na jedno ze dvou pozic v dolní části okna (na úvodní ukázce v tomto článku je jedno z těchto míst označeno otazníkem). Ale pozor! Není jedno, do kterého ze dvou volných pozic dané město přetáhnete. Na první (levé) místo přetáhněte to, odkud budou suroviny vyslány, na druhé (pravé) cíl, kam budou suroviny zaslány na cestu. Tabulka města, jež bylo přetaženo na jedno z míst, zprůhlední, vizte město s názvem 44.2. Polis I na úvodním obrázku.

Mezi těmito dvěma pozicemi pro přetáhnutí měst vybraných pro obchod se nachází políčka, kde vyplníte počet a typ suroviny, též zde vidíte volnou obchodní kapacitu (určená podle úrovně tržiště města vpravo) a další tři tlačítka:

  • Kliknutím na Obchodovat se surovinami stvrdíte obchod a započne přesun surovin.
  • Kliknutím na Smazat města zrušíte přiřazení měst.
  • Kliknutím na Vyměnit města prohodíte pozice města, tzn. odkud kam suroviny půjdou.

Počítáte-li s dalšími obchodními interakcemi s jedním z měst, je vhodné si jej přišpendlit kliknutím na malý červený připínaček v pravém horním rohu u daného města (opět viditelné na prvním obrázku).