Thrácké dobývání

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Událost "Thrácké dobývání" je zcela nový typ děje v Grepolisu. Někteří vzbouřenci začali v thrácké říši vyvolávat chaos. Pro tebe je to dobrá příležitost k nastolení míru s pomocí armády žoldáků a zisku kořisti jako bonusu.


Mapa kampaně

Thrace map.jpg

Výprava proti thrácké říši je zobrazena jako mapa, kde můžeš vidět všechna různá bojiště. každé bojiště je označeno symbolem v závislosti na svém statusu:

Symbol Význam
Symbol attack.png Toto bojiště lze napadnout tvými žoldáky.
Symbol cooldown.png Bojiště bylo nedávno napadeno a musí uběhnout nějaká doba než na něj opět dorazí rebelové.
Symbol locked.png Zatím jsi dost nepostoupil, abys mohl toto bojiště napadnout. Předchozí bojiště musíš porazit minimálně jednou.
Symbol lootable.png Na tomto bojišti je stále odměna k vyzvednutí. Dokud ji nevyzvedneš, nebudeš moci toto bojiště znovu napadnout.

Čas od času dostaneš možnost vybrat si mezi dvěma cestami. Je na tobě vybrat si, za kterou odměnou se vydáš!


Bitva proti rebelům

Pokud jsi zvolil bojiště, které lze napadnout, otevře se okno útoku. Přítomní rebelové a jejich síla bude zobrazena dole a v horní části můžeš zvolit své thrácké žoldáky.

Thrace attack.jpg

Pamatuj, že každé bojiště má svůj limit jednotek, které na něm lze použít. Pokud máš více žoldáků než bojiště dovoluje, musíš se takticky rozhodnout, který typ jednotek a v jakém množství pošleš do bitvy. Každý typ thrácké jednotky má své výhody a slabiny. Příklad:

Kmenový sekerník uděluje navíc 50 % poškození proti peltastům. Pokud je na bojišti 50 peltastů a ty máš 70 sekerníků, je výhodné vyslat 50 sekerníků. Bonusové poškození se nezapočítává pro přebytečné sekerníky. Předpokládejme, že bojiště umožňuje použití 80 jednotek. Zbylých 30 jednotek (50 je již zabráno 50 vybranými sekerníky) můžeš zvolit podle svého uvážení. Nicméně nebude moudré vyslat vrhače oštěpů, jelikož peltasté mají proti nim speciální poškození!

Jak vidíš, je potřeba trochu strategického myšlení.

Thrace unit.jpg

Pokud zvítězíš, získáš odpovídající odměnu bojiště. Také můžeš odměnu nechat na bojišti až do konce události a kdykoliv si ji vyzvednout. Pokud odměnu vyzvedneš, rebelové bojiště znovu zaplní po 4 hodinách, ale pokaždé se jejich počty zvýší. Takto můžeš vždy získat stejnou odměnu ale proti silnějšímu nepříteli.

Další prvek, o kterém bys měl vědět je ten, že i když jsi při útoku na rebely poražen, ztráty na straně nepřítele jsou trvalé. To znamená, že můžeš oslabit nepřítele mnoha malými útoky, dokud nezvítězíš.

Herkules

Samotný Herkules, slavný a neporazitelný hrdina, se přidá k tvým jednotkám, aby nastolil v thrácké říši pořádek. Když zaútočíš na bojišti, Herkules ti může při útoku pomoci, čímž zvýší morálku tvých žoldáků a jejich útočnou sílu o 20 %. Po tomto hrdinské činu potřebuj 12 hodin odpočívat. Ale můžeš jej také motivovat k další bitvě pomocí zlata.

Thrace hercules.jpg

Thráčtí žoldáci

I když začínáš svou cestu jen s několika žoldáky (které ti dala jejich velitelka Tania), neměl bys zůstávat u tak malého počtu. Následující aktivity ve hře ti náhodně pomohou najít nové skupiny žoldáků a tím vybudovat silnější armádu:

  • Útočení a bránění
  • Rekrutace jednotek
  • Výzkum
  • Stavba budov
  • Sesílání kouzel

Thrace mercenaries.jpg

Pokud najdeš skupinu žoldáků, přidá se k tobě 8 až 12 náhodných jednotek (peltasté, kmenoví sekerníci, vrhači oštěpů, jezdci na slonech, elitní bojovníci). Pamatuj, že denně můžeš najít maximálně 10 skupin žoldáků. Samozřejmě můžeš nakoupit 10 žoldáků pomocí zlata, kteří s tebou zůstanou až do konce události.

Pokud jsou tví žoldáci vážně zranění, není to důvod pro zbavení se těchto tvrdých a schopných válečníků. Proč? Protože každých 7 hodin do tvého kempu přijede léčitel, aby se postaral o zraněné žoldáky. Pokud chceš mít svou armádu připravenou co nejdříve, můžeš léčiteli zaplatit nějaké zlato, aby přijel okamžitě.

Thrace healer.jpg