Odměny

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

V různých tzv. událostech (= eventech) budete moci získat všelijaká ocenění, ale také odměny, jež jsou vypsány právě na této stránce.

Pozn. Tyto prvky nejsou klasifikovány jako kouzla, nemohou být tedy zrušeny kouzlem „Očištění“ od Artemis!

Bojové bonusy


Bojové bonusy
Název Ikona Účinek
Vylepšený útok Attaque améliorée.png Tvé jednotky jsou v útoku o 10% silnější po dobu X hodin.
Myrmidonský útok Attaque Myrmidone.png Jednotky ve městě jsou po dobu x hodin o 10% silnější v útoku, ale také o 10% slabší v obraně.

Poznámka: Hodnota bonusu se nevyrušuje s Vylepšeným útokem či Rozohněním Týché.

Vylepšená obrana Défense améliorée.png Tvé jednotky jsou v obraně o 5% silnější po dobu X hodin.
Trojská obrana Défense Troyenne.png Za každou úroveň statku obdržíte navíc 5 jednotek milic a úroveň hradeb se zvýší o jednu po dobu x hodin.
Rychlejší rekrutování Recrutement accéléré.png Rekrutování je zrychleno o 30% po X hodin.

Poznámka: Účinek této odměny se vztahuje na jednotky zadané do výcviku po aktivaci efektu.

Vylepšený pohyb vojsk Mouvement de troupes amélioré.png Jednotky vyslané jako útok či podpora se pohybují o 30% rychleji po X hodin.

Poznámka: Neurychluje již vyslané příkazy.

Prozíravost Efficacité.png Po dobu 12 hodin budeš za všechny boje dostávat dvojnásobek bitevních bodů.

Poznámka: Vztahuje se na všechna města.

Rozohnění Týché Illumination de Tyché.png Jednotky ve městě jsou v útoku o 10% silnější po dobu x týdnů.

Poznámka: Hodnota bonusu se nevyrušuje s Vylepšeným útokem a Myrmidonským útokem.

Povzbuzení Týché Encouragement de Tyché.png Jednotky ve městě jsou v obraně o 5% silnější po dobu x týdnů.

Poznámka: Hodnota bonusu se nevyrušuje s Vylepšenou obranou.

Motivace Týché Motivation de Tyché.png Po dobu x týdnů je ve městě urychleno rekrutování o 20%.

Poznámka: Hodnota bonusu se nevyrušuje s Rychlejším rekrutováním.

Vylepšený útok ohnivých lodí Overall lightshipattack30.png O 30% silnější útok ohnivých lodí po dobu x dní
Vylepšený útok ohnivých lodí Overall lightshipattack20.png O 20% silnější útok ohnivých lodí po dobu x dní
Vylepšený útok ohnivých lodí Overall lightshipattack10.png O 10% silnější útok ohnivých lodí po dobu x dníPosily vojsk


Pozemní


Pozemní posily
Název Ikona Účinek
Bojovníci s mečem Renforts de combattants à l'épée.png Obdržíte X bojovníků s mečem za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.

Lučištníci Renforts d'Archers.png Obdržíte X lučištníků za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.

Práčata Renforts de frondeurs.png Obdržíte X práčat za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.

Jezdci Renforts de Cavaliers.png Obdržíte X jezdců za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.

Hoplité Renforts d'Hoplites.png Obdržíte X hoplitů za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.

Válečný vůz Renforts de chars.png Obdržíte X válečných vozů za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.


Námořní


Námořní posily
Název Ikona Účinek
Ohnivé lodě Renforts de bateaux-feu.png Obdržíte X ohnivých lodí za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.

Birémy Birèmes.png Obdržíte X birém za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek.


Mýtické


Mýtické posily
Název Ikona Účinek
Erínye Renforts d'Erinyes.png Obdržíte X erínyí za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek. Pro aktivaci tohoto efektu musí být ve městě uctíván příslušný bůh.

Harpyje Renforts d'harpies.png Obdržíte X harpyjí za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek. Pro aktivaci tohoto efektu musí být ve městě uctíván příslušný bůh.

Kentauři Renforts de centaures.png Obdržíte X kentaurů za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek. Pro aktivaci tohoto efektu musí být ve městě uctíván příslušný bůh.

Mínotauři Renforts de minotaures.png Obdržíte X mínotaurů za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek. Pro aktivaci tohoto efektu musí být ve městě uctíván příslušný bůh.

Mantikory Gener mantikor.png Obdržíte X mantikor za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek. Pro aktivaci tohoto efektu musí být ve městě uctíván příslušný bůh.

Pegasové Gener pegas.PNG Obdržíte X pegasů za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je nezbytný dostatek volné populace k obdržení jednotek. Pro aktivaci tohoto efektu musí být ve městě uctíván příslušný bůh.Bonusy hrdinů


Mince


Bonusy k mincím
Název Ikona Účinek
Mince války Pièces de guerre.png Okamžitě obdržíte X mincí války.
Mince moudrosti Pièces de sagesse.png Okamžitě obdržíte X mincí moudrosti.


Zkušenosti


Bonusy ke zkušenostem
Název Ikona Účinek
Putující mentor Mentor itinérant.png Hrdina ve městě obdrží 2 body zkušeností za hodinu po dobu x hodin.

Poznámka: Pokud je hrdina v útoku, neobdrží nic.

Luxusní rezidence Résidence luxueuse.png Po dobu x týdnů je zdvojnásobena síla hrdiny a také o půlnoci obdrží dva body zkušeností.

Poznámka: Pokud je hrdina v útoku o půlnoci, neobdrží žádné body zkušeností. Slovo "síla" se vztahuje na obranné i útočné hodnoty hrdiny.Bonusy surovin


Bonusy surovin
Název Ikona Účinek
Požehnání dřeva od Týché Bénédiction de bois de Tyché.png Produkce dřeva ve městě se zvýší o 20% po dobu X týdnů.
Požehnání kamene od Týché Bénédiction de pierre de Tyché.png Produkce kamene ve městě se zvýší o 20% po dobu X týdnů.
Požehnání stříbrných mincí od Týché Bénédiction de pièces d'argent de Tyché.png Produkce stříbrných mincí ve městě se zvýší o 20% po dobu X týdnů.
Balíček dřeva Paquet de bois.png Okamžitě obdržíte X dřeva.
Balíček kamene Paquet de pierre.png Okamžitě obdržíte X kamene.
Balíček stříbra Paquet d'argent.png Okamžitě obdržíte X stříbrných mincí.
Balíček všech surovin Paquet de ressources mélangées.png Okamžitě obdržíte X od každé suroviny.
Balíček přízně Paquet de faveurs.png Okamžitě obdržíte X přízně.
Přízeň bohů Favor of Gods.png Okamžitě obdržíte 450 přízně.Bonusy městaBonusy pro město
Název Ikona Účinek
Rychlejší výstavba Construction accélérée.png Tvé stavební příkazy jsou dokončovány o 30% rychleji po dobu X hodin.

Poznámka: Nevztahuje se na stavební příkazy vydané před aktivací efektu.

Oslava radosti bohyně Týché Slavnosti Tyche.png Náklady na městské slavnosti klesnou o 20% po dobu x týdnů.
Rozšiřování území Extension des Frontières.png Město obdrží X volné populace navíc.

Poznámka: Je možné použít na jedno město tento efekt vícekrát, ale celková hranice je 300 obyvatel navíc. Po obsazení města tento bonus zmizí.

Kratší doba obchodu Rychlejsi obchod.PNG Všechny suroviny obchodované s tímto městem budou dodány za poloviční čas, a to po X týdnů.Rituály


Rituály ke kouzlům
Název Ikona Účinek
Rituál: Demoralizující morová epidemie Demorali Mor.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „mor“, každou hodinu na tvou stranu nad rámec obvyklého efektu náhodně přeběhne 3% nepřátelských jednotek (je-li počet obyvatel dostatečný). Podpůrných a mytických jednotek se to netýká. Rituál trvá X hodin.
Rituál: Nečekaná pomoc Necekana pomoc.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „ochranná bohyně“, rekrutují se nad rámec běžného efektu náhodné jednotky čítající 5% dostupných obyvatel. Tento rituál trvá X hodin.
Rituál: Svatba mezi aristokraty Svatba Aristo.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „svatba“, vytvoří se nad rámec běžného efektu dodatečné suroviny o objemu 5% maximální skladovací kapacity. Tento rituál trvá X hodin.
Rituál: Řetězový blesk Retezovy Blesk.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „blesk“, nad rámec své běžné účinnosti zničí v cílovém městě 2% jednotek, které jsou tam umístěny a mohou se účastnit bojů (včetně podpůrných jednotek). Tento rituál trvá x hodin.
Rituál: Vzývání Néreidek Vzyvani Nereidek.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „volání moře“, náklady na suroviny potřebné k vybudování lodí se nad rámec běžného efektu sníží o 30% (se stejným trváním). Tento rituál trvá x hodin.
Rituál: Zapálení obyvatelé Vasnive obyvatelstvo.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „růst porodnosti“, náklady na suroviny potřebné k vycvičení pozemních jednotek se nad rámec běžného efektu sníží o 30% (se stejným trváním). Tento rituál trvá x hodin.
Rituál: Boží zásah Bozi zasah.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „božské znamení“, nad rámec své běžné účinnosti se vycvičí v cílovém městě vyslanci bohů do počtu obyvatel zabírající 5% z celkové volné populace. Tento rituál trvá x hodin.
Rituál: Božská aura Divine aura.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „ochrana města“, bránící jednotky bojující ve svém domovském městě mají po vítězné bitvě 20% šanci na své oživení. Tento rituál trvá x hodin.
Rituál: Utrpení a truchlení Suffering.png Kdykoli je z tohoto města použita božská síla „zemětřesení“, po dobu x hodin je ve městě zasaženém tímto zemětřesením snížena produkce surovin o 30% a doba výcviku prodloužena o 20%. Tento rituál trvá x hodin.

Ostatní

Název Ikona Popis
Odměna ke kultuře
Overall culture level.png
Celá jedna úroveň kultury