Obchod

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Tradeimg.png

Obchodem se v Grepolis rozumí výměna surovin s jinými hráči nebo s vesnicemi. Nutnou podmínkou k obchodu je postavené tržiště.


Tržiště vám umožňuje obchodovat s třemi vašimi surovinami - dřevem, kamenem a stříbrnými mincemi. Jelikož má každý ostrov větší zásoby jedné suroviny a menší druhé, obchodování je důležitým prvkem k zajištění potřebného množství surovin k vašemu růstu.

Tržiště a jeho úroveň

Každá úroveň tržiště umožní "obchodníkům" naráz přepravit o dalších 500 surovin více. Kromě toho se některé funkce tržiště aktivují až při výstavbě na potřebnou úroveň.

Poznámka: Jakmile dovezou obchodníci suroviny k cíli, jsou okamžitě zase k dispozici, nemusíme tedy čekat, až se "vrátí".

Už na úrovni 1 umožňuje tržiště výměnu surovin s vesnicemi, vytváření a přijímání nabídek, které dali na trh jiní hráči - ovšem jen do výše 500 surovin na jeden obchod.

Na úrovni 5 můžete posílat suroviny ostatním hráčům.

Obchod se zemědělskými vesnicemi

Pro vyrovnání nerovnoměrné produkce těchto tří surovin je důležité měnit přebytečné suroviny se zemědělskými vesnicemi.

Předpoklady

Pro obchodování potřebuje vaše město tržiště. Zemědělská vesnice, se kterou chcete obchodovat, musí mít náladu alespoň 80 %, proto doporučujeme udržovat dobré vztahy s těmito blízkými vesnicemi.

Pomer.jpg

Poměry

Jakmile najdete zemědělskou vesnici, která je s vámi ochotna obchodovat, jděte do obecných informací dané vesnice, abyste viděli, jaké suroviny lze měnit. Zelená šipka ukazuje surovinu, kterou dostanete, žlutá tu, kterou musíte poslat.
V příkladě na pravé straně vidíte, že vesnice nabízí kámen (Stone.png) a požaduje dřevo (Wood.png).

Poměr obchodu

Poměr obchodu je zobrazeno jak v obecných informacích u vesnice, tak i při najetí na vesnici myší. Udává poměr, v jakém s tebou vesnice bude obchodovat. Například 1.00 udává, že vesnice s tebou bude obchodovat v poměru 1:1.

Další funkce tržiště

Jak už se jistě mnozí dovtípili nebo znají z podobných her, kromě obchodování slouží tržiště i k přesunům surovin jako pomoc menším městům, dar spoluhráčům, nebo k "uklízení" surovin před útokem. Klikneme na cílové město a z "kruhové" nabídky vybereme "obchodovat".

Dále se tržiště používá k posílání surovin vesnicím ke zvýšení jejich úrovně.

A konečně se tržiště používá k posílání surovin ke stavbě Divů světa.

Fénický kupec

Fénický kupec
Jakmile postavíme přístav, připluje fénický obchodník Velerios. Obvykle nabízí menší počet vojáků tří druhů za dosti vysokou cenu, a dva druhy surovin naopak ve výhodném kurzu.

O příjezdu Veleria dostaneme hlášení - "spadne" nám po pravé straně stejně jako každé jiné. K Veleriovi se dostaneme buďto kliknutím na hlášení (ale pozor, nehodí nás to do města, kde Velerios je), nebo přesunem do města, kde je, a tam kliknutím na jeho loď.

Všechny obchody s Veleriem jsou ve prospěch / na úkor toho města, ve kterém Velerios kotví.

Velerios po určité době - zpravidla 8 hodin - zase odpluje. Nebo ho také můžeme poslat pryč hned, jakmile o jeho aktuální nabídku nemáme zájem (tlačítko "vykázat kupce" vpravo dole). On zas po nějaké době znova připluje do některého našeho města - vybírá si náhodně z těch, které mají přístav.