Podzimní událost 2016

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Během letošní podzimní události máte příležitost zaklínat! Pro zpřístupnění odměn, které vám pomohou nad nepřítelem dominovat, můžete použít 8 různých ingrediencí (obětin). Tyto obětiny lze sbírat vykonáváním každodenních činností, jakými je kupříkladu vylepšování budov, útočení, bránění se, zkoumání a tak podobně.

Jakmile máte dostatek ingrediencí, můžete je v hlavní obrazovce události společně smíchat, za což budete odměněni určitým bonusem. Recept (zaklínadlo) pro onen bonus se vám pak uloží do knihy zaklínadel pro budoucí využití.

Krom odměn, které za svá zaklínání obdržíte, budete také mít možnost si v denním žebříčku zasoutěžit proti ostatním hráčům. Tomu nejlepšímu daného dne bude uděleno ocenění Mistra zaklínače, přičemž prvním 4 hráčům bude za celou událost uděleno další, prestižní, ocenění Velmistra!

Zaklínání

Fall event overview.png

Abyste se do zaklínání vůbec mohli pustit, tak musíte nejprve nasbírat 3 obětiny. Na tom, jaké z ingrediencí použijete, nezáleží, ba dokonce jich můžete od jednoho druhu použít vícero. Poté, co potřebné obětiny shromáždíte, je můžete v hlavním okně události ke svému zaklínání přidat přetáhnutím na určené volné místo. Po obsazení všech 3 pozic obětinami klikněte na „Čarovat“.

Po kliknutí se vaše ingredience smíchají a vy za toto zaklínání obdržíte odměnu. Tu můžete buď okamžitě použít, nebo ji uložit do inventáře, máte-li v něm ale místo. Opětovně zaklínat nebudete moci, až dokud si svou odměnu nevyzvednete.

Jak sbírat obětiny

Hween 2015 overview.jpg

Obětiny pro svá zaklínadla můžete nalézt hraním Grepolisu. Níže jsou vypsány některé běžné akce, které vám vynesou ingredience:

  • útočení i bránění se
  • cvičení jednotek
  • výzkum
  • výstavba budov
  • sesílání kouzel

Množství obětin, které denně můžete získat zdarma, je omezeno na 10. Za zlaté si však můžete navíc koupit tolik ingrediencí, kolik jen budete chtít, nicméně cena každé z nich se po jejím nákupu navýší o svou základní hodnotu (a o půlnoci se vrací zpět na původní sumu).

Obrázek Symbol bat.png Symbol bone.png Symbol rat.png Symbol witch.png Symbol lich.png
Symbol mandrake.png
Symbol cyclops.png Symbol ruby.png
Název Netopýří křídlo Kost Krysí ocas Prst ježibaby Prach licha Manadragora Kyklopova lebka Rubíny
Základní cena ve zlatě 50 50 50 50 75 75 110 110

Kniha zaklínadel

Crafting book 2016.jpg

Kniha zaklínadel automaticky uchovává vaše kombinace obětin, takže se k nim můžete snadno vrátit! Zaklínadla jsou řazena dle druhu odměny, zároveň také můžete mezi zaklínadly filtrovat dle dostupnosti či naopak potřebnosti svých obětin.

Přejete-li si odemknout neznámé zaklínadlo bez experimentování, za malý poplatek zlatých tak můžete i učinit.

Žebříčky

Hween 2015 rankings.png

Všichni hráči proti sobě mohou navzájem soutěžit v počtu nejvíce seslaných zaklínadel za den. Pokaždé, kdy zaklínáte, dostanete náhodný počet krvavých bodů (až do výše 10). Hodnocení je založeno právě na těchto bodech. Nezáleží na tom, jaké zaklínadlo sesíláte, šanci získat body máte vždy stejnou.

Do denního žebříčku jste zařazeni poté, co v daný den sešlete své první zaklínadlo. Vítěz dne (na 1. příčce) obdrží ocenění a bonus. Každý den ve 20 hodin se žebříček vyhodnotí a zresetuje. Odměny budou rozdány po dokončení vyhodnocení.


Award: Mistr zaklínač 2016 (denní ocenění)

Hween 2015 daily.png

Celkový žebříček funguje skoro stejně jako ten denní, pouze se neresetuje. Běží až do konce události.

Deset nejlepších v celkovém žebříčku obdrží několik bonusových odměn hned, jak událost skončí. Krom toho 4 nejlepší získají ocenění Velmistr, které si mohou vystavit na svém profilu!

Ocenění pro první 4 hráče v celkovém žebříčku:

Velmistr 2016

Umístění 1 Umístění 2 Umístění 3 Umístění 4
Hween 2015 award 1.png Hween 2015 award 2.png Hween 2015 award 3.png Hween 2015 award 4.png

Další ocenění

Ponurý zaklínač 2016

Sesláno 1 zaklínadlo Sesláno 5 zaklínadel Sesláno 25 zaklínadel Sesláno 50 zaklínadel
Dark conjurer 1.png
Dark conjurer 2.png
Dark conjurer 3.png
Dark conjurer 4.png

Ponurý písař 2016

Objeveno 1 zaklínadlo Objeveno 10 zaklínadel Objeveno 25 zaklínadel Objeveno 50 zaklínadel
Dark scribe 1.png
Dark scribe 2.png
Dark scribe 3.png
Dark scribe 4.png

Krvavý pohled 2016
Třikrát v řadě obětovány pouze rubíny

poprvé podruhé potřetí počtvrté
Halloween rubies BloodyGlance1.png
Halloween rubies BloodyGlance2.png
Halloween rubies BloodyGlance3.png
Halloween rubies BloodyGlance4.png

Přítomnost smrti 2016
Třikrát v řadě obětovány pouze lebky kyklopů

poprvé podruhé potřetí počtvrté
Halloween cyclope PresentOfTheDead1.png
Halloween cyclope PresentOfTheDead2.png
Halloween cyclope PresentOfTheDead3.png
Halloween cyclope PresentOfTheDead4.png

Okultní znalosti 2016
Seslání všech možných zaklínadel

poprvé podruhé potřetí počtvrté
Halloween knowledge OccultKnowledge1.png
Halloween knowledge OccultKnowledge2.png
Halloween knowledge OccultKnowledge3.png
Halloween knowledge OccultKnowledge4.png

Odměny za pokrok

All players that conjured a specific amount of rewards will get the following bonus rewards:

Množství vyčarovaných odměn Odměna
25 Administrator reward.png Získáte zdarma správce na 2 týdny.
50 Overall culture level.png Získáte celou úroveň kultury.