Nápověda:Tituly

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

 · Obsah · O wiki · Úpravy · Wiki příkazy · Grepolis Tým · Tituly ·

Pravidla

 · Wiki · Forum · Hry ·

Uživatelské tituly členů Grepolis týmu a dalších členů tohoto fóra

Administratora.png

(Vedoucí celého týmu - stará se o správný chod hry)

Supprotofficerr.pngSupprotofficer.png
(Herní podpora - odpovídá hráčům pomocí tiketů na dotazy a taktéž hlídá dodržování pravidel hry)


(Vedoucí fóra - stará se o správný chod fóra a zodpovídá za ostatní moderátory)

Moderator.png

(Pracovník fóra)

Spravcewiki.png
(Stará se o nápovědu ke hře - tzv. Wiki)

Redaktorwiki.png
(Redaktor Wiki - stará o naši Wiki, jeho nadřízeným je Správce Wiki)

Zaslouzilý člen.png
(Člověk, který udělal pro komunitu této hry opravdu hodně a věnoval Grepolisu nemalou část svého volného času)

Grafikfora.png
(Grafik fóra - zpestřuje naše fórum zajímavými obrázky)

Bloggerie.png
(Blogger - připravuje se, brzy se dozvíte více)


Uživatelské tituly:

Vážení hráči,

na našem fóru má každý uživatel svůj uživatelský titul, který je závislý na počtu příspěvků na fóru. Vyšší uživatelský titul vám nepřidá žádné další pravomoce (výjímkou jsou speciální tituly), pouze slouží k přehledu toho, jak moc je daný uživatel na fóru aktivní přispěvatel. Kromě uživatelských titulů naleznete na fóru i tituly, které používají jen členové Grepolis týmu.


Minimální počet uživatelských příspěvků k dosáhnutí daného titulu:

Heilota.png

0
Obyvatel.png
10
Starousedlik.png
50
Hoplita.png
150
Kapitan.png
300
Filozofm.png
500
Retir.png
1000
Strategos.png
1500
Archon.png
2000
Tyran.png
3000
Uvezneny.png

Speciální uživatelské tituly:

Speciální uživatelské tituly tu jsou pro ty, kteří toto fórum navštěvují rádi a aktivně se podílejí na tvorbě různých diskuzí. Speciální tituly představují více možností, které byste jako „obyčejní“ uživatelé neměli. Ovšem pokud je chcete získat, musíte splnit všechny požadavky, které jsou u každého titulu uvedeny.

Odysseusu.png

Jako smělý a silný bojovník vytvořil hlavního hrdinu Homérova eposu Illias. I když proslul účastí v trojské válce a skvělými nápady (Trojský kůň), slávu mu přineslo spíše desetileté bloudění po válce.

Výhody: navýšení velikosti schránky na 200 zpráv, navýšení velikosti avataru na 110*110 px.

Požadavky pro získání titulu: Uživatel musí být na fóru registrován minimálně 3 měsíce, musí mít na kontě minimálně 300 rozumných příspěvků, nemá zápornou reputaci a na fóru má dobrou pověst.

Achilles.png

Matka ho po narození podle jedné verze pověsti koupala v podsvětní řece Styx, podle druhé verze ho potírala ambrózií a zakalovala nad ohněm. Při zakalování ji však přistihl Péleus, Thetis Achillea vyděšena upustila a Péleus ji vyhnal. Proto zůstala pata, za kterou ho Thetis držela, jediným zranitelným místem. Nejzásadnější je jeho pověstná účast v Trojské válce, v níž byl podle podání v Homérově Iliadě jednou z centrálních postav a nejlepším válečníkem.

Výhody: navýšení velikosti schránky na 500 zpráv, navýšení velikosti avataru na 120*120 px, možnost používat podpis (maximálně 2 řádky normal. písmem nebo dva bannery) a taktéž možnost zamykání vlastních témat.

Požadavky pro získání titulu: Uživatel musí být na fóru registrován minimálně 6 měsíců, musí mít na kontě minimálně 500 rozumných příspěvků, nemá zápornou reputaci a na fóru má dobrou pověst (a musí mít minimálně 3 měsíce titul Odysseus!).

Hrakles.png

Když se Héraklés narodil, dostal jméno Alkeidés či Alkaios a teprve později Héraklés, což znamená „skrze Héru nabyl slávy“. Stalo se totiž, že lstí se dítě dostalo do náruče bohyně Héry a k jejímu prsu: Jakmile se od ní napil, získal nesmrtelnost. Héra se rozzlobila a hned téhož dne na něj poslala dva hady: Zatímco jeho bratr Ífiklés strachy křičel, Héraklés je uškrtil, po jednom hadovi v každé ruce.

Výhody: navýšení velikosti schránky na 1.000 zpráv, navýšení velikosti avataru na 125*125 px, možnost používat podpis (maximálně 5 řádků normal. písmem nebo pět bannerů) a taktéž možnost zamykání vlastních témat.

Požadavky pro získání titulu: Uživatel musí být na fóru registrován minimálně 9 měsíců, musí mít na kontě minimálně 1.000 rozumných příspěvků, nemá zápornou reputaci a na fóru má dobrou pověst (a musí mít minimálně 3 měsíce titul Achilles!).