Hlášení

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

VstupObchodPublikováno {Spravovat složkyFiltr}

Vstup

Znáš legendu o vzniku maratonu? Po vítězné bitvě athénské armády nad Peršany běžel Feidipidés zhruba 42 kilometrů zpět do Athén, aby ohlásil toto dokonalé vítězství. Po doručení zprávy však padl na zem mrtev.

Naštěstí pro tebe nemá doručování zpráv v Grepolis tak drastické dopady. Zpravodajský systém tě rychle informuje zdarma o událostech, které se staly.

Zde máš přehled všech hlášení, které jsi dostal. Hlášení můžeš smazat, po 5 dnech se smažou samy.

Hlášení-přehled.jpg


Report.png Hlášení o kouzlech

Po použití kouzla na své město, cizí město, nebo na útok dostaneš hlášení. V nastavení můžeš upozornění na toto hlášení vypnout.

Upozornění-Kouzlo.jpg
Hlášení-Kouzlo.jpg

Report.png Bojové zprávy

Okamžitě po bitvě obdržíš zprávu o průběhu boje. Když vyhraješ, uvidíš ztráty a počty obou zúčastněných armád. Když prohraješ, na místě soupeřovy armády uvidíš jen otazníky.

Report.png Neúspěšný útok

Hlášení od útočníka
Hlášení od obránce
Neúspěšný útok-útočník.jpg Neúspěšný útok-obrance.jpg

Report.png Úspěšný útok

Hlášení od útočníka
Hlášení od obránce
Uspěšný útok- útočník.jpg Uspesny utok-obrance.jpg

Report.png Podpory

Po příchodu tvých jednotek do tvého nebo cizího města dostaneš hlášení.

Upozornění-Dorazení podpor.jpg
Hlášení-Dorazení podpory.jpg

Hlášení po útoku na tvou podporu.

Upozornění-Útok na podporu.jpg
Hlášení-Podpory.jpg

Hlášení o odchodu tvých vojsk z města, kde byli na podpoře.

Upozornění-Návrat podpor.jpg
Hlášení-Návrat podpor.jpg


Report.png Špehování

Po špehování cizího města dostaneš hlášení

Neuspesne 1.jpg
Uspesne.jpg


Report.png Dobývání vesnic

Úspěšně podrobilo zemědělskou vesnici

Upozornění-Podrobení zemědělky.jpg
Zemědělka dobyta.jpg

Neúspěšně podrobilo zemědělskou vesnici

Upozornění-Nepodrobení zemědělky.jpg
Zemědělka nedobyta.jpg

Report.png Vzbouřená vesnice

Když drancuješ vesnici kvůli surovinám, klesá tamějším obyvatelům nálada a zvyšuje se hrozba povstání. Když klesne spokojenost pod 80%, tak je šance, že ti vypukne v zemědělské vesnici povstání. Výzkum Diplomacie snižuje riziko povstání v zemědělské vesnici o 20%.

Report.pngPovstalecké zprávy

Upozornění-Vypuklo povstání.jpg
Zemědělka-vzpoura.jpg


Report.png Pozvání

Když ti aliance pošle pozvánku, budeš na to upozorněn.

Pozvání do aliance1.jpg
Byl jsi pozvan do aliance.jpg


Report.png Kolonizační zprávy

Report.png Založení města

Jakmile kolonizační loď počala zakládat nové město, budeš upozorněn. Proces založení města trvá 24 hodin nezávisle na rychlosti světa.

Upozornění-Začínáš zakládat vesnici.jpg
Horizon33 24-12-2011 50-22-15.jpg


Horizon33 24-12-2011 15-23-15.jpg

Report.png Dobytí cizího města

Po dobytí cizího města dostaneš hlášení. viz Dobývání nebo Vzpoura

Dobývání útok.jpg
Dobývání úspěch.jpg

Obchod

Přehled všech přesunů surovin. Na každý přesun budeš upozorněn. Toto upozornění lze vypnout v nastavení. Záznamy o přesunech surovin se automaticky mažou po 30 dnech.

Upozornění-Dodávka surovin.jpg
Hlášení-obchod.jpg


Publikováno

Hlášení které jsi publikoval se mažou zároveň s těmi, co jsi nepublikoval, to je 5 dní. Publikované hlášení neobsahují přírustek bitevních bodů.

Hlášení-Publikováno.jpg

Report napadení podpor.

Report-podpora.jpg

Vzhled reportu útoku

Report-utok.jpg


Spravovat složky

Filtr