Grepolympia - Řecký pohár

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Pokud jste hledali jiné verze Grepolympie, podívejte se prosím na: Grepolympia 2017 nebo Zimní Grepolympia.

Logo Banner grepolympia.png


Grepolympia - Řecký pohár

Greek Cup.png


Zažijte starořeckou míčovou hru Episkyros během Řeckého poháru! Jako člen týmu Grepolympianů budete čelit různým zápasům, které se odehrají v průběhu tří dnů. V každém zápase máte atleta, kterého trénujete a posléze se s ním účastníte zápasů, které se budou hodit pro Grepolympiany. Odměnou za účast jsou vavříny, které mohou být vyměněny v obchodě, a to za suroviny navíc, kouzla nebo jiné efekty. Nejlepší aliance také na konci každého zápasu získají unikátní bonusy a top 15% hráčů bude reprezentovat Grepolympiany v proti jednomu ze čtyř známých řeckých týmů: Athénskými válečnými sovami, Spartskými Hoplity, Korintstkými Pegasy a Olympskými Blesky. Abyste se stali nejlepšími a vyšli na vrchol, budete muset trénovat vaše atlety v různých dovednostech proti těmto soupeřům s různými dovednostmi, a proto přiřaďte tréninkové body moudře.


Plán turnajů

Den 1-3 Den 4-6 Den 7-9 Den 10-12
Team icon athens.png

Athénské válečné sovy

Team icon sparta.png

Spartští Hoplité

Team icon corinth.png

Korintští Pegasi

Team icon pantheon.png

Olympské Blesky

Výcvik

Na každý zápas vám bude přidělen atlet, kterého pak budete moci cvičit, na což budete potřebovat asistenci jednotek (pozemních anebo mýtických). K výcviku atleta můžete povolat jakoukoli jednotku, pamatujte ale na jedno - jednotky použité na výcvik budou z armády odebrány natrvalo.

Cvičiště samo o sobě nabízí 2 výcviková místa zdarma, další dvě mohou být pořízena za zlaté - první za 100 a druhé za 200 zlatých. Tato místa zůstanou aktivní po celou dobu trvání všech zápasů. Počet jednotek, které lze na jedno místo umístit, je omezen. Ve výsledku pak doba výcviku všech jednotek z jednoho místa trvá nanejvýše 1 a půl hodiny.

Po zahájení výcviku atleta už tento krok nelze vzít zpět, taktéž nedostanete zpátky ani své jednotky. Pečlivě zvažujte, jakou jednotku chcete použít. Každá použitá jednotka poskytne vašemu atletovi výcvikové body, přičemž každá jich poskytuje jiné množství.

V tabulce níže jsou uvedeny informace o jednotlivých jednotkách a jejich hodnotě ve výcvikových bodech. Za zlaté můžete svému atletovi umožnit, aby po dobu 12 hodin trénoval o 20 % efektivněji. Tím pádem získáte více výcvikových bodů, než kolik byste jinak dostali. Účinek se vztahuje i na další zápas, pokud ten předchozí skončil dříve, než vypršel i tento efekt.

Hodnoty pro výcvik

Body jsou relativní k rychlosti hry (vzorec: tréninkové body* koeficient délky události/rychlost světa).

  • Na 48 hodin

disciplíny, je koeficient délky události 1.75

  • Na 72 hodin

disciplíny, je koeficient délky události 1.75

  • Na 96 hodin

disciplíny, je koeficient délky události 1.3

  • Na 120 hodin

disciplíny, je koeficient délky události 1.4

 • Počet jednotek na

tréninkový slot je také závislý na rychlosti hry podle (vzorce: jednotky*rychlost světa).

Jednotka Athénské válečné sovy Spartští Hoplité Korintští Pegasové Blesky Olympu Všechny
Body/Jednotka Body/Jednotka Body/Jednotka Body/Jednotka Limit jednotky/Slot
Sword 40x40.png 69 53 53 53 22
Slinger 40x40.png 58 70 75 58 20
Archer 40x40.png 58 75 58 58 20
Hoplite 40x40.png 80 67 67 67 18
Rider 40x40.png 213 213 256 234 6
Chariot 40x40.png 284 284 284 284 4
40px-Divineenvoy.png 196 178 196 231 7
40px-Uz1.png 2185 1986 1986 1986 1
40px-Uz2.png 2223 2223 2223 2445 1
40px-Up1.png 2147 2362 2147 2147 1
40px-Uh1.png 1678 1678 1846 2014 1
40px-Uh2.png 1768 1945 1768 1768 1
40px-Ua1.png 1621 1945 1621 1621 1
40px-Ua2.png 1805 1805 2166 2166 1
40px-Uhades1.png 2383 1986 1986 1986 1
40px-Uhades2.png 2223 2445 2223 2223 1
40px-CalydonianBoar.jpg 1964 1785 1785 1785 1
40px-Griffin.jpg 2119 2119 2331 2331 1
Ládon.png 2588 2588 2588 2588 1
Zasetý.png 1568 1568 1568 1568 1
Satyr.png 1720 1720 1720 1720 1
 • Uváděné hodnoty výcvikových bodů jsou ovlivněny rychlostí světa (vzorec: výcvikové_body / rychlost_světa).
 • Počet jednotek na jednom výcvikovém místě je ovlivněn rychlostí světa (vzorec: jednotky × rychlost_světa).

Dovednosti

Váš atlet se může v každém zápase učit třem dovednostem. Vzhledem k tomu, že každý z oponentů má jinou strategii, doporučuje se, abyste své dovednosti nastavili moudře. Cílem vašeho snažení by mělo být získat co nejrychleji co nejvíce dovednostních bodů a rozdělit je mezi jednotlivé dovednosti. Jedině tak se výkon vašeho atleta zlepší. Jeden dovednostní bod získáte za 1 000 výcvikových bodů.

Zápas Athény Sparta Korint Olymp
Sestava dovedností Rychlost, technika a výdrž Koncentrace, síla a vytrvalost Koncentrace, technika a rychlost Duch, koncentrace a síla
 • Poznámka: Výcvikové body získané během každého zápasu jsou po jejich uplynutí resetovány, neboť pro každý zápas jsou podstatné jiné dovednosti.

V případě, že aktuální rozložení dovednostních bodů moc nezabírají podle očekávání, můžete je za 50 zlatých restartovat. Tímto způsobem budete moci nalézt vhodné rozložení dovednostních bodů, čímž atletovi pomůžete dostat se do čela tabulky.

Zápas

Váš atlet se může zápasu zúčastnit jednou za 12 hodin. Pokud si to ale budete přát, za poplatek ve zlatě se může soutěže účastnit tolikrát, kolikrát jen budete chtít. Cena za účast ale po každé narůstá. Váš osobní výsledek zápasu bude záviset na tom, kolik dovednostních bodů jste během tréninku přerozdělili. Budete se muset pokoušet nalézt nejoptimálnější kombinaci dovedností.

Na základě kombinace zápasů, který atlet během zápasu přispěl, obdržíte vavříny jakožto odměnu. Vavříny mohou být v obchodě poté směněny za všelijaké předměty. Tabulka níže vám říká, kolik vavřínů dostanete za jaký atletův výkon.

Vavříny Athénské Válečné Sovy Spartští Hoplité Korintští Pegasové Blesky Olympu
40 0 - 45 s 0 - 45 s 0 - 49 s 0 - 49 s
50 45.01 - 65 s 50.01 - 67 s 49.01 - 66 s 49.01- 69 s
55 65.01 - 90 s 70.01 - 90 s 66.01 - 90 s 69.01- 90 s
60 90.01 - 120 s 90.01 - 110 s 90.01 - 115 s 90.01 - 109 s
65 120.01 - 150 s 110.01 - 140 s 115.01 - 135 s 110.01 – 130 s
70 150.01 - 190 s 140.01 - 165 s 135.01 - 160 s 130.01 - 155 s
80 190.01+ s 165.01+ s 160.01+ s 155.01+ s


Žebříček

Umístění hráče v žebříčku je založeno na nejlepším výsledku jeho atleta během zápasu. Každý hráč tedy bude v žebříčku pouze jednou.

Co se aliančního žebříčku týká, zde výsledky vyplynou z deseti nejlepších atletů dané aliance, kdy bude z jejich výkonů vypočítán průměr. V případě, že aliance má méně jak 10 členů, pak je za každého chybějícího do průměru připočítána nula.

Aktuální výsledek (Komunita)

Top 15 hráčů z každého herního světa a zápasu se dostane do startovní sestavy Grepolympianů a bude čelit nepřátelským týmům přímo. Podpoří je 15% všech hráčů zápasu. Jejich kombinované body budou mít za následek skóre týmu. Tým s nejvyšším skóre na konci zápasu vyhraje.

Greek Cup Score.png

4 řecké týmy začínají hru s pevným počtem bodů. Jednou za zápas si uvědomí, že je nutná změna strategie a zvýší své úsilí o získání vyššího skóre, to znamená, že výchozí skóre stanovené na začátku zápasu je jednou aktualizováno. K tomu může dojít kdykoliv během zápasu s výjimkou posledních 5 hodin. Pokud zápas vyhrají řečtí olympionici, obdrží všichni hráči, kteří se doposud alespoň jednou zúčastnili každého zápasu řeckého poháru, cenu události.

Greek Cup Past.png

V případě, že jste vynechali jeden ze vzrušujících zápasů, můžete se vrátit zpět na předchozí skóre také kliknutím na erb příslušného soupeřova týmu.


Odměny

Krom odměn, kterých mohou hráči a aliance dosáhnout, lze během Řeckého poháru získat i různá ocenění

To zahrnuje nové ocenění pro top 15 hráčů každého zápasu.

Odměny pro hráče

Závisle na výsledcích v zápase získáte díky svému atletovi určité množství vavřínů, které se bude odvíjet podle jeho podaného výkonu. Tyto vavříny mohou být v obchodě vyměněny za odměny pro vlastní potřebu.

Odměny pro aliance

Na konci každého zápasu bude deseti nejlepším aliancím udělen bonus. Tento bonus se váže k členství v alianci, což znamená, že při vstupu do/odchodu z aliance se tento bonus aktivuje/deaktivuje. Účinnost, nebo-li klidně síla bonusu závisí na umístění aliance v olympijském žebříčku. Trvání: 14 dní od udělení bonusu.

Zápas Odměna Efekt
Athénské válečné sovy Athenian shields icon.png

Athénské štíty

Všechna města získávají x% bonus k obraně.

Founder.png1. místo: 20 %

Founder.png2. místo: 15 %

Founder.png3. místo: 10 %

Founder.png4. - 10. místo: 5 %

Spartští hoplité Olympic senses grepolympia worldcup.png

Spartské smysly

Zaručuje o x % více bitevních bodů.

Founder.png1. místo: 40 %

Founder.png2. místo: 30 %

Founder.png3. místo: 20 %

Founder.png4. - 10. místo: 10 %

Korintští Pegasové Olympic merchant grepolympia worldcup.png

Korintský obchod

Zprostředkovává o x % vyšší produkci surovin.

Founder.png1. místo: 40 %

Founder.png2. místo: 30 %

Founder.png3. místo: 20 %

Founder.png4. - 10. místo: 10 %

Blesky Olympu Olympic sword grepolympia worldcup.png

Božské meče

Všechna města získávají x% bonus jak k pozemnímu, tak i námořnímu útoku.

Founder.png1. místo: 20 %

Founder.png2. místo: 15 %

Founder.png3. místo: 10 %

Founder.png4. - 10. místo: 5 %

Komunitní odměny

Pokud Grepolympionici vyhrají zápas proti svým soupeřům, všichni hráči, kteří se zúčastnili zápasu před tímto vítězstvím, budou těžit z velkých komunitních odměn:

Zápas Odměna Effect
Athénské válečné sovy Athenian Celebrations.png

Athenian Celebrations

The cost and duration of City Festivals is reduced by 25% for 7 days.
Spartští hoplité Spartan Celebrations.png

Spartan Celebrations

The cost and duration of recruitment of regular land units is reduced by 25% for 7 days.
Korintští pegasové Corinthean Celebrations.png

Corinthian Celebrations

The cost and duration of construction of Colony ships is reduced by 25% for 7 days.
Olympus Thunderbolts Divine Celebrations.png

Divine Celebrations

The favor cost for god's Spells is reduced by 10% for 7 days.

Obchod

Poté, co je váš atlet schopen získat vavříny, můžete si za ně v tomto obchodě pořídit rozličné odměny, které jsou na seznamu níže:

Předmět Cena Popis
Renforts d'Archers.png

Posily lučištníků V

30 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat lučištníky.
Renforts d'Hoplites.png

Posily hoplitů V

30 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat hoplity.
Renforts de combattants à l'épée.png

Posily bojovníků s mečem V

30 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat bojovníky s mečem.
Renforts de frondeurs.png

Posily práčat V

30 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat práčata.
Epic resources boost.png

Balíček všech surovin

50 vavřínů Bohové vám darují suroviny.

Aktuálně vybrané město okamžitě obdrží dřevo, kámen a stříbrné mince.

Renforts de bateaux-feu.png

Posily ohnivých lodí V

50 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat ohnivé lodě.

(Úroveň IV na světech bez Afrodity za 35 vavřínů)

Birèmes.png

Posily birém V

35 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat birémy.

(K dispozici pouze na světech bez Afrodity)

Unit training boost siren.png

Posily sirén III

150 vavřínů Your city will continuously receive Sirens.

(K dispozici pouze na světech bez Afrodity)

Longterm defense boost.png

Povzbuzení Týché I

100 vavřínů Jednotky ve městě jsou v obraně o 5% silnější po dobu 1 týdne.
Longterm attack boost.png

Rozohnění Týché I

100 vavřínů Jednotky ve městě jsou v útoku o 10% silnější po dobu 1 týdne.
Longterm festival resource boost.png

Oslava radosti bohyně Týché I

100 vavřínů Náklady na městské slavnosti klesnou o 20% po dobu 1 týdne.
Renforts d'harpies.png

Posily harpyjí IV

150 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat harpyjí.
Gener mantikor.png

Posily mantikór I

150 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat mantikóry.
Renforts d'Erinyes.png

Posily erínyí I

150 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat erínye.
Extension des Frontières.png

Velké rozšíření území

500 vavřínů Do města natrvalo přibude 100 obyvatel.

Maximum: 300 obyvatel navíc/město

DivineBattleStrategy.png

Božská bitevní strategie

500 vavřínů Pod vedením Athény tvé armády na krátkou dobu vylepšily svoji bitevní strategii.

Všechny bitevní body získané, když je tato síla aktivní, se zvyšují o 100%,s výjimkou bitevních bodů z kolonizačních lodí a jakéhokoli typu přepravních lodí.

Když Řecký pohár skončí

Pokud vám stále po konci Řeckého poháru zbývají nějaké ty vavříny, nezoufejte - můžete je ještě utratit i o chvíli později! Obchod zůstane otevřený 2 dny po konci této události. Tím pádem máte dostatek času se rozhodnout, jaké předměty si chcete koupit.