Osobní nástroje

Bohové

Hlavní strana
Builds.png Attacka.png
Mist.png Research.png
Goldico.png Medal.png
alt_text alt_text
Shest.png Na začátek stránky
Bckg.png
Použití šablonyNáhled šablonyZdrojový kód šablony Nástroje
Na obsah

Na editačné okno

Úpravy
Redaktoři
Více možností Stránky
Více možností Šablony
Více možností Soubory Načíst soubor
Více možností Kategorie
Více možností Přesměrování
Wiki příkazy
MediaWiki
Speciální stránky

Skrýt
FrameButt.png
FBbutton.png
FrameButt.png
GplusButton.png
FrameButt.png
YTButton.png
FrameButt.png
Grepbutt.png
Nwot2016 icon.png

Z Wiki Grepolis

Přejít na: navigace, hledání
Zeus
Zeus
Poseidón
Poseidón
Héra
Héra
Athéna
Athéna
Hádes
Hádes
Artemis
Artemis

V ničem se nemýlit, toť vlastnost bohů.

— Démosténés

Bohové hráli v životě starověkých Řeků značnou roli. Zeus (nejvyšší z bohů) vládl na hoře Olymp, jenž byl také i jejich domovem. Pro starověké Řeky bylo důležité bohy potěšit, jinak mohli mocným úderem potrestat populaci množstvím přírodních katastrof. Proto také mají bohové i v Grepolis takovou moc.

Božská přízeň

Z výšin Olympu shlíží do světa Grepolisu šestice předních bohů - Zeus, Héra, Poseidón, Athéna, Hádes a Artemis. Mohou vás obdařit svou přízní, ale také na popud nepřátel stihnout svým hněvem.

Každý z bohů má svá osobitá kouzla a své mýtické bytosti. Jakmile máte „nashromážděn“ dostatek přízně, můžeme využít vybraného kouzla nebo zadat k výcviku vybranou bytost, a daná suma přízně se nám „ze skladu“ odečte.

Získání přízně

K získání přízně bohů musíte nejprve postavit chrám, poté do něj vstoupit, zvolit si boha tlačítkem „Uctívat“ a ještě jednou potvrdit stejně nazvaným tlačítkem. V tu chvíli se vám objeví na prázdném kamenném portrétu v pravém horním rohu obrazovky podobizna vybraného boha, naši pomyslní kněží se začnou modlit a postupně získáváme božskou přízeň, vyjádřenou číslem pod portrétem.

Máte-li víc měst, můžete mít v každém jakéhokoli boha, pakliže máte stejného boha ve více městech, narůstá přízeň tím rychleji, avšak celková "zásoba" nepřekročí 500. V případě, že jste obdrželi „ocenění Vítěz světa X“, narůstá ale kapacita na 550.

Produkci přízně lze posílit velekněžkou, zvýšenou produkcí přízně anebo také můžete získat z různých událostí přízeň okamžitě - jednorázovými balíčky přízně.

Výpočet produkce

Výše přízně se rovná odmocnině z úrovně chrámu vynásobené rychlostí světa. Pokud vlastníte více měst se stejným bohem, sečtěte úroveň chrámů. Pokud máte také sochu boha, přičtěte k úrovni chrámu pětku. Pokud je aktivována Velekněžka či Bonus k produkci přízně, násob 1,5 (neboť oba prvky přidávají + 50% k produkci).

Tudíž množství přízně = [odmocnina z (úroveň chrámu/ů + 5 za sochu boha)] * rychlost světa * 1,5 za velekněžku

Příklad:
Mám 3 města, v nich 3 chrámy (3, 7, 15), ve dvou sochu boha, aktivované prémium velekněžka. Hraji na světě s rychlostí 2.

√[(3+7+15)+5+5] * 2 * 1,5

Výsledek: 18 (zaokrouhleno na celé číslo)

Vzorec pro výpočet produkce přízně, pakliže je aktivní Velekněžka i Bonus k produkci přízně zároveň.

Příklad:
Mám 4 města se 4 chrámy na úrovních 5, 7, 8 a 12, k tomu tři Sochy boha, aktivovanou Velekněžku, Bonus k produkci přízně a hraji na rychlosti světa 3.

√[5 + 7 + 8 + 12 + (5 + 5 + 5)] = √47 = 6,85
Přičemž nyní celý vzorec:
[6,85 + (6,85/2 = 50%) + (6,85/2 = 50%)]*3 (= rychlost světa)

Výsledek: 41 (zaokrouhleno na celé číslo)


Změna boha

Změníte-li boha ve městě, zmizí vám celá zásoba přízně původně uctívaného boha ve všech jeho městech, a v aktuálním městě zmizí i jeho mýtické bytosti. I ty, které jsou tam na podpoře, okamžitě odejdou zmizí. Výjimkou je Vyslanec bohů, který je jednotný pro všechny bohy a změnou tak není ovlivněn.

Zeus

Zeus.png
Jako vládce nebes a země byl Zeus starověkými Řeky považován za nejmocnějšího ze všech bohů. Nastoupil na olympský trůn poté, co zabil ve velkolepé bitvě svého otce Krona.

V Grepolis může Zeus povolávat Minotaury a Mantikory jako mytické jednotky. Minotaurus - napůl člověk, napůl býk - je silná obranná jednotka. Oproti tomu je Mantikora - napůl člověk, napůl lev - rychlá a silná útočná jednotka.

Zeus je znám pro svou agresivní povahu, proto jsou i jeho božské síly orientovány na útok. Pomocí Diova blesku můžeš zničit nepřátelskou budovu či hněvem smést nepřátelskou armádu. S dostatkem víry si také můžeš posílit loďstvo nebo přivolat vozataje.


Božské síly

V ničem se nemýlit, toť vlastnost bohů.

— Démosténés
Božské znamení
Zvolené město dostane válečný vůz.
50 Favor.png
Blesk
Poškodí náhodnou budovu ve městě.
200 Favor.png
Příznivý vítr
Útočící námořní síly jsou v boji o 10 % silnější.
250 Favor.png
Diův hněv
Zničí 10–30 % útočících pozemních jednotek. Lze použít pouze na útočící vojsko.
300 Favor.png

Mytické jednotky

Poseidón

Poseidon.png

Poseidón je Diův bratr. Z hlubin svého Křišťálového paláce vládne mořím a oceánům. Řečtí námořníci na jeho počest obětovali koně, aby jim byly zaručeny klidné plavby. Poseidón je známý svou záští vůči Odysseovi, jenž oslepil jeho syna Kyklopa Polypherma.

V Grepolis může Poseidón povolávat Kyklopy a Hydry jako mytické jednotky. Kyklop - jednooký obr - je všeobecně silná jednotka, ale je extrémě zranitelný proti bodným ůtokům. Hydra - devítihlavá obří saň - je jediná mytická mořská jednotka. Je účinná proti všem typům lodí, ale je hodně drahá.

Poseidón je znám díky vládě nad moři, proto se jeho síly specializují na námořní boj. Může ovládat bouři, pomocí níž likviduje nepřátelské flotily, nebo zemětřesení, které boří městské hradby. Poseidón má také dobré stránky - městu dodá dřevo nebo může pomoci tvým námořníkům pracovat rychleji na stavbě lodí.

Božské síly

Dar moře
Město dostane 800 kusů Dřevo.
25 Favor.png
Volání moře
Produkce v přístavu se zvedne o 100% po 12 hodin/rychlost světa.
60 Favor.png
Zemětřesení
Městské opevnění nepřítele bude sníženo o 1-3 stupně.
350 Favor.png
Mořská bouře
Zničí 10-30% nepřátelských bitevních lodí.
280 Favor.png

Mytické jednotky

Héra

Hera.png

Héra je jak ženou, tak sestrou boha Dia. V řecké mytologii to není netypický svazek. Héra je bohyně sňatků a plodnosti, a drží ochrannou ruku nad rodinami. Také je silně propojena s přírodou.

V Grepolis může Héra přivolávat Harpyje a Medúzy. Harpyje - napůl orel, napůl žena - je druhá nejrychlejší jednotka. Tato výhoda je užitečná pro útok, ale v obraně není ideální. Medúza - napůl plaz, napůl žena, mající místo vlasů hady - je všestranně silná jednotka

Héra je známa pro své síly, za pomocí kterých ovládala emoce. Proto i v Grepolis jsou její vlastnosti směřovány na obyvatele. Když Héra pořádá svou svatební slavnost, dá obyvatelům dary. Může také vstoupit do lidských srdcí a tím zrychlit práci či produkci v kasárnách. Má však i stinné stránky. Když se blíží nebezpečí, může oslabit nemocemi nepřátelská vojska.

Božské síly

Svatba
Město dostane 200 Dřevo, 200 Kámen a 200 Stříbro.
30 Favor.png
Spokojenost
Zvýší produkci dřeva, kamene a stříbra o 50% na 12 hodin.
120 Favor.png
Růst porodnosti
V kasárna se zrychlí produkce jednotek o 100% po 12 hodin/rychlost světa.
80 Favor.png
Touha
Útočící jednotky budou o 10% slabší.
140 Favor.png

Mytické jednotky

Athéna

Athena.png

Athéna je Diova dcera. Je patronkou města Athén, jenž také nese její jméno. V řecké mytologii je bohyní války a taktiky.

V Grepolis může Athéna přivolávat Kentaury a Pegasy. Kentaur - napůl člověk, napůl kůň - je rychlá obranná jednotka, ozbrojena lukem a šípy. Pegas - okřídlený kůň - je dítě Poseidóna a Medúzy. Je to nejryhlejší jednotka s dobrými obrannými vlastnostmi.

Pokud hledáte boha za účelem ochrany před nepřátelským zemětřesením či bouřkou, je Athéna ta pravá. Díky jejím silám nemůže být tvé město cílem žádné božské síly. Athéna také může prohlédnout nepřátelské armády a nebo přidat jednotky k tvé armádě. Pomocí hrdinské síly dokáže pozitivně ovlivnit sílu tvých jednotek pro nadcházející bitvu.


Božské síly

Ochránkyně
Město získá 5 náhodných jednotek.
60 Favor.png
Moudrost
Získáš špionážní zprávu o nepřátelském příchodu.
140 Favor.png
Ochrana města
Město nemůže být cílem nepřátelské božské síly po dobu 12 hodin/rychlost světa.
130 Favor.png
Hrdinská síla
Pozemní jednotky budou v příští bitvě o 10% silnější.
200 Favor.png

Mytické jednotky

Hádes

Hades.png
Hádes je vládce podsvětí.

Je pánem říše mrtvých a střeží podzemní bohatství světa. Bohy i lidmi nenáviděný, drží mrtvé v neúprosném zajetí a rozšiřuje nemoci a utrpení.
Vstup do jeho říše hlídá Kerberos, trojhlavý pekelný pes.

V Grepolis může Hádes povolávat Erínye a Kerberos jako mytické jednotky.
Erínye - pochází od Háda a Persefóny, tyto stvoření bojují za mrtvé, aby se pomstili všemu živému. Jejich nadpřirozený vřískot dohání nepřátele k šílenství.
Kerberos - bájný trojhlavý pes střežící vchod do podsvětí. Nikomu se ještě nepodařilo tuto bestii porazit.

Skály se při chůzi tohoto obra lámou v půli, na místo kam tento bůh smrti a zášti došlápne, uvadají stébla trávy, větve masivních stromů odpadávají s takovou lehkostí jako listy za jemného vánku. Hádes se rozhodl vydat na povrch… S každým krokem rozsévá zkázu a vytváří mrtvou vegetaci.


Božské síly

Mor
Snižuje základní produkci surovin v nepřátelském městě o 50% na tři hodiny.
250 Favor.png
Návrat z Podsvětí
10% z tvých padlých jednotek se vrátí do svého domovského města
400 Favor.png
Poklad podsvětí
Získáš 500 Stříbro.
30 Favor.png
Helma Neviditelnosti
Tvá vojska jsou po 10% jejich cesty neviditelná.
120 Favor.png

Mytické jednotky

Artemis

Artemis

Artemis je přísná a strašlivá bohyně, je nepřátelská vůči mužům. jako vládkyně řiše zvířat ovládá kalydónské kance a gryffiny. Její božské síly působí nepřátelům halucinace. Může také posílit luky tvých vojáků a očistit útoky od nepřátelských kouzel. Její všestrannost v bitvě nemůže být podceňována.
Božské síly

Dar přirody
Získáváš 650 Kámen
30 Favor.png
Míření lovkyně
Vojáci se střeleckým útokem jsou o 15 % silnější
100 Favor.png
Iluze
Iluzorní útok má rychlost ohnivé lodě
260 Favor.png
Očištění
Odstraňuje všechna kouzla z města či útoku
200 Favor.png

Mytické jednotky

Kouzla pro město/pro útok, jednorázová/trvalá

Kouzla (nebo též božské síly) se dají seslat buďto na město, nebo na útok, který je na cestě.

Kouzla použitelná pro město může seslat hráč na kterékoli své, spoluhráčovo nebo protihráčovo město tak, že si najede na město na mapě, rozklikne a v následující volbě vybere požadované kouzlo (jako aktivní se zobrazí jen ta, která jdou seslat na město). Nemusí být zrovna ve městě, které má boha daného kouzla, záleží jen na tom, má-li v celkové zásobě přízně dostatek bodů daného boha.

Kouzla použitelná pro útok může seslat útočník z útočícího města nebo obránce z napadeného města tak, že na Přehledu města na pravém panelu rozklikne ikonku útoku a v následující volbě vybere požadované kouzlo (jako aktivní se zobrazí jen ta, která jdou seslat na útok). Ani zde nezáleží na tom, jakého má útočící nebo napadené město boha, nýbrž jen na celkové zásobě přízně daného druhu u sesílajícího hráče. Tato kouzla můžeme rozlišit na jednorázová a trvalá.

Jednorázové kouzlo (obránce ho může na tentýž útok použít, kolikrát chce, resp. na kolikrát mu stačí přízeň):

 • Moudrost
 • Mořská bouře
 • Diův hněv

Trvalé kouzlo (jakmile ho útočník nebo obránce sešle, nemůže už ani jeden z nich použít tentýž útok žádné další kouzlo):

 • Hrdinská síla
 • Příznivý vítr
 • Touha

Poznámky

 • Mytické bytosti nelze umístit jako podporu do města, které uctívá jiného boha. Pošlete-li je tam, obrátí se okamžitě čelem vzad a jdou zpět, a to včetně všech vojáků, kteří s nimi šli, či lodí, které s nimi pluly v téže podpoře, a přijde Vám o tom hlášení.
 • Hrdinská síla platí výhradně pro pozemní vojska, ať jdou po souši nebo plují v transportních lodích. Neplatí pro mýtické bytosti.
 • Příznivý vítr platí výhradně pro bitevní lodě. Neplatí pro hydru
 • efekt "urychlujících" kouzel se projeví až u akcí, které hráč zahájí po změně rychlosti. Akce započaté před změnou rychlosti budou dokončeny rychlostí původní.
 • Diovy vozy se stávají normálními vozy, jakoby byly postaveny v kasárnách
 • zruším-li útok, na který jsem použil kouzlo, použitá přízeň se mi už nevrátí
 • kouzla použitelná na útoky nelze poslat na pomoc spoluhráčům.
 • Vyslanec bohů je společný pro všechny bohy. Což také znamená, že změníte-li boha ve městě, vyslanec jako jediná mýtická jednotka zůstává!
Sekce