Zkouška prakovníků 2019

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Easter 16 title.png

Staňte se mistry praku v události „Zkouška prakovníků“. Během této chvíle budete jejich mentorem učícím mladé Řeky umění vrhu z praku. Všechny řecké rody si svými válečnými příběhy již prošly a na vašich bedrech zůstává připravit nové hrdiny na jejich bitvy.

V rámci události svým žákům řeknete, aby zasáhli tři různé druhy nádob, jež jsou umístěny v okně události. Rozbitím jedné nádoby získáte střepy, které můžete zobchodovat za mocné odměny. Navíc obdržíte body cti do denního žebříčku! Na konci každého dne dostane nejlépe hodnocený hráč exkluzivní odměnu. Těmito body cti můžete taktéž odemknout hned několik komunitních cílů. Aby se tyto velmi vzácné efekty aktivovaly ve všech městech účastníků této události, tak musí body cti sbírat všichni hráči na vašem světě.

Samotná zkouška

Easter 16 field.png


V prvním okně můžete spatřit zmiňované tři typy nádob, které mohou být vašimi žáky trefeny. Jednotlivé druhy jsou označeny rozdílnými symboly.

Druh nádoby Symbol Sebraný předmět
Žlutá nádoba Easter 16 button yellow.png Easter 16 yellow egg.png
Oranžová nádoba Easter 16 button orange.png Easter 16 orange egg.png
Bílá nádoba Easter 16 button white.png Easter 16 white egg.png

Jednoduše klikněte na symbol cíle, čímž ho sestřelíte kamenem. Obdržíte náhodně mezi 2 až 20 úlomky a body cti. K tomu všemu se může také stát, že naleznete ještě bonusovou kořist. Každá nádoba, kterou zasáhnete, vás bude stát jeden kámen z vašeho vaku. Každý den získáte zdarma 10 kamenů.

Kameny a vak

Vaši žáci pro zasažení nádoby používají kameny, těch můžete mít v jeden okamžik ve svém vaku nejvíce 10. Více kamenů získáte třemi různými způsoby:

  • O půlnoci každého dne bude váš vak doplněn do počtu 10 kamenů.
  • Občas můžete nalézt další kámen jakožto bonusovou kořist z rozbité nádoby.
  • Dalších 5 kamenů můžete přikoupit za zlato.
Easter 16 pouch.png

Nové cíle a zobrazení zásahu

Každý den o půlnoci anebo když na poli rozbijete všechny nádoby, dostane 15 nových cílů. Obnovit tyto cíle můžete také i pouhým kliknutím na tlačítko "Nové cíle", což vás ale bude stát pár střepů. Použití tlačítka pro nové cíle je taktickým tahem, jež může být výhodným v množství situací, např:

  • když se snažíte dokončit určitou sbírku. Pro představu, pokoušíte se zkompletovat sbírku bílých vajíček, ale zároveň jste už rozbili všechny bílé nádoby.
  • jste už zasáhli všechny vysoko hodnocené cíle a chcete získat další šanci na větší porci bodů cti anebo střepů.
Easter 16 main ui.png

Zobrazení zásahu vám ukazuje počet bodů cti & úlomků, které jste za zasažení cíle obdrželi. Bodové hodnoty, které jste již zasáhli na aktuálním poli, jsou znázorněny rozbitou zlatou nádobou. Její šedá obdoba pak značí bodovou hodnotu předchozí trefené nádoby.

Úlomky & obchod

Easter 16 shards.pngStřepy jsou získávány zasažením nádoby. Za každou trefu obdržíte 2 až 20 střepů.

Trial of slingers shop.png

Obchod se střepy vám umožňuje vyměnit nabyté úlomky za množství různých odměn. Tyto odměnit budou pak uloženy do vašeho obyčejného inventáře, anebo je lze použít rovnou. Cena odměn se odvíjí od jejich typu.

Tentokrát není nutné utratit všechny své střepy už v době události, protože obchod zůstane otevřený i několik dní poté, co událost skončí. Pro více informací prosím navštivte naše fórum.

Bonusová kořist

Pokaždé, kdy rozbijete nádobu, tak máte určitou šanci utržit speciální kořist. Ta je v rozsahu kamene navíc až po vajíčko, které je součástí jedné z kolekcí kraslic. Kámen lze použít k sestřelení další nádoby. Barva vajíčka je totožná s barvou rozbité nádoby.

Easter 16 bonus loot.png

Kolekce vajíček

Trial of slingers egg col.png

Existují tři různé druhy kolekcí vajíček. Každá kolekce je utvořena z 10 kraslic. Ty můžete najít rozbíjením nádob v hlavním okně události. Dokončením kolekce budete odměněni unikátními efekty a speciálním oceněním, a to za každou hotovou kolekci. Dále je taktéž uděleno ocenění i tomu hráči, jenž jako první dokončí na daném světě jednu ze sbírek (podívejte se na seznam ocenění) Abyste dostali vajíčko vybrané sbírky, vystřelte na jeho typ nádoby.

Komunitní skóre (body cti)

Easter 2016 community bar.png


Komunitní skóre vypovídá o bodech cti sesbíraných všemi hráči ve vašem světě. Dosáhnout můžete celkem pěti komunitních cílů. Všechny z nich s sebou přinášejí unikátní odměnu dlouhého trvání. Každý cíl je znázorněn svým vlastním symbolem.

Symbol Význam
Assassins 2015 community effect lvl1.jpg Produkce surovin je ve všech vašich městech navýšena o 60% na 5 týdnů.

Dokud efekt trvá, tak města založená nebo dobytá tuto výhodu také získají.

Assassins 2015 community effect lvl2.jpg Doba výstavby budov je snížena ve všech vašich městech o 60% na 5 týdnů.

Dokud efekt trvá, tak města založená nebo dobytá tuto výhodu také získají.

Assassins 2015 community effect lvl3.jpg Doba výcviku jednotek je snížena ve všech vašich městech o 60% na 5 týdnů.

Dokud efekt trvá, tak města založená nebo dobytá tuto výhodu také získají.

Assassins 2015 community effect lvl4.jpg Produkce přízně je ve všech vašich městech navýšena o 60% na 5 týdnů.

Dokud efekt trvá, tak města založená nebo dobytá tuto výhodu také získají.

Assassins 2015 community effect lvl5.jpg Po 2 týdny obdržíte o 50% bitevních bodů navíc. To se vztahuje na všechna vaše města.

Dokud efekt trvá, tak města založená nebo dobytá tuto výhodu také získají.

Denní hodnocení (body cti)

Všichni hráči proti sobě mohou navzájem soutěžit v počtu nejvíce získaných bodů cti za den. Po každém rozbití nádoby obdržíte mezi dvěma až 20 body cti, přičemž tento žebříček je založen právě na těchto bodech.

Jakmile získáte své první body cti za daný den, budete zařazeni do hodnocení. Hráč umístěný na první příčce v daném dni získá ocenění a stejně tak odměnu. Žebříček je vyhodnocen pokaždé v osm hodin večer. Odměny jsou rozdány okamžitě, jak je dokončeno i vyhodnocení.

Ocenění: Mistr prakovník

Easter 16 award master1.png

Seznam ocenění

Symbol Název Význam
Easter 16 award1.png Co bylo dříve, vejce, nebo slepice? Ocenění je uděleno tomu hráči, který na daném světě jako první dokončí alespoň jednu ze sbírek.
Easter 16 award2.png Vysoká přesnost - žlutá Ocenění je uděleno za 10/25/55/90 kusů žlutých nádob.
Easter 16 award3.png Vysoká přesnost - oranžová Ocenění je uděleno za 10/25/55/90 kusů oranžových nádob.
Easter 16 award4.png Vysoká přesnost - bílá Ocenění je uděleno za 10/25/55/90 kusů bílých nádob.
Easter 16 award5.png Sbírka žlutého vejce Ocenění je uděleno za dokončení sbírky žlutých vajíček.
Easter 16 award6.png Sbírka oranžového vejce Ocenění je uděleno za dokončení sbírky oranžových vajíček.
Easter 16 award7.png Sbírka bílého vejce Ocenění je uděleno za dokončení sbírky bílých vajíček.