Další využití zlatých

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Hra nabízí krom prémiových rádců také spousty dalších možností, kde své zlaté lze využít.

Zkracování výcviku & výstavby

Jste netrpěliví či vás tlačí čas? Dobu trvání ať už výcviku nebo výstavby můžete za 25 zlatých zkrátit o polovinu! U budov a výzkumů můžete zkracovat až do úplného dokončení, ale u jednotek je dán určitý čas, pod který již zkracovat nelze.

Na světě Chí a novějších není zkracování dostupné!

Snížení cen stavby budov

Chybí vám již posledních pár surovin do možnosti zahájit stavbu nové úrovně vámi zvolené budovy? Za 50 zlatých je možné snížit cenu stavby o 25%! Více informací o této funkci je zde.

Prodloužení božských sil

Potřebujete-li, aby božská síla jako „Spokojenost“, „Růst porodnosti“, „Volání moře“ či „Ochrana města“ trvaly déle, za 20 zlatých je můžete prodloužit. Otevřete si dané město a klikněte na ikonu kouzla pod názvem města.

Přivolání fénického kupce

Jednou za den připluje do jednoho náhodně vybraného města fénický kupec. Chcete-li, aby připlul okamžitě do vámi zvoleného města, za 50 zlatých ho můžete přivolat.

Olympijské hry

Ač se nejedná o v plném slova smyslu o prémiovou funkci, krom akademie na úrovni 30 potřebujete taktéž 50 zlatých, abyste mohli tuto kulturní slavnost zahájit. Trvá 24 hodin (děleno rychlostí světa) a stejně jako Městské slavnosti, Slavnostní pochod či Divadelní hry vám přidá 1 bod kultury.

Dny dovolené

Každý rok (počítaje od data registrace) se vám doplní dny dovolené na 42 dní, které jsou zdarma. Pokud chcete mít další navíc, je možné si je dokoupit. Celkově lze zakoupit 14 bonusových dní, cena za jeden činí 50 zlatých.

Inventář

Ve výchozím stavu si můžete do inventáře uložit pro pozdější použití pouze 5 odměn, ale za 50 - 100 zlatých si můžete přikoupit další místo, až do celkové výše 20 míst. Více informací naleznete zde.

Výměna ostrovních úkolů

Nevyhovuje-li vám výzva ostrovního úkolu, můžete ji za cenu 50 zlatých změnit, ovšem do té doby, než výzvu daného úkolu přijmete, poté je již tato funkce neaktivní.

Události

V průběhu roku je Grepolis prokládán různými akcemi, tzv. událostmi, jako například Velikonoce, Vánoce, Halloween, kde vám určitý počet zlatých může dopomoci k většímu množství kvalitnějších odměn.

Hrdinové

  • Je-li váš hrdina zraněn v boji, nemusíte čekat 18 hodin (děleno rychlostí světa), než se uzdraví, ale za 25 zlatých můžete zbývající dobu do uzdravení zkrátit o polovinu. Krácení není dostupné, pokud je zbývající doba do uzdravení menší než 1 hodina.

Na světě Chí a novějších není zkracování léčení dostupné! Hrdinu lze vyléčit okamžitě pomocí funkce okamžitý nákup (více informací níže).

  • Za určitou částku, jež je uvedena v přehledu hrdinů, si můžete dokoupit slot pro dalšího hrdinu.
  • Nevyhovují-li vám nabízení hrdinové, jejich nabídku můžete za 50 zlatých změnit, opět náhodně.

Obchodování se zlatem

Máte zlaté, ale trápíte se s nedostatkem běžných surovin? Nabídněte je na trhu ostatním hráčům! Profitovat z toho budou všichni - i ti, kteří obyčejně žádné zlaté nemají, ale rádi by měli. Více informací

Okamžitý nákup

Náhrada za zkracování o polovinu. Nechcete či nemůžete čekat na dokončení výstavby nějaké budovy, výzkumu nebo výcviku jednotek? Za určitý poplatek ve formě zlatých, jejichž suma se odvíjejí od zbývajícího času, daný příkaz můžete dokončit okamžitě! Více informací