Nápověda:Pravidla Hry

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

 · Obsah · O wiki · Úpravy · Wiki příkazy · Grepolis Tým · Tituly ·

Pravidla

 · Wiki · Forum · Hry ·

Pravidla hry

Pravidla hry můžete nalézt také zde.

Jeden účet pro jednoho hráče

Hráči mohou hrát v každém světě pouze na jednom účtu. Poskytování hesla od účtu je zakázáno. Herní účet může ovládat pouze jeden hráč.
Při žádosti o předání účtu musí nejdříve hráč kontaktovat support, než dojde k změně majitele. Při změně nesmí být porušena ostatní pravidla.
Příklady:

 • Hráči mohou používat jeden počítač k hraní více než jednoho účtu, tito hráči však sdílí internetové připojení a musí proto brát zřetel na pravidlo 2.
 • Je zakázáno řídit cizí účet, dokonce i když je jeho vlastník nepřítomen z jakéhokoliv důvodu.
 • Je zakázáno pokoušet se přihlásit na cizí účty.

Více hráčů na jednom internetovém připojení

Pokud dva nebo více hráčů využívá jedno internetové připojení, nebo počítač, vzájemné interakce s třetím hráčem jsou povoleny po uplynutí 48 hodin od poslední akce jednoho z účtů. Pravidlo platí pro každého, kdo hraje na jednom počítači, nebo internetovém připojení s dalšími hráči, jako je například společná domácnost, práce, škola. Je jedno, zda-li je společné připojení časté, nebo občasné. Hráči, kteří sdílí internetové připojení častěji jak 3x v týdnu se musí navzájem zapsat do Sdílení připojení k internetu (Nastavení -> Sdílení připojení k internetu). Doporučujeme nepoužívat veřejná přípojení k internetu jako jsou kavárny, knihovny a další. Je rovněž zakázáno posílání vojsk, surovin či sesílání božských sil mezi hráči na jednom připojení.

Příklady:

 • Hráč A a B sdílí internetové připojení na pracovišti. Oba chtějí zaútočit na hráče C, blízkou slabou Polis. Mezi jejich útoky musí uplynout 48 hodin. Hráč A může zaútočit klidně pětkrát za dvě hodiny, ale pokud chce zaútočit hráč B, musí počkat 48 hodin od posledního útoku hráče A.
 • Hráči E a F doma sdílí internetové připojení. Oba chtějí poslat suroviny svému spojenci, hráči G. Opět musí uplynout 48 hodin od chvíle, kdy suroviny odeslané hráčem E dorazily do Polis hráče G, aby mohl hráč F poslat další suroviny hráči G.

Komunikace

Urážky jiných hráčů nejsou povoleny. Vyhrožování a vydírání ostatních hráčů je povoleno pouze v souvislosti s hrou samotnou. Jakékoliv vyhrožování fyzickou či jinou újmou mimo hru je přísně zakázáno a povede k trvalému zablokování. Politicky extrémní, pornografické, nelegální či nevhodné materiály jsou ve hře zakázány, stejně tak jako odkazy na tyto materiály. Také nejsou povoleny reklamy či odkazy na jiné webové hry (vyjma her od společnosti InnoGames GmbH), na referral systémy nebo na stránky s možností výdělku (bux.to atd.). Pravidlo se vztahuje na všechny místa ve hře, kam mohou hráči psát text, nebo vkládat obrázky.
Příklady:

 • Je povoleno hráče nazvat začátečníkem (lamou, noobem).
 • Je zakázáno urážet jiné hráče.
 • Vydírání ostatních hráčů o zlato je přísně zakázáno!
 • Je zakázáno neslušně nazvat svou Polis.
 • Hráčská jména jako “Adolf Hitler“ nebo “Pedofilní násilník” povedou k okamžitému vyloučení ze hry.
 • Je povoleno vkládat odkazy na vhodná Youtube videa.
 • Je povoleno vložit link pouze na webovou hru od společnosti InnoGames GmbH.

Prodej účtů

Je zakázáno využívat účty k jakékoliv obchodní činnosti. Účet nelze nabídnout k prodeji.
Příklady:

 • Hráč nesmí koupit, prodat, nebo nabízet účet k prodeji na Ebay, Aukru, nebo kdekoliv jinde.
 • Nabízení zlata jiným hráčům výměnou za herní aktivity, jako například útok na nějakého hráče, je přísně zakázáno!

Chyby ve hře

Každý hráč je povinen ihned hlásit kritické chyby Supportu. Zneužití chyby povede k vyloučení ze hry, nebo k odpovídajícímu trestu.
Příklady:

 • Pokud zjistíte, že Vaše Polis produkuje více surovin než by měla, musíte to nahlásit Supportu.
 • Pokud naleznete pravopisnou chybu, chybu v překladu nebo překlep, nemusíte to hlásit.

Boti a Scripty

Hra může být hrána pouze v bežných prohlížečích internetu(včetně prohlížečů používaných v mobilních telefonech). Boty nebo jiné programy, které se automaticky přihlašují nebo vykonávají herní akce jsou zakázány. Pokud chcete při hře využívat scripty, nechte si je nejprve schválit od administrátora hry pomocí ticketsystému.

 • Je zakázáno používat program, který automaticky vykonává frontu práce na účtu.
 • Scripty, které nejsou povoleny administrátorem hry jsou zakázány!

Jazyk

Grepolis je česká hra vytvořená pro český trh. Povolenými jazyky v profilech hráčů jsou čeština a slovenština, v případě jiného jazyka musí být uveden smysluplný a pravdivý český nebo slovenský překlad. Komunikace ve IGM (interních herních zprávách) je povolena v jakémkoli jazyce.
Příklady:

 • Musíte být schopni česky, slovensky, nebo anglicky srozumitelně odpovědět na otázky Grepolis týmu.
 • Alianční forum může být v jakémkoliv jazyce.
 • Komunikace mezi hráči může probíhat slušnou formou v jakémkoliv jazyce.
 • Aliance nesmí odmítnout přijmutí nového člena na základě jeho národnosti.

Smazání účtu

Hráčský účet může být smazán z různých důvodů. Pokud je účet neaktivní po dobu 14 dnů bude automaticky zrušen. Grepolis tým neruší účty hráčů na požádání.
Příklady:

 • Zlato nebude nijak nahrazeno, pokud je účet z jakéhokoliv důvodu zablokován.
 • Nevhodné chování vůči Grepolis týmu, nebo zneužívání ticketsystému může vést k zablokování účtu.
 • Pravidla mohou být kdykoliv změněna. Změna pravidel bude oznámena na foru a na hlavní stránce Grepolis.


Pravidlo fair-play

Ve všech situaích, kdy se hráč nebo skupina hráčů chová v souladu s pravidly, ale dochází k porušování zásad fair-play a získávají jasnou výhodu nad zbytkem komunity, ponecháváme si právo zablokovat tyto účty a udělit trest. Příklad:

 • Hráč, který používá svůj účet pouze k podpoře jiného hráče bude zablokován na základě pravidla o více hráčích.