Základy

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 22. 9. 2015, 15:52, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation


Zde najdeš základní informace o hře a jak by měly vypadat tvé první kroky.

Suroviny

Statečným mužům válka nabízí svobodu a slávu“ - Lykúrgos ze Sparty

Produkce surovin vytváří základ pro vzestup tvé polis do pozice významné ostrovní síly. V Grepolis jsou čtyři suroviny - tři normálního druhu a jedna speciální. Normální suroviny jsou dřevo, kámen a stříbrné mince. Mytický Parthenón ve starověkém Řecku hrál významnou roli, a proto je čtvrtou surovinou přízeň bohů. Na všechny budovy a jednotky potřebuješ suroviny. Ty dostáváš automaticky z tvých dolů (dřevorubec, kamenolom a stříbrný důl) nebo z chrámu (přízeň bohů). Suroviny jsou produkovány nepřetržitě, i když nejsi přihlášen na svůj účet.

Množství surovin, které za hodinu obdržíš, závisí na velikosti (stupni) tvých budov. Aby se s tvými nasbíranými surovinami neplýtvalo, budeš potřebovat co největší sklad. V pravém horním rohu obrazovky máš napsáno, jak velký je tvůj sklad a kolik surovin je v něm uskladněno.

Jedno číslo po přiložení myši na nějaký symbol suroviny udává, kolik surovin zde lze uložit. Toto číslo vyjadřuje celkový objem každé normální suroviny. Toto lze najít i v budově skladu. Čísla u symbolů surovin uvádějí, jaký objem jednotlivých surovin máš aktuálně uloženo.

První kroky

Welcome.png

Na začátku potřebuje tvé město ze všeho nejvíce suroviny. Dřevorubec těží dřevo, kamenolom získává kámen a stříbrný důl vyrábí stříbrné mince. Přízeň, kterou ti poskytují bohové v průběhu hry, je velice důležitá, ale ze začátku není potřebná. Čím více rozšíříš své těžební budovy, tím větší bude tvá hodinová produkce. Tato expanze má největší prioritu a měl by ses na ni prvních pár dní zaměřit.

Jak budeš dále vylepšovat své těžební budovy, budeš muset také vylepšit svůj statek. Při každém zlepšení budovy je zapotřebí více lidí pro udržení stavby v chodu. Také budeš muset zlepšovat svůj sklad. Poté bude tvým hlavním úkolem zajistit bezpečnost tvého města. Chceš přeci ochránit své čerstvě získané suroviny před chamtivýma rukama tvých sousedů. Mohou ti útokem tvé suroviny ukrást. Určitou pomoc ti v tomto nabízí sklad. Čím větší sklad je, tím více surovin v něm lze uložit a je těžší pro tvého nepřítele vzít ti vše. Také s narůstající úrovní skladu narůstá objem surovin, které nelze ukrást, protože jsou ve skrýši.

Pak bys měl mít dost surovin k výstavbě tvé polis na obranu před tvými nepřáteli. Měl bys na těchto úkolech pracovat brzy, obzvláště pokud jsou na tvém ostrově další silná města. Také bys měl postavit městské hradby. Pokud budeš následovat tyto kroky, měl bys mít ze začátku dostatečnou ochranu před chamtivými útočníky snažící se ukrást tvé suroviny.

Poté, co tvá polis bude produkovat také množství surovin, s jakým jsi spokojen, měl bys začít cvičit vojsko a také začít obchodovat. V kasárnách můžeš cvičit Bojovník s mečem. Nejsou ideální pro útok, ale umožní ti rabovat slabé hráče nebo vybírat poplatky ze zemědělských vesnic.

Také bys měl usilovat o to, aby ses stal členem silné aliance. Společně se můžete lépe bránit a dobře obchodovat. Také zde můžeš najít spoustu přátel. Pro začátečníka je lepší vstoupit do již existující aliance v tvém okolí, než zakládat novou.

Pozdější začátek

Pokud se do hry dostaneš v pozdější fázi, je důležité, abys poupravil svou strategii. Vysoká produkce surovin hraje významnou roli pro rychlou výstavbu tvé polis. Je také krajně důležité chránit se před nájezdy tvých sousedů. Abys zabránil ztrátě svých surovin, vystav městské hradby a sklad. Poté vycvič několik jednotek na obranu města. Je dobré zkontaktovat se se svými sousedy - dobré vztahy ti mohou pomoci při společné obraně. Jakmile je tvá polis dostatečně velká, měl by ses pokusit získat suroviny od tvých sousedů (nejdříve zemědělské vesnice, poté od skutečných hráčů, až budeš dost silný). Získané suroviny ti mohou hodně pomoci při rozšiřování tvé polis. Nyní přijde na řadu největší rozdíl oproti běžnému pořadí výstavby: neudělej tu chybu, že rychle opustíš hranice svého ostrova a vyšleš pryč koloniální loď. Zdá se, že je to další logický krok. Je to nicméně strašlivá chyba, protože silní hráči se budou snažit zabrat města v tvém okolí, aby měli v pozdější hře strategickou pozici. Pokud investuješ své zdroje pouze do stavby útoku, budeš snadným cílem pro takovéto hráče! Díky jejich postupu mají možnost způsobit velké ztráty útočníkům za současné malé ztráty vlastních vojsk.

Nejlepší strategie, která se poté nabízí je postavit si silnou obrannou polis s velkým množstvím šermířů a lučištníků. Pak budeš pro velké hráče neatraktivním cílem. Pokud mají opakovaně velké ztráty svých útocích, obvykle přestanou.

Tato fáze budování bezpečné pozice tě stojí nějaký čas, ale budeš mít poté výhodu, protože budeš moci využívat své obranné vojsko znovu a znovu. Pokud máš nyní dostatečnou obranu, můžeš připravit svou expanzi a začít stavět útočné vojsko.

Náhled města

Grepo.jpg

„Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.“ Euripidés

Náhled města ti ukazuje důležité informace o tvé polis. Můžeš zde vidět: aktuální úrovně budov; aktuální výši produkce surovin; vojska ve městě a aktuální pohyb tvých vojsk.

Grafický vzhled budov se mění s tím, jak se mění jejich stupeň. Letmým pohledem můžeš vidět, jak dalece se tvá polis vyvinula. Jak se každá budova stává vyspělejší, mění se její vzhled pro znázornění její velikosti. Jak je budeš vylepšovat, budou více propracované.

Kliknutím na určitou budovu jsi přenesen do menu dané budovy a můžeš použít její vnitřní možnosti. Na příklad stavět lodě v přístavu nebo zkoumat v akademii.

Přejmenování polis

Svou polis můžeš přejmenovat jednoduše. Dvojklikni na pergamen vlevo nahoře, který ukazuje současný název města. Poté klikni na šipku dolů napravo od nového názvu pro jeho uložení. Pouhým kliknutím vyjede seznam všech tvých měst.

Výstavba budov

Pokud chceš postavit nebo zlepšit budovu, musíš kliknout na senát a poté na „Vystavět na stupeň X“. Ke stavbě musíš mít potřebné množství dřeva, kamene a stříbrných mincí. Potřebné množství závisí na typu a stupni budovy. Čím větší chceš budovu udělat, tím více potřebuješ surovin k jejímu vylepšení.

Možnost výstavby mnoha budov v Grepolis je závislá na stupni ostatních budov. Na příklad můžeš postavit tržiště, pokud tvé skladiště a jeskyně dosáhly určité velikosti. V senátu jsou tyto předpoklady uvedeny vedle nákladů na stavbu.

Stavba jednotek

Ship.png

V Grepolis můžeš jednotky trénovat v kasárnách. První jednotky, které můžeš trénovat jsou šermíři, jednoduchá defenzivní jednotka, která by neměla být podceňována. V průběhu hry můžeš v akademii vyzkoumat další jednotky jako: lučištníky, práčata, hoplity, jezdce, Válečný vůz a katapulty.

Jakmile postavíš chrám, zvolíš si boha a získáš nějakou božskou přízeň, můžeš v kasárnách trénovat mýtické jednotky daného boha. Jsou silnější než běžné jednotky, ale jsou dost drahé také na jejich stavbu potřebuješ božskou přízeň.

V přístavu můžeš stavět námořní jednotky. Začínáš s transportním člunem a později také můžeš stavět birémy, ohnivé lodě, demoliční lodě, rychlé transportní lodě, trirémy a kolonizační loď v závislosti na stupni přístavu a vylepšení v tvé akademii. Pokud uctíváš Poseidóna, můžeš v přístavu ještě postavit hydru, nejsilnější vodní bytost.

V přehledu jednotek najdeš krátký popis, který udává předpokladu pro jejich stavbu a jejich sílu.

Zemědělské vesnice

Farm banner.png

Na svém ostrově nejsi sám. Kromě ostatních hráčů se zde nachází také 8 zemědělských vesnic. Kontakt s nimi ti může přinést dostatek surovin, které obzvláště ze začátku hry můžeš dobře využít. Pro získání surovin z těchto osad tam musíš mít vesnici nejdříve dobytou a poté lze z vesnice vybírat suroviny v podobě požadování či drancování.

Pro útok na zemědělskou vesnici je potřeba: zvolit zemědělskou vesnici v tvém okolí na ostrově, vybrat jednotky vhodné k útoku a zvolíš možnost „Zaútočit“. Jestli vesnici dobudeš a budeš z ní získávat suroviny, závisí na počtu vojáků které pošleš vesnici dobýt.

Divy světa

Divy světa jsou ohromné a velice nákladné budovy na ostrovech obsazených jednou aliancí. Po dokončení 4 ze 7 div světa lze získat ocenění Vítěz světa, po dokončení všech Vládce světa. S tímto oceněním lze vstoupit do Světa Hrdinů. Ten je však zpřístupněn i hráčům, kteří získají ocenění Hrdinný stratég.

Cíl hry

Cílem hry je vybudovat spousty krásných měst, najít si nové kamarády v alianci, ubránit se svému nepříteli (a popřípadě jej i zničit) a být vyvolen bohy a přesunout se do jejich světa hrdinů.