Bohové

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Zeus
Zeus
PortretZeus.png
„Jako vládce nebes a země byl Zeus starověkými Řeky považován za nejmocnějšího ze všech bohů. Nastoupil na olympský trůn poté, co zabil ve velkolepé bitvě svého otce Krona.“Mýtické jednotky

Mantikora gold.png Minotarus gold.png Kouzla Zeus-1.png Zeus-2.png Zeus-3.png Zeus-4.png

Poseidón
Poseidón
PortretPoseidon.png
„Poseidón je Diův bratr. Z hlubin svého Křišťálového paláce vládne mořím a oceánům. Řečtí námořníci na jeho počest obětovali koně, aby jim byly zaručeny klidné plavby. Poseidón je známý svou záští vůči Odysseovi, jenž oslepil jeho syna Kyklopa Polypherma.“Mýtické jednotky

Kyklop gold.png Hydra gold.png Kouzla

Poseidon-1.png Poseidon-2.png Poseidon-3.png Poseidon-4.png
Héra
Héra
PortretHera.png
„Héra je jak ženou, tak sestrou boha Dia. V řecké mytologii to není netypický svazek. Héra je bohyně sňatků a plodnosti, a drží ochrannou ruku nad rodinami. Také je silně propojena s přírodou.“Mýtické jednotky

Meduza gold.png Harpyje gold.png Kouzla

Hera-1.png Hera-2.png Hera-3.png Hera-4.png
Athén
Athéna
PortretAthena.png
„Athéna je Diova dcera. Je patronkou města Athén, jenž také nese její jméno. V řecké mytologii je bohyní války a taktiky. Pokud hledáte boha za účelem ochrany před nepřátelským zemětřesením či bouřkou, je Athéna ta pravá.“Mýtické jednotky

Kentaurus gold.png Pegas gold.png Kouzla

Athena-1.png Athena-2.png Athena-3.png Athena-4.png
Hádes
Hádes
PortretHades.png
„Hádes je vládce podsvětí. Je pánem říše mrtvých a střeží podzemní bohatství světa. Bohy i lidmi nenáviděný, drží mrtvé v neúprosném zajetí a rozšiřuje nemoci a utrpení. Vstup do jeho říše hlídá Kerberos, trojhlavý pekelný pes. “Mýtické jednotky

Kerberus gold.png Erynie gold.png Kouzla

Underworldtreasures.png Capofinvisibility.png Pest.png Resurrection.png
Artemis
Artemis
PortretArtemis.png
„Artemis je přísná a strašlivá bohyně, je nepřátelská vůči mužům. jako vládkyně řiše zvířat ovládá kalydónské kance a gryffiny. Její božské síly působí nepřátelům halucinace. Může také posílit luky tvých vojáků a očistit útoky od nepřátelských kouzel. Její všestrannost v bitvě nemůže být podceňována. “Mýtické jednotky

Kanec gold.png Gryf gold.png Kouzla

Mireni lovkyne.png Dar prirody.png Iluze.png Ocisteni.png
Afrodita
Afrodita
PortretAfrodita.png
„Afrodita je bohyně krásy a lásky. Po celém Řecku známá jako ztělesnění krásy, její přítomnost ovlivňuje růst v celé její sféře vlivu. Její moc nad danou oblastí se zvyšuje, protože přitahuje pozornost smrtelníků oslavami, které se konají v jejím jméně. Její šarm a elegance láká nepřátelé na bojišti a očaruje je svou zářivou krásou. “Mýtické jednotky

Soubor:Soubor:Satyr.png Siren.png Kouzla

Aphrodite 1.png Aphrodite 2.png Aphrodite 3.png Aphrodite 4.png
Áres
Áres
FramedAres.png
Áres je bůh války. Celá armáda se ve strachu zhroutila k nohám, jeho bojovým schopnostem se nic nevyrovná. Jeho nejoddanější následovníci dávají své životy nejen pro slávu dobré smrti, ale ve jménu samotného Área, která živí jeho sílu a zuřivost. Mistr vojenské taktiky napodobuje válečníky mocí svých nejoddanějších mučedníků a dodává jim bezkonkurenční sílu. “Mýtické jednotky

Ládon.png Zasetý.png Kouzla

Ares 1.png Ares 2.png Ares 3.png Ares 4.png

V ničem se nemýlit, toť vlastnost bohů.

— Démosténés


Bohové hráli v životě starověkých Řeků značnou roli. Zeus (nejvyšší z bohů) vládl na hoře Olymp, jenž byl také i jejich domovem. Pro starověké Řeky bylo důležité bohy potěšit, jinak mohli mocným úderem potrestat populaci množstvím přírodních katastrof. Proto také mají bohové i v Grepolis takovou moc.

Božská přízeň

Z výšin Olympu shlíží do světa Grepolisu sedmice předních bohů - Zeus, Héra, Poseidón, Athéna, Hádes, Artemis a Afrodita. Mohou vás obdařit svou přízní, ale také na popud nepřátel stihnout svým hněvem.

Každý z bohů má svá osobitá kouzla a své mýtické bytosti. Jakmile máte „nashromážděn“ dostatek přízně, můžeme využít vybraného kouzla nebo zadat k výcviku vybranou bytost, a daná suma přízně se nám „ze skladu“ odečte.

Získání přízně

K získání přízně bohů musíte nejprve postavit chrám, poté do něj vstoupit, zvolit si boha tlačítkem „Uctívat“ a ještě jednou potvrdit stejně nazvaným tlačítkem. V tu chvíli se vám objeví na prázdném kamenném portrétu v pravém horním rohu obrazovky podobizna vybraného boha, naši pomyslní kněží se začnou modlit a postupně získáváme božskou přízeň, vyjádřenou číslem pod portrétem.

Máte-li víc měst, můžete mít v každém jakéhokoli boha, pakliže máte stejného boha ve více městech, narůstá přízeň tím rychleji, avšak celková "zásoba" nepřekročí 500. V případě, že jste obdrželi „ocenění Vítěz světa X“, narůstá ale kapacita na 550.

Produkci přízně lze posílit velekněžkou, zvýšenou produkcí přízně anebo také můžete získat z různých událostí přízeň okamžitě - jednorázovými balíčky přízně.

Výpočet produkce

Výše přízně se rovná odmocnině z úrovně chrámu vynásobené rychlostí světa. Pokud vlastníte více měst se stejným bohem, sečtěte úroveň chrámů. Pokud máte také sochu boha, přičtěte k úrovni chrámu pětku. Pokud je aktivována Velekněžka či Bonus k produkci přízně, násob 1,5 (neboť oba prvky přidávají + 50% k produkci).

Tudíž množství přízně = [odmocnina z (úroveň chrámu/ů + 5 za sochu boha)] * rychlost světa * 1,5 za velekněžku

Příklad:
Mám 3 města, v nich 3 chrámy (3, 7, 15), ve dvou sochu boha, aktivované prémium velekněžka. Hraji na světě s rychlostí 2.

√[(3+7+15)+5+5] * 2 * 1,5

Výsledek: 18 (zaokrouhleno na celé číslo)

Vzorec pro výpočet produkce přízně, pakliže je aktivní Velekněžka i Bonus k produkci přízně zároveň.

Příklad:
Mám 4 města se 4 chrámy na úrovních 5, 7, 8 a 12, k tomu tři Sochy boha, aktivovanou Velekněžku, Bonus k produkci přízně a hraji na rychlosti světa 3.

√[5 + 7 + 8 + 12 + (5 + 5 + 5)] = √47 = 6,85
Přičemž nyní celý vzorec:
[6,85 + (6,85/2 = 50%) + (6,85/2 = 50%)]*3 (= rychlost světa)

Výsledek: 41 (zaokrouhleno na celé číslo)

Změna boha

Změníte-li boha ve městě, zmizí vám celá zásoba přízně původně uctívaného boha ve všech jeho městech, a v aktuálním městě zmizí i jeho mýtické bytosti. I ty, které jsou tam na podpoře, okamžitě opustí vaše řady. Výjimkou je Vyslanec bohů, který je jednotný pro všechny bohy a změnou tak není ovlivněn.

Kouzla

Kouzla (nebo též božské síly) se dají seslat buďto na město, nebo na útok, který je na cestě.

Kouzla použitelná pro město může seslat hráč na kterékoli své, spoluhráčovo nebo protihráčovo město tak, že si najede na město na mapě, rozklikne a v následující volbě vybere požadované kouzlo (jako aktivní se zobrazí jen ta, která jdou seslat na město). Nemusí být zrovna ve městě, které má boha daného kouzla, záleží jen na tom, má-li v celkové zásobě přízně dostatek bodů daného boha.

Kouzla použitelná pro útok může seslat útočník z útočícího města nebo obránce z napadeného města tak, že na Přehledu města na pravém panelu rozklikne ikonku útoku a v následující volbě vybere požadované kouzlo (jako aktivní se zobrazí jen ta, která jdou seslat na útok). Ani zde nezáleží na tom, jakého má útočící nebo napadené město boha, nýbrž jen na celkové zásobě přízně daného druhu u sesílajícího hráče. Tato kouzla můžeme rozlišit na jednorázová a trvalá.

Jednorázové kouzlo (obránce ho může na tentýž útok použít, kolikrát chce, resp. na kolikrát mu stačí přízeň):

 • Moudrost
 • Mořská bouře
 • Diův hněv
 • Očištění

Trvalé kouzlo (jakmile ho útočník nebo obránce sešle, nemůže už ani jeden z nich použít tentýž útok žádné další kouzlo):

 • Hrdinská síla
 • Příznivý vítr
 • Touha
 • Míření lovkyně

Poznámky

 • Mýtické bytosti nelze umístit jako podporu do města, které uctívá jiného boha. Pošlete-li je tam, obrátí se okamžitě čelem vzad a jdou zpět, a to včetně všech vojáků, kteří s nimi šli, či lodí, které s nimi pluly v téže podpoře, a přijde Vám o tom hlášení.
 • Hrdinská síla platí i pro mýtické bytosti.
 • Příznivý vítr platí výhradně pro bitevní lodě. Neplatí pro hydru.
 • Diovy vozy se stávají normálními vozy, jakoby byly postaveny v kasárnách.
 • Zruším-li útok, na který jsem použil kouzlo, použitá přízeň se mi už nevrátí.
 • Kouzla použitelná na útoky nelze poslat na pomoc spoluhráčům.
 • Vyslanec bohů je společný pro všechny bohy. Což také znamená, že změníte-li boha ve městě, vyslanec jako jediná mýtická jednotka zůstává!