Velikonoce 2015

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Easter logo.png

Během velikonoční události 2015 vám bude darována mýtická slepice, jež může být krmena různými ingrediencemi. Podle typu krmiva slepice vysedí vejce s určitou odměnou pro vaše město.

Obyčejnými akcemi ve hře můžete získat 8 různých ingrediencí (stavba budov, útočení/bránění, zkoumání, cvičení jednotek a sesílání kouzel). Těmito ingrediencemi můžete v hlavním okně události slepici nakrmit. Později slepice vysedí vejce obsahující určitou odměnu odvíjející se od ingrediencí, jimiž byla slepice nakrmena.

Pokaždé, kdy vyzkoušíte novou kombinaci ingrediencí, bude recept uložen do druhého okna události. Zde si můžete prohlédnout své recepty, které již znáte, a koupit zde i nové, pro specifickou odměnu.

Nově představíme denní a celkové hodnocení, kde můžete soupeřit s ostatními hráči v co největším počtu vajec. Ti nejlepší budou na konci každého dne odměněni speciální odměnou (efekty, ocenění).

Krmení slepice

Easter hen 2015.png

Pro získání vejce musíte zvolit 3 typy krmiva. Na pořadí, v jakém je umístíte do nádobky, nezáleží a jeden druh slepičího krmiva může být vybrán vícekrát.

Dále jednoduše klikněte na tlačítko "Nakrmit nyní" pro nabídnutí pochoutek vybíravé slepici. V závislosti na vaší kombinaci vysedí vejce s určitou odměnou. Pokud jste danou kombinaci zkoušeli poprvé, bude automaticky zaznamenána do vaší knihy receptů.

Vejce praskne, otevře se a ukáže vám vaši odměnu. Slepici nemůžete znovu nakrmit, dokud si odměnu nevyzvednete.

Jak sbírat vejce

Collecting feed.png

Další krmivo můžete náhodně nalézt vykonáváním následujících herních aktivit.

  • Útočení a bránění
  • Výcvik jednotek
  • Výzkum
  • Stavba budov
  • Sesílání kouzel

Množství slepičího krmiva, které můžete nalézt zdarma, je omezeno na 10 za den. Další ingredience si můžete přikoupit za zlaté, jak budete chtít. Avšak cena každé ingredience se s každým nákupem navýší o základní cenu (a navrátí se do původní hodnoty o půlnoci).

Obrázek Symbol corn.png Symbol grass.png Symbol bread.png Symbol worms.png Symbol lettuce.png Symbol berries.png Symbol blossoms.png Symbol honey.png
Název Zrní Tráva Chléb Červi Salát Bobule Květy Med
Základní cena ve zlatých 40 40 40 40 60 60 60 90

Kniha receptů

Easter recipe book.png

Kniha receptů automaticky ukládá všechny kombinace, které jste objevili, a zobrazuje, jaké krmivo přinese jakou odměnu. Taktéž zde můžete dobře vidět, které ingredience vám schází pro určitý recept. Pokud máte všechny potřebné druhy slepičího krmiva, můžete je pouhým kliknutím na tlačítko vedle ingrediencí rovnou přidat do nádobky.

Máte také možnost si zakoupit recept pro jakýkoli druh odměny. Tento recept může obsahovat náhodnou úroveň této odměny.

Žebříček

Ranking2.png

Všichni hráči mohou soupeřit s ostatními ve vyprodukovaných odměnách za den.All players can compete against each other in terms of produced rewards on a daily basis. Pokažde, kdy vytvoříte odměnu, obdržíte náhodné množství Slepičích bodů harmonie (nanejvýše 10 bodů).

Jakmile vyprodukujete první odměnu daného dne, budete zaznamenáni do denního žebříčku. Vítěz dne (1. umístění) obdrží ocenění a efekt. Každý den v osm hodin večer bude žebříček vyhodnocen a resetován. Odměny budou rozdány, jakmile je vyhodnocení hotovo.

Ocenění: Vejcoborec dne

Daily award.png

Celkový žebříček funguje stejně jako ten denní, ale není resetován. Běží až do ukončení této události. Prvních 10 hráčů v celkovém žebříčku získá několik odměn, a to jakmile událost skončí. Odměny jsou rozděleny podle pozice v tomto žebříčku, tzn. první 4 hráči například obdrží speciální vylepšení útoku o různých sílách a také absolutně unikátní ocenění.

Ocenění pro první 4 hráče v celkovém žebříčku:

Pán vajec 2015

Umístění 1 Umístění 2 Umístění 3 Umístění 4
Overall award 1.png Overall award 2.png Overall award 3.png Overall award 4.png

Odměny pro nejlepších 10 hráčů v celkovém žebříčku:

Umístění Odměna
1 Overall lightshipattack30.png 20x o 30% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)

Overall culture level.png Celá jedna úroveň kultury

2 Overall lightshipattack20.png 20x o 20% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
3 Overall lightshipattack10.png 20x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
4 Overall lightshipattack10.png 15x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
5 Overall lightshipattack10.png 10x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
6 Overall lightshipattack10.png 9x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
7 Overall lightshipattack10.png 8x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
8 Overall lightshipattack10.png 7x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
9 Overall lightshipattack10.png 6x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)
10 Overall lightshipattack10.png 5x o 10% silnější útok ohnivých lodí (každý efekt trvá 2 dny)

Další ocenění

Zaříkávač kuřat

Vytvořena 1 odměna Vytvořeno 5 odměn Vytvořeno 25 odměn Vytvořeno 50 odměn
Created reward 1.png Created reward 5.png Created reward 25.png Created reward 50.png

Elementární analytik

Nalezen 1 recept Nalezeno 10 receptů Nalezeno 25 receptů Nalezeno 50 receptů
Found recipe 1.png Found recipe 10.png Found recipe 25.png Found recipe 50.png

Odměny v průběhu

Všichni hráči, kteří vytvořili určité množství vajec, obdrží následující bonusové odměny:

Počet vajec Odměna
25 Administrator reward.png Obdržíte správce zdarma na 2 týdny.
50 Overall culture level.png Obdržíte celou jednu úroveň kultury.