Ceny

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation


Základní informace

Za dosažení určitých milníků jste odměněni tzv. oceněními/cenami. Na této stránce jsou evidována jak ocenění, kterých můžete dosáhnout, tak i ta, která bylo možné získat pouze v minulosti.

Se získaným oceněním se můžete pochlubit ostatním hráčů, a to buď na svém profilu nebo za pomoci BB kódů ve zprávách/příspěvcích!

Stupně cen

Ocenění mívají celkem 4 stupně, kdy každý z nich má vyšší nároky na své získání než ten předchozí. Úroveň ceny poznáte už od pohledu dle vzhledu sloupů, které ji obklopují.

Úrovně cen jsou tedy prezentovány takto:

Vzhled Úroveň Popis
Stupeň I 1. stupeň Značně poškozené sloupy po obou stranách medaile
Stupeň II 2. stupeň Mírně poškozené sloupy po obou stranách medaile
Stupeň III 3. stupeň Sloupy v perfektním stavu, s rozedranou modrou zástavou
Stupeň IV 4. stupeň Jak sloupy, tak i modrá zástava ve výborném stavu

Na profilu budete mít u dané ceny zobrazený pouze nejvyšší stupeň, nikoli i předchozí.

Greposkóre

Za každé ocenění (i jeho úroveň) získáváte také body do tzv. Greposkóre, o kterém si můžete přečíst více na této stránce. Tyto body reprezentují vaše dovednosti a délku hry.

Seznam všech cen

Níže naleznete všechna ocenění, která je možné získat, včetně těch, jež už nejsou dostupná.

Seznam cen je rozdělen v souladu s kategoriemi zmiňovaného Greposkóre:

a také v neposlední řadě události

Poznámka: Má-li daná cena úrovně, tak ve sloupci „Obrázek“ je vždy náhled jejího 4. stupně. Úrovně 1 - 3 zde vizuálně znázorněny nejsou. Ve hře ale tyto úrovně od sebe i tak rozeznáte, vizte tabulku výše - grafické odlišení jednotlivých stupňů je u všech víceúrovňových cen totožné.

Denní ocenění

Přehled ocenění získatelných každý den

Tato ocenění se udělují až po měsíci od začátku světa, přičemž jejich rozdávání probíhá o půlnoci každého dne. Pokud je shoda, kupříkladu dva hráči obsadí stejný počet měst, ocenění není uděleno nikomu.

Obrázek Název Popis
Attacker of the day.png Útočník dne Nasbírej na světě v jeden den nejvíce útočných bodů!
Defender of the day.png Obránce dne Nasbírej na světě v jeden den nejvíce obranných bodů!
Looter of the day.png Plenitel dne Vyrabuj nejvíce surovin na světě v jeden den!
Most towns conquered of the day.png Velmoc dne Dobuď na světě v jeden den nejvíce měst!
SupportOfDay.png Podporovatel dne Nasbírej na světě v jeden den nejvíce obranných bodů jako podporující!

Taktika

Přehled taktických cen, např. za divy světa


Obrázek Název Popis
7WonderMaster.png Vládce světa Dokončil jsi 7 ze 7 divů světa!
4WonderMaster.png Vítěz světa Dokončil jsi 4 ze 7 divů světa!
Wonder colossus finished.png Stavitel Rhódského kolosu Dokončil jsi Rhódský kolos!
Wonder gardens finished.png Stavitel Visutých zahrad Dokončil jsi Visuté zahrady!
Wonder lighthouse finished.png Stavitel Majáku na ostrově Faros Dokončil jsi Maják na ostrově Faros!
Wonder mausoleum finished.png Stavitel Mauzolea v Halikarnássu Dokončil jsi Mauzoleum v Halikarnássu!
Wonder pyramid finished.png Stavitel pyramid v Gíze Dokončil si pyramidy v Gíze!
Wonder statue finished.png Stavitel Feidiovy sochy boha Dia Dokončil jsi Feidiovu sochu boha Dia!
Wonder temple finished.png Stavitel chrámu Artemis Dokončil jsi chrám Artemis!

Boj

Přehled ocenění odrážejících vaše bojové úspěchy


Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Units lost during support 4.png Hrdinská smrt Ztratil jsi na podpoře X jednotek! 100 1 000 10 000 100 000
Units killed 4.png Neúprosný bojovník Zabil jsi X jednotek! 250 2 500 25 000 250 000
Towns conquered 4.png Dobyvatel Dobyl jsi X měst! 5 25 75 150
Powers used 4.png Božská pomoc Seslal jsi X kouzel! 10 100 1 000 10 000
Awards 008.png Špeh Špehoval jsi úspěšně X-krát! 5 50 500 5 000
Resources loot 4.png Lupič Rabováním jsi získal X surovin! 500 50 000 2 500 000 5 000 000
Killed units sword4.png Lebky šermířů Zabil jsi X šermířů! 180 6 300 32 500 49 400
Killed units slinger4.png Lebky práčat Zabil jsi X práčat! 180 3 700 13 500 21 700
Killed units archer4.png Lebky lučištníků Zabil jsi X lučištníků! 120 4 250 35 700 46 000
Killed units hoplite4.png Lebky hoplitů Zabil jsi X hoplitů! 150 4 900 24 200 37 900
Killed units rider4.png Lebky jezdců Zabil jsi X jezdců! 10 520 2 200 3 800
Killed units chariot4.png Lebky vozatajů Zabil jsi X vozatajů! 3 315 3 800 4 800
Killed units catapult4.png Lebky posádek katapultů Zabil jsi X posádek katapultů! 1 25 150 300
Killed units big transporter4.png Potopené transportní lodě Potopil jsi X transportních lodí! 1 160 700 1 100
Killed units bireme4.png Potopené birémy Potopil jsi X birém! 2 1 100 10 000 16 000
Killed units attack ship4.png Potopené ohnivé lodě Potopil jsi X ohnivých lodí! 1 250 1 900 3 000
Killed units demolition ship4.png Potopené demoliční lodě Potopil jsi X demoličních lodí! 1 20 115 230
Killed units small transporter4.png Potopené rychlé transportní lodě Potopil jsi X rychlých transportních lodí! 1 110 1 100 2 000
Killed units trireme4.png Potopené trirémy Potopil jsi X trirém! 1 60 660 900
Killed units minotaur4.png Zabiják minotaurů Zabil jsi X minotaurů! 1 3 8 15
Killed units manticore4.png Zabiják mantikor Zabil jsi X mantikor! 1 15 170 210
Killed units zyklop4.png Zabiják kyklopů Zabil jsi X kyklopů! 1 2 4 8
Killed units sea monster4.png Zabiják hyder Zabil jsi X hyder! 1 2 24 40
Killed units harpy4.png Zabiják harpyjí Zabil jsi X harpyjí! 1 45 270 380
Killed units medusa4.png Zabiják medúz Zabil jsi X medúz! 1 7 28 50
Killed units centaur4.png Zabiják kentaurů Zabil jsi X kentaurů! 1 5 22 45
Killed units pegasus4.png Zabiják pegasů Zabil jsi X pegasů! 1 6 56 240
Killed units cerberus4.png Zabiják kerberů Zabil jsi X kerberů! 1 6 45 95
Killed units fury4.png Zabiják erinyí Zabil jsi X erinyí! 1 5 40 90
Killed units godsent4.png Zabiják vyslanců bohů Zabil jsi X vyslanců bohů! 10 620 1 500 2 300
Killed units boar4.png Zabiják kaledonských kanců Zabil jsi X kaledonských kanců! 1 5 40 90
Killed units griffin4.png Zabiják gryfů Zabil jsi X gryfů! 1 5 40 90
Deadslingers4 support.png Oběť práčat Při podpoře jiného města jsi zabil X práčat! 30 3 060 16 260 26 750
Deadhoplite4 support.png Oběť hoplitů Při podpoře jiného města jsi zabil X hoplitů! 10 1 150 5 850 9 650
Deadcavalary4 support.png Oběť jezdců Při podpoře jiného města jsi zabil X jezdců! 5 400 2 300 4 600
Deadchariot4 support.png Oběť vozatajů Při podpoře jiného města jsi zabil X vozatajů! 1 140 860 1 570
Catapult4 support.png Oběť posádky katapultu Při podpoře jiného města jsi zabil X posádek katapultu! 1 55 385 840
Deadfasttransport4 support.png Zachycené transportní lodě Při podpoře jiného města jsi zničil X transportních lodí! 5 70 300 500
Deadlightship4 support.png Zachycené ohnivé lodě Při podpoře jiného města jsi zničil X ohnivých lodí! 8 2 650 27 200 36 700
Deadsmalltransport4 support.png Zachycené rychlé transportní lodě Při podpoře jiného města jsi zničil X rychlých transportních lodí! 1 125 1 000 1 800
Deadtrireme4 support.png Zachycené trirémy Při podpoře jiného města jsi zničil X trirém! 1 170 1 550 2 300
Deadcolony4 support.png Zachycené kolonizační lodě Při podpoře jiného města jsi zničil X kolonizačních lodí! 1 6 12 18
Deadminotaur4 support.png Vzdoruj minotaurům Při podpoře jiného města jsi zabil X minotaurů! 1 2 5 10
Deadmanticore4 support.png Vzdoruj mantikorám Při podpoře jiného města jsi zabil X mantikor! 1 110 1 700 1 800
Deadhydra4 support.png Vzdoruj hydrám Při podpoře jiného města jsi zabil X hyder! 1 6 100 140
Deadharpy4 support.png Vzdoruj harpyjím Při podpoře jiného města jsi zabil X harpyjí! 1 50 1 600 2 000
Deadmedusa4 support.png Vzdoruj medúzám Při podpoře jiného města jsi zabil X medúz! 1 6 12 18
Deadfury4 support.png Vzdoruj erínyjím Při podpoře jiného města jsi zabil X erínyí! 1 5 55 115
Deadgodsent4 support.png Vzdoruj vyslancům bohů Při podpoře jiného města jsi zabil X vyslanců bohů! 1 50 160 220
Deadcyclopes1 support.png Vzdoruj kyklopům Při podpoře jiného města jsi zabil X kyklopů! 1 2 5 10
Deadgriffin4 support.png Vzdoruj gryfům Při podpoře jiného města jsi zabil X gryfů! 1 35 405 440
Deadslingers4 def.png Zoufalství práčat Při obraně svého města jsi zničil X práčat! 150 16 000 84 000 138 000
Deadhoplite4 def.png Zoufalství hoplitů Při obraně svého města jsi zničil X hoplitů! 75 6 450 32 800 54 000
Deadcavalary4 def.png Zoufalství jezdců Při obraně svého města jsi zničil X jezdců! 15 2 000 11 600 23 500
Deadchariot4 def.png Zoufalství vozatajů Při obraně svého města jsi zničil X vozatajů! 5 700 4 500 8 200
Catapult4 def.png Zoufalství posádky katapultu Při obraně svého města jsi zničil X posádek katapultu! 1 220 1 650 3 650
Deadfasttransport4 def.png Zastavení transportních lodí Při obraně svého města jsi zničil X transportních lodí! 10 190 830 1 350
Deadlightship4 def.png Zastavení ohnivých lodí Při obraně svého města jsi zničil X ohnivých lodí! 12 3 600 36 800 50 000
Deadsmalltransport4 def.png Zastavení rychlých transportních lodí Při obraně svého města jsi zničil X rychlých transportních lodí! 1 250 2 000 3 600
Deadtrireme4 def.png Zastavení trirém Při obraně svého města jsi zničil X trirém! 1 250 2 350 3 400
Deadcolony4 def.png Zastavení kolonizačních lodí Při obraně svého města jsi zničil X kolonizačních lodí! 1 6 18 36
Deadminotaur4 def.png Smrtelná past pro minotaury Při obraně svého města jsi zničil X minotaurů! 1 6 12 24
Deadmanticore4 ref.png Smrtelná past pro mantikory Při obraně svého města jsi zničil X mantikor! 1 210 3 400 3 600
Deadhydra4 def.png Smrtelná past pro hydry Při obraně svého města jsi zničil X hyder! 1 12 190 265
Deadharpy4 def.png Smrtelná past pro harpyje Při obraně svého města jsi zničil X harpyjí! 2 335 3 600 4 600
Deadmedusa4 def.png Smrtelná past pro medúzy Při obraně svého města jsi zničil X medúz! 1 12 40 115
Deadfury4 def.png Smrtelná past pro erínye Při obraně svého města jsi zničil X erínyí! 1 18 250 530
Deadgodsent4 def.png Smrtelná past pro vyslance bohů Při obraně svého města jsi zničil X vyslanců bohů! 5 300 1 050 1 450
Deadcyclopes4 def.png Smrtelná past pro kyklopy Při obraně svého města jsi zničil X kyklopů! 1 6 12 18
Deadgriffin4 def.png Smrtelná past pro gryfy Při obraně svého města jsi zničil X gryfů! 1 65 745 810

Vojenská příprava

Přehled ocenění odrážejících úspěchy v oblasti výcviku


Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Mythological units built 4.png Pověstmi opředená armáda Vycvičil jsi X mýtických jednotek! 5 50 500 5 000
Units claimed 4.png Cvičitel Ze zemědělských vesnic jsi získal X jednotek! 100 1 000 10 000 100 000
Colonize ships built 4.png Odhodlaný expanzionista Postavil jsi X kolonizačních lodí! 5 50 200 500
Train units sword4.png Šermíři, pozor! Vycvičil jsi X šermířů! 175 1 400 4 500 8 600
Train units slinger4.png Práčata, pozor! Vycvičil jsi X práčat! 200 2 200 7 500 15 000
Train units archer4.png Lučištníci, pozor! Vycvičil jsi X lučištníků! 100 1 100 4 100 8 200
Train units hoplite4.png Hoplité, pozor! Vycvičil jsi X hoplitů! 100 1 300 4 900 11 000
Train units rider4.png Jezdci, pozor! Vycvičil jsi X jezdců! 16 240 1 000 2 000
Train units chariot4.png Válečné vozy, pozor! Vycvičil jsi X vozatajů! 5 120 600 1 400
Train units catapult4.png Posádky katapultu, pozor! Vycvičil jsi X posádek katapultu! 5 25 125 280
Train units big transporter4.png Transportní čluny, zvedejme kotvy! Postavil jsi X transportních člunů! 5 75 240 430
Train units bireme4.png Birémy, zvedejme kotvy! Postavil jsi X birém! 10 350 1 500 3 200
Train units attack ship4.png Ohnivé lodi, zvedejme kotvy! Postavil jsi X ohnivých lodí! 10 260 1 300 3 100
Train units demolition ship4.png Demoliční lodi, zvedejme kotvy! Postavil jsi X demoličních lodí! 5 10 25 50
Train units small transporter4.png Rychlé transportní lodi, zvedejme kotvy! Postavil jsi X rychlých transportních lodí! 5 80 400 900
Train units trireme4.png Trirémy, zvedejme kotvy! Postavil jsi X trirém! 5 30 150 400
Train units minotaur4.png Minotauři k Vašim službám! Vycvičil jsi X minotaurů! 5 10 15 20
Train units manticore4.png Mantikory k Vašim službám! Vycvičil jsi X mantikor! 5 10 45 100
Train units zyklop4.png Kyklopové k Vašim službám! Vycvičil jsi X kyklopů! 5 10 15 20
Train units sea monster4.png Hydry k Vašim službám! Vycvičil jsi X hyder! 5 10 15 20
Train units harpy4.png Harpyje k Vašim službám! Vycvičil jsi X harpyjí! 5 30 115 235
Train units medusa4.png Medúzy k Vašim službám! Vycvičil jsi X medúz! 5 10 15 20
Train units centaur4.png Kentauři k Vašim službám! Vycvičil jsi X kentaurů! 5 10 20 30
Train units pegasus4.png Pegasové k Vašim službám! Vycvičil jsi X pegasů! 5 10 15 40
Train units cerberus4.png Kerberové k Vašim službám! Vycvičil jsi X kerberů! 5 10 15 25
Train units fury4.png Erínye k Vašim službám! Vycvičil jsi X erínyjí! 5 10 15 25
Train units godsent4.png Vyslanci bohů k Vašim službám! Vycvičil jsi X vyslanců bohů! 80 315 620 910
Train units boar4.png Kaledonští kanci k Vašim službám!! Vycvičil jsi X kaledonských kanců! 5 10 15 20
Train units griffin4.png Gryfové k Vašim službám!!! Vycvičil jsi X gryfů! 5 10 25 60

Pokrok říše

Přehled ocenění odrážejících velkolepost vaší říše


Obrázek Název Popis
Tutorial quests.png Zkušený vládce Dokončil jsi dostatek tutoriálových úkolů, čímž jsi prokázal, že jsi vážený panovník.
Award last man standing.png Až do posledního muže Hrál jsi až do konce světa X.
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Points 4.png Král v počtu bodů Už jsi dosáhl X bodů! 2 000 25 000 250 000 2 000 000
Cultural step 4.png Chléb a hry Dosáhl jsi úrovně kultury X! 5 20 50 150
Towns founded 4.png Pokojný osadník Už jsi založil X měst! 5 25 75 150
Own islands 4.png Vládce ostrova Kompletně vládneš už X ostrovům! 1 3 5 10
Resources trade 4.png Kupec Už jsi zobchodoval X surovin! 20 000 200 000 2 000 000 20 000 000
Island quests done 4.png Vládce tvých zemí Úspěšně jsi dokončil X ostrovních úkolů! 10 50 200 1 000
Island quests good 4.png Moudrý vládce S rozvahou jsi už dokončil X ostrovních úkolů! 10 50 200 400
Island quests evil 4.png Agresivní vládce Zavrženíhodným způsobem jsi už dokončil X ostrovních úkolů! 10 50 200 400

Žebříčky

Přehled ocenění vztahujících se k žebříčku hry


Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
World ranking 4.png Vládce světa V tomto světě ses dostal do top X! 1000 100 20 1
Sea ranking 4.png Vládce moří V moři tohoto světa ses dostal do top X! 100 30 5 1
Poznámka

Tato ocenění se udělují až po dvou měsících od začátku světa.

Hrdinové

Přehled ocenění za zabité či vycvičené hrdiny


Obrázek Název Popis
Hero wise men1.png Shromážděte moudré muže S 5 hrdiny moudrosti jsi dosáhl úrovně 20!
Hero fellowship1.png Shromážděte společníky S 5 hrdiny války jsi dosáhl úrovně 20!
Hero rare heroes1.png Nevídaná hrdinská cesta Nyní jsou ti k službám 2 exkluzivní hrdinové!
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Friend of heroes 4.png Přítel hrdinů Už jsi zrekrutoval X hrdinů! 1 5 10 20
Creator of legends 4.png Tvůrce legend Pomohl jsi X hrdinům dosáhnout nejvyšší úrovně! 1 5 10 20
Hero money4.png Prachy, prachy, prašule! Už jsi utratil X mincí moudrosti a/nebo války! 302 1 202 1 812 3 021
Killed units agamemnon4.png.png Agamemnónova kořist Nepřátelský hrdina Agamemnón od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units apheledes4.png Odměna za Afelédovu hlavu Nepřátelský hrdina Afelédes od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units andromeda4.png Odměna za Andromédinu hlavu Nepřátelská hrdinka Androméda od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units aristotle4.png Odměna za Aristotelovu hlavu Nepřátelská hrdinka Atalanta od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units atalanta4.png Odměna za Atalantinu hlavu Nepřátelská hrdinka Atalanta od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units deimos4.png Odměna za Deimosovu hlavu Nepřátelský hrdina Deimos od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units democritus4.png Odměna za Démokritovu hlavu Nepřátelský hrdina Démokritos od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Eurybia bounty 4.png Odměna za Eurybinu hlavu Nepřátelský hrdina Eurybia od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units ferkyon4.png Odměna za Ferkyónovu hlavu Nepřátelský hrdina Ferkyón od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units hector4.png Odměna za Hektorovu hlavu Nepřátelský hrdina Hektor od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units helen4.png Odměna za Heleninu hlavu Nepřátelská hrdinka Helena od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units hercules4.png Odměna za Héraklovu hlavu Nepřátelský hrdina Hérakles od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units cheiron4.png Odměna za Cheirónovu hlavu Nepřátelský hrdina Cheirón od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units christopholus4.png Odměna za Christofolovu hlavu Nepřátelský hrdina Christofolus od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units iason4.png Odměna za Jásonovu hlavu Nepřátelský hrdina Jáson od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units leonidas4.png Odměna za Léonidovu hlavu Nepřátelský hrdina Léonidas od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units medea4.png Odměna za Médeinu hlavu Nepřátelský hrdina Médea od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units odysseus4.png Odměna za Odysseovu hlavu Nepřátelský hrdina Odysseus od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units orpheus4.png Odměna za Orfeovu hlavu Nepřátelský hrdina Orfeus od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units pariphaistes4.png Odměna za Pariphaistesovu hlavu Nepřátelský hrdina Odysseus od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units pelops4.png Odměna za Pelopsovu hlavu Nepřátelský hrdina Odysseus od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units rekonos4.png Odměna za Rekonosovu hlavu Nepřátelský hrdina Odysseus od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Telemachos dead4.png Odměna za Telemachovu hlavu Nepřátelský hrdina Odysseus od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units terylea4.png Odměna za Teryleininu hlavu Nepřátelská hrdinka Terylea od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units themistokles4.png Odměna za Themistoklesovu hlavu Nepřátelská hrdinka Terylea od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units urephon4.png Odměna za Uferonovu hlavu Nepřátelský hrdina Urefon od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units ylestres4.png Odměna za Ylestresinu hlavu Nepřátelský hrdina Urefon od tebe utržil X-krát zranění! 1 10 15 25
Killed units zuretha4.png Odměna za Zuretinu hlavu Nepřátelská hrdinka Zureta od tebe utržila X-krát zranění! 1 10 15 25
Hero level agamemnon4png.png Agamemnónova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level apheledes4.png Afelédova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 25
Hero level andromeda4.png Andromedina moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level atalanta4.png Aristotelova moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level atalanta4.png Atalantina moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level deimos4.png Deimosova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level democritus4.png Démokritova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Eurybia power lvl4.png Eurybiina moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level ferkyon4.png Ferkyónova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level hector4.png Hektorova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level helen4.png Helenina moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level hercules4.png Héraklova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level cheiron4.png Cheirónova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level christopholus4.png Christofolova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level iason4.png Jásonova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level leonidas4.png Léonidova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level medea4.png Médeina moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level odysseus4.png Odysseova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level orpheus4.png Orfeova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level pariphaistes4.png Pariphaistesova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level pelops4.png Pelopsova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level rekonos4.png Rekonosova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Telemachos4.png Telemachova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level terylea4.png Teryleina moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level themistokles4.png Themistoteklova moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level urephon4.png Urefonova moc Pomohl jsi tomuto hrdinovi dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level ylestres4.png Ylestresina moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20
Hero level zuretha4.png Zuretina moc Pomohl jsi této hrdince dosáhnout úrovně X! 3 5 10 20

Nedostupné

Přehled ocenění, která již nelze získat


Ocenění spadající do této kategorie bylo možné získat v minulosti, nyní už ale ne, případně občas může dojít k tomu, že sem jsou zařazena i ta ocenění, která budou teprve aktivována (a posléze přesunuta do jiné kategorie). Patří sem mimo jiné i ceny z událostí, ty si ale pro potřeby tohoto článku oddělíme zvlášť.

Obrázek Název Popis
Early game over 1.png Oběť Byl jsi dobyt ani ne týden po uplynutí začátečnické ochrany.
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Awards 004.png Agent na baterky X měst jsi špehoval bez úspěchu! 5 50 500 5000
Units lost during farm attack 4.png Smolař Při útocích na zemědělské vesnice jsi přišel už o X jednotek! 50 250 1 000 5 000
Units lost without fight 4.png Podvodní hrob Ztratil jsi X jednotek bez boje! 10 100 1 000 10 000
SpeedPlayer4.png Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem Dokončil jsi speed svět mezi top X hráči! 100 25 10 1
SpeedAlly4.png Přišli jsme, viděli jsme, zvítězili jsme Tvá aliance dokončila speed svět mezi top X aliancemi! 100 25 10 1

Události

Rok 2011

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2011


Velikonoce
Obrázek Název Popis
Easter eggs collected.png Velikonoční zajíček Našel jsi všechna velikonoční vajíčka.


Halloween
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Helloween pumpkin collected 4.png Sběratel dýní Celkem jsi nasbíral X dýní! 20 50 90 130
Obrázek Název Popis
Helloween login.png Je tu Halloween! Zúčastnil ses Halloweenu!
Helloween pumpkin speedy.png Lovec tekvíc Našel jsi 10 dýní za 60 vteřin!


Vánoce
Obrázek Název Popis
Advent calendar complete.png Advent Našel jsi všechny dárky z adventního kalendáře!

Rok 2012

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2012


Grepolympia
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Atletický těžkooděnec Dostal ses mezi X elitních těžkooděnců! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Atletický lučištník Dostal ses mezi X elitních lučištníků! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Atletický oštěpař Dostal ses mezi X elitních oštěpařů! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Atletický vozataj Dostal ses mezi X elitních vozatajů! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vycvičený těžkooděnec Tvůj těžkooděnec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostrelec Tvůj lukostřelec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštepár Tvůj oštěpař dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný pretekár bojového voza Tvůj vozataj dosáhl úrovně X. 5 10 20 35


Oktoberfest
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Oktoberfest 4.png Sládek Vyrobil jsi X litrů piva! 250 750 2 000 4 000


Halloween
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Helloween pumpkin collected 4.png Sběratel dýní Celkem jsi za Halloween nasbíral X dýní! 20 50 90 130
Obrázek Název Popis
Helloween login 2012.png Je tu Halloween! Zúčastnil ses Halloweenu!
Helloween pumpkin speedy.png Lovec dýní Našel jsi 10 dýní za 60 vteřin!


Vánoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Christmas 4.png Sběratel dárků V adventním kalendáři jsi už otevřel X dárků! 1 6 14 24

Rok 2013

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2013


Velikonoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Krmeni4.png Nenasyta Nakrmil jsi svou slepici už X-krát! 50 100 200 400


Grepolympia
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Atletický těžkooděnec Dostal ses mezi X elitních těžkooděnců! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Atletický lučištník Dostal ses mezi X elitních lučištníků! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Atletický oštěpař Dostal ses mezi X elitních oštěpařů! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Atletický vozataj Dostal ses mezi X elitních vozatajů! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vycvičený těžkooděnec Tvůj těžkooděnec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostřelec Tvůj lukostřelec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštěpař Tvůj oštěpař dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný vozataj Tvůj vozataj dosáhl úrovně X. 5 10 20 35


Halloween
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Alchimiste 4.png Alchymista Dokončil jsi už X alchymistických procesů! 1 5 20 45
Philosophe 4.png Filozof Objevil jsi už X alchymistických receptů! 1 50 10 20


Vánoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tyches favourite 4.png Oblíbenec Týché Roztočil jsi už X kol štěstí! 1 5 10 24

Rok 2014

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2014


Velikonoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Colourful easter 4.png Barevné Velikonoce Jásonova slepice už snesla X barevných vajíček! 1 2 3 4
Friend of the hen 4.png Přítel slepic Jásonova slípka už snesla X vajíček! 1 5 20 40


Héfaistova kovárna
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Divine forge 4.png Božská kovárna Do Héfaistova řemesla jsi už investoval X božských orbů! 1 15 40 70


Thrácké dobývání
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Hercules thracian extinction 4.png Vyhlazení thráckých rebelů Zabil jsi X thráckých rebelů! 500 3 000 10 000 50 000
Hercules thracian unity 4.png Thrácká jednota Nastolil jsi mír v X thráckých královstvích! 1 2 3 4
Hercules thracian oppression 4.png Thrácký utlačovatel Vyčistil jsi X bojišť! 3 15 40 100
Hercules leader of mercs 4.png Velitel thráckých žoldáků Pod své velení jsi už shromáždil X thráckých žoldáků! 100 400 1000 2500


Perské dobývání
Obrázek Název Popis
PCA5.png Nepřítel Artemísie Pomohl jsi dobýt jedno z měst patřících Artemísii!
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
PCA1.png Perský dobyvatel Byl jsi X., kdo pomohl Artemísii dobýt jedno z jejích měst! 4 3 2 1


Halloween
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
MoE4.png Pán živlů Dokončil jsi už X alchymistických procesů! 1 5 20 45
MoEx4.png Pán experimentů Objevil jsi už X alchymistických receptů! 1 5 10 20


Vánoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Stesti4.png Štěstím obdařený panovník Roztočil jsi už X kol štěstí! 1 5 10 24

Rok 2015

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2015


Siréna Tesalonika
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tesalonika4.png Tesaloničin miláček Z lásky jsi dostal X darů! 1 5 10 20


Trójská bitva
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
ConqOfTroy4.png Dobyvatel Tróje Vyčistil jsi X bojišť! 3 8 20 50
TrojMass4.png Trójský masakr Zabil jsi X nepřátel! 250 500 5000 10 000
LeadOfTrWar4.png Velitel trójské války Pod své velení jsi už shromáždil X trójských žoldáků! 250 500 5000 10 000


Velikonoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Overall award 4.png Mistr ve sběru vajec V rámci této události ses umístil na X. příčce! 4 3 2 1
Created reward 50.png Zaříkávač kuřat Vytvořil si X odměn! 1 5 25 50
Found recipe 50.png Elementární analytik Našel jsi X receptů! 1 10 25 50
Obrázek Název Popis
Daily award.png Vejcoborec dne V denním žebříčku jsi se umístil na 1. příčce!


Velitel Říma
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Award heroic commander 4.png Hrdinský velitel Umístil ses na X. příčce! 4 3 2 1
Award commander of legions4.png Velitel legií Pod své velení jsi už shromáždil X římských vojáků! 50 200 500 1 200
Award crusher of legions4.png Ničitel legií Eliminoval jsi X nepřátel! 250 500 5 000 10 000
Award captured banners 4.png Dobyté zástavy Vyčistil jsi X bojišť! 3 8 20 50
Obrázek Název Popis
Award daily war master.png Mistr války V denním žebříčku jsi se umístil na 1. příčce!


Spartští asasíni
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Assassins 2015 award killed cavalry.jpg Asasín útočící na kavalerii Zneškodnil jsi X kavalérie! 10 25 55 90
Assassins 2015 award killed engineer.jpg Asasín útočící na ženisty Zneškodnil jsi X ženistů! 10 25 55 90
Assassins 2015 award killed legionary.jpg Asasín útočící na legie Zneškodnil jsi X legionářů! 10 25 55 90
Obrázek Název Popis
Assassins 2015 award master collector.jpg První římská sbírka Jako první člověk v tomto světě jsi vytvořil kompletní sbírku římské výstroje.
Assassins 2015 award collection legionary.jpg Sběratel štítů Vytvořil jsi kompletní sbírku výstroje římských legionářů.
Assassins 2015 award collection sapper.jpg Sběratel rýčů Vytvořil jsi kompletní sbírku výstroje římských ženistů.
Assassins 2015 award collection rider.jpg Sběratel helem Vytvořil jsi kompletní sbírku výstroje římské jízdy.
Assassins 2015 award master assassin.jpg Asasínský mistr V denním žebříčku jsi se umístil na 1. příčce!


Halloween
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Hween 2015 award 4.png Velmistr Umístil ses na X. příčce! 4 3 2 1
Dark conjurer 4.png Ponurý zaklínač Vytvořil jsi X odměn! 1 5 25 50
Dark scribe 4.png Ponurý písař Našel jsi X receptů! 1 10 25 50
Obrázek Názov Popis
Hween 2015 daily.png Mistr zaklínač V denním žebříčku jsi se umístil na 1. příčce!


Vánoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Winter2015 lvl4.png Veselá zimní zábava Roztočil jsi X kol štěstí! 1 5 10 24
Obrázek Názov Popis
Winter2015 collector.png Všechny krystaly Sesbíral jsi všechny krystaly!

Rok 2016

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2016


Ve jménu Deméter
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Demeter award1.png Pán hostinských Umístil ses v této událoti na X. příčce! 4 3 2 1
Demeter award34.png Nakrmení chudých Vytvořil jsi X odměn! 1 5 25 50
Demeter award44.png Nejtvořivější kuchař Objevil jsi X receptů! 1 2 25 50
Obrázek Název Popis
Demeter award5.png Čerstvé maso! Svým hostům jsi třikrát za sebou naservíroval pouze špízy.
Demeter award6.png Na zdraví Svým hostům jsi třikrát za sebou naservíroval pouze červené víno.
Demeter award7.png Nakrmíme všechny Naservíroval jsi jídlo všem hostům své taverny.
Demeter award8.png Země strdím a mlékem oplývající Už jsi naservíroval všechna existující jídla.
Demeter award11.png Mistr hostinský V denním žebříčku jsi se umístil na 1. příčce!


Siréna Tesalonika
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tesalonika4 2016.png Tesaloničin miláček 2016 Z lásky jsi dostal X darů! 1 5 10 20


Kolo času matky přírody
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Nfot2016 lvl4.png Vracení času Roztočil jsi kolo času už X-krát! 3 6 12 24
Obrázek Název Popis
Nfot2016 collector.png Dar přírody Sesbíral jsi všechny posvátné větvičky!


Hádův portál
Obrázek Název Popis
Portal destruction award.png Zničení portálu Stačil jsi zničit Hádův portál dříve, než vypršel čas!


Sparta proti Hádovi
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Spartavshades award overall 4.png Hrdinský Sparťan Umístil ses v této událoti na X. příčce! 4 3 2 1
Spartavshades award crusher 4.png Vykupitel mrtvých Už jsi zabil X Hádových vojáků! 2 500 15 000 50 000 100 000
Spartavshades award captured 4.png Bitevní stratég Už jsi vyčistil X bojišť! 3 8 20 50
Spartavshades award commander 4.png Velitel Sparťanů Pod své velení jsi už shromáždil X Sparťanů! 500 2 000 5 000 12 000
Obrázek Název Popis
Spartavshades award daily.png Živoucí legenda V denním žebříčku ses umístil na 1. příčce!


Podzimní událost 2016
Obrázek Názov Popis
Hween 2015 award 4.png Mistr zaklínač 2016 Při příležitosti podzimní události XXX jsi v denním žebříčku skončil na prvním místě.
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Dark conjurer 4.png Ponurý zaklínač Vytvořil jsi X odměn! 1 5 25 50
Dark scribe 4.png Ponurý písař Našel jsi X receptů! 1 10 25 50
Hween 2015 award 4.png Velmistr 2016 Umístil ses na X. příčce!! 4 3 2 1
Obrázek Názov Popis
Halloween rubies BloodyGlance4.png Krvavý podlitý pohled 2016 Třikrát za sebou jsi obětoval pouze rubíny.
Halloween cyclope PresentOfTheDead4.png Dárek mrtvých 2016 Třikrát za sebou jsi obětoval pouze lebky kyklopů.
Halloween knowledge OccultKnowledge4.png Okultní znalosti 2016 Už jsi vyřkl všechna existující zaklínadla.


Grepolympia
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Atletický těžkooděnec Dostal ses mezi X elitních těžkooděnců! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Atletický lučištník Dostal ses mezi X elitních lučištníků! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Atletický oštěpař Dostal ses mezi X elitních oštěpařů! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Atletický vozataj Dostal ses mezi X elitních vozatajů! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vycvičený těžkooděnec Tvůj těžkooděnec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostrelec Tvůj lukostřelec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštepár Tvůj oštěpař dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný pretekár bojového voza Tvůj vozataj dosáhl úrovně X. 5 10 20 35


Vánoce
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Winter2015 lvl4.png Veselá zimní zábava Roztočil jsi X kol štěstí! 1 5 10 24
Obrázek Názov Popis
Winter2015 collector.png Všechny krystal Sesbíral jsi všechny krystaly!

Rok 2017

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2017


Ve jménu Deméter 2017
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Demeter award1.png Pán hostinských Umístil ses v této událoti na X. příčce! 4 3 2 1
Demeter award34.png Nakrmení chudých Vytvořil jsi X odměn! 1 5 25 50
Demeter award44.png Nejtvořivější kuchař Objevil jsi X receptů! 1 2 25 50
Obrázek Název Popis
Demeter award5.png Čerstvé maso! Svým hostům jsi třikrát za sebou naservíroval pouze špízy.
Demeter award6.png Na zdraví Svým hostům jsi třikrát za sebou naservíroval pouze červené víno.
Demeter award7.png Nakrmíme všechny Naservíroval jsi jídlo všem hostům své taverny.
Demeter award8.png Země strdím a mlékem oplývající Už jsi naservíroval všechna existující jídla.
Demeter award11.png Mistr hostinský V denním žebříčku jsi se umístil na 1. příčce!


Siréna Tesalonika 2017
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tesalonika4.png Tesaloničin miláček Z lásky jsi dostal X darů! 1 5 10 20


Grepolympia
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Atletický těžkooděnec Dostal ses mezi X elitních těžkooděnců! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Atletický lučištník Dostal ses mezi X elitních lučištníků! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Atletický oštěpař Dostal ses mezi X elitních oštěpařů! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Atletický vozataj Dostal ses mezi X elitních vozatajů! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vycvičený těžkooděnec Tvůj těžkooděnec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostřelec Tvůj lukostřelec dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštěpař Tvůj oštěpař dosáhl úrovně X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný vozataj Tvůj vozataj dosáhl úrovně X. 5 10 20 35


Kolo času matky přírody
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Nfot2016 lvl4.png Vracení času Roztočil jsi kolo času už X-krát! 3 6 12 24
Obrázek Název Popis
Nfot2016 collector.png Dar přírody Sesbíral jsi všechny posvátné větvičky!


Hádův portál
Obrázek Název Popis
Portal destruction award.png Zničení portálu Stačil jsi zničit Hádův portál dříve, než vypršel čas!


Sparta proti Hádovi
Obrázek Název Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Spartavshades award overall 4.png Hrdinský Sparťan Umístil ses v této událoti na X. příčce! 4 3 2 1
Spartavshades award crusher 4.png Vykupitel mrtvých Už jsi zabil X Hádových vojáků! 2 500 15 000 50 000 100 000
Spartavshades award captured 4.png Bitevní stratég Už jsi vyčistil X bojišť! 3 8 20 50
Spartavshades award commander 4.png Velitel Sparťanů Pod své velení jsi už shromáždil X Sparťanů! 500 2 000 5 000 12 000
Obrázek Název Popis
Spartavshades award daily.png Živoucí legenda V denním žebříčku ses umístil na 1. příčce!


Rok 2018

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2018 - Zimní Grepolympia (Zimní událost)

Zimní Grepolympia (Zimní událost)

Winter grepolympia wiki logo.png

tato ocenění patří k zimní události Zimní Grepolympia. To recognize the achievements of players in the Winter Grepolympia, various awards are available to be won by those lucky enough to place well in the games. The first type of award is based on ranking in the events.

Název Popis Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV
Atletický sáňkař Dostal ses mezi 500 elitních sáňkařů. Tvá pozice: Grepolympia top shield luger dynamic 4.png

1. místo

Grepolympia top shield luger dynamic 3.png

2. místo

Grepolympia top shield luger dynamic 2.png

3. místo

Grepolympia top shield luger dynamic 1.png

4.-500. místo

Atletický biatlonista Dostal ses mezi 500 elitních biatlonistů. Tvá pozice: Grepolympia top biathlet dynamic 4.png

1. místo

Grepolympia top biathlet dynamic 3.png

2. místo

Grepolympia top biathlet dynamic 2.png

3. místo

Grepolympia top biathlet dynamic 1.png

4.-500. místo

Atletický krasobruslař Dostal ses mezi 500 elitních krasobruslařů. Tvá pozice: Grepolympia top figure skater dynamic 4.png

1. místo

Grepolympia top figure skater dynamic 3.png

2. místo

Grepolympia top figure skater dynamic 2.png

3. místo

Grepolympia top figure skater dynamic 1.png

4.-500. místo

Atletický skokan na lyžích Dostal ses mezi 500 elitních skokanů na lyžích. Tvá pozice: Grepolympia top ski jumper dynamic 4.png

1. místo

Grepolympia top ski jumper dynamic 3.png

2. místo

Grepolympia top ski jumper dynamic 2.png

3. místo

Grepolympia top ski jumper dynamic 1.png

4.-500. místo

The second type of award is for training your athletes to the best possible condition in order to compete at top form in the events.

Název Popis Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV
Vycvičený sáňkař Ocenění za získání výcvikových bodů Grepolympia skilled shield luger dynamic 1.png

5 výcvikových bodů

Grepolympia skilled shield luger dynamic 2.png

10 výcvikových bodů

Grepolympia skilled shield luger dynamic 3.png

20 výcvikových bodů

Grepolympia skilled shield luger dynamic 4.png

35 výcvikových bodů

Vycvičený biatlonista Ocenění za získání výcvikových bodů Grepolympia skilled biathlet dynamic 1.png

5 výcvikových bodů

Grepolympia skilled biathlet dynamic 2.png

10 výcvikových bodů

Grepolympia skilled biathlet dynamic 3.png

20 výcvikových bodů

Grepolympia skilled biathlet dynamic 4.png

35 výcvikových bodů

Vycvičený krasobruslař Ocenění za získání výcvikových bodů Grepolympia skilled figure skater dynamic 1.png

5 výcvikových bodů

Grepolympia skilled figure skater dynamic 2.png

10 výcvikových bodů

Grepolympia skilled figure skater dynamic 3.png

20 výcvikových bodů

Grepolympia skilled figure skater dynamic 4.png

35 výcvikových bodů

Vycvičený skokan na lyžích Ocenění za získání výcvikových bodů Grepolympia skilled ski jumper dynamic 1.png

5 výcvikových bodů

Grepolympia skilled ski jumper dynamic 2.png

10 výcvikových bodů

Grepolympia skilledski jumper dynamic 3.png

20 výcvikových bodů

Grepolympia skilled ski jumper dynamic 4.png

35 výcvikových bodů

Rok 2018

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2018 - Grepolympia (Řecký pohár)

Grepolympia (Řecký pohár)

Logo Banner grepolympia.png

To recognize the achievements of players in the Řecký pohár, various awards are available to be won by those lucky enough to place well in the games. The first type of award is based on ranking in the events.

Obrázek Název Level I Level II Level III Level IV
Player of the match - Athens You made it into the top 500. Grepolympia top athens dynamic 4.png

Top 1

Grepolympia top athens dynamic 3.png

Top 2

Grepolympia top athens dynamic 2.png

Top 3

Grepolympia top athens dynamic 1.png

Top 4 - 500

Player of the match - Sparta You made it into the top 500. Grepolympia top sparta dynamic 4.png

Top 1

Grepolympia top sparta dynamic 3.png

Top 2

Grepolympia top sparta dynamic 2.png

Top 3

Grepolympia top sparta dynamic 1.png

Top 4 - 500

Player of the match - Corinth You made it into the top 500. Grepolympia top corinth dynamic 4.png

Top 1

Grepolympia top corinth dynamic 3.png

Top 2

Grepolympia top corinth dynamic 2.png

Top 3

Grepolympia top corinth dynamic 1.png

Top 4 - 500

Player of the match - Olympus You made it into the top 500. Grepolympia top pantheon dynamic 4.png

Top 1

Grepolympia top pantheon dynamic 3.png

Top 2

Grepolympia top pantheon dynamic 2.png

Top 3

Grepolympia top pantheon dynamic 1.png

Top 4 - 500

The second type of award is for training your athletes to the best possible condition in order to compete at top form in the events.

Obrázek Název Level I Level II Level III Level IV
Trained vs. Athens Award for earning levels with your athlete Grepolympia daily athens dynamic 1.png

Level 5

Grepolympia daily athens dynamic 2.png

Level 15

Grepolympia daily athens dynamic 3.png

Level 35

Grepolympia daily athens dynamic 4.png

Level 65

Trained vs. Sparta Award for earning levels with your athlete Grepolympia daily sparta dynamic 1.png

Level 5

Grepolympia skilled sparta dynamic 2.png

Level 15

Grepolympia skilled sparta dynamic 3.png

Level 35

Grepolympia skilled sparta dynamic 4.png

Level 65

Trained vs. Corinth Award for earning levels with your athlete Grepolympia daily corinth dynamic 1.png

Level 5

Grepolympia daily corinth dynamic 2.png

Level 15

Grepolympia daily corinth dynamic 3.png

Level 35

Grepolympia daily corinth dynamic 4.png

Level 65

Trained vs. Olympus Award for earning levels with your athlete Grepolympia daily pantheon dynamic 1.png

Level 5

Grepolympia daily pantheon dynamic 2.png

Level 15

Grepolympia daily pantheon dynamic 3.png

Level 35

Grepolympia daily pantheon dynamic 4.png

Level 65

The third award type is for making it to the best of the best, by ending up in the starting lineup of the Grepolympians and being among the top 15 in matches against the opposing teams.

Obrázek Název Zápas I Zápas II Zápas III Zápas IV
Starting Lineup Award for making it into the starting lineup Vs awards athens.png

vs. Athens

Vs awards sparta.png

vs. Sparta

Vs awards corinth.png

vs. Corinth

Vs awards olympus.png

vs. Olympus


Rok 2019

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2019

|}


Rok 2020

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2020

Kolo štěstí bohyně Týché

WoF wiki logo new.png

tato ocenění patří k události Kolo štěstí bohyně Týché.

Nenechá žádnou šanci

Získal(a) jsi všechny odměny na kole za jediný den.

WoFleave no chance.png

Vládce bohatství

Změnil(a) jsi odměny na kole štěstí dvakrát v jednom dni.

WoF fortune control.png

Vyzyvatel Týché

Roztoč kolo štěstí 80krát Roztoč kolo štěstí 120x Roztoč kolo štěstí 170x Roztoč kolo štěstí 250x
WoF tyches challenger1.png
WoF tyches challenger2.png
WoF tyches challenger3.png
WoF tyches challenger4.png

Bohatství nesmrtelných

Výhra 5 Denních odměn Výhra 10 Denních odměn Výhra 17 Denních odměn Výhra 25 Denních odměn
WoF fortune of immortals1.png
WoF fortune of immortals2.png
WoF fortune of immortals3.png
WoF fortune of immortals4.png

Slavnostní múza

Dokonči 5 obrazů Dokonči 10 obrazů Dokonči 15 obrazů Dokonči 20 obrazů
WoF festive muse1.png
WoF festive muse2.png
WoF festive muse3.png
WoF festive muse4.png

Rok 2021

Přehled ocenění z událostí probíhajících v roce 2021