Pandořina skříňka

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation
Pandoras Box Logo.png

Popis

Mezi všemi Řeky je známo, že se v dávných dobách otevřela Pandořina skříňka, která do světa vypustila zlo...
Před chrámem se jednou s rozbřeskem dne objeví zlověstná skříňka. Vedle ní, klečíc v slzách, nejvyšší kněžka volá: „Mocní bohové, slyšte mne! Pomozte nám se zbavit tohoto zrádného artefaktu a nedovolte zlu, které se v něm skrývá, trýznit náš lid.“ Jakmile svou modlitbu dokončí, skříňka se otevře a temní duchové z ní uniknou.

Pandoras Box Story.jpg

Pandořinu skříňku dokáže otevřít jedině neskutečně mocná síla... Kdo je tedy na vině? Co na tom teď záleží. Budete muset pochytat vše, co z ní uniklo, a znovu ji zavřít!

Pandořina skříňka

Událost začíná otevřením záhadné skříňky a vypuštěním zla do světa. Skříňku zavřete chycením 7 temných duchů, kteří z ní unikli. Duchy může ulovit oddíl vojáků vyslaný na různé výpravy.

Pandors Box Main.png

Aktivní účastí na události lze dosáhnout mnoha skvělých odměn. Každá zavřená skříňka vás odmění silným bonusem. Ve výpravách lze získat prach duchů, který můžete použít v obchodě. 3 nejlepší hráči v denním žebříčku obdrží navíc další, velmi hodnotné, ceny.

Výpravy

Pandora Mission Overview.png

Výpravy mohou být započaty v záložce výprav. Jsou jich tři druhy: útočné, doprovodné a průzkumné. Každá z nich trvá různě dlouho, má jinou šanci na úspěch a ke svému zdárnému splnění potřebuje jiný typ jednotek. Popisky výprav nabízí tipy, jaké jednotky vyslat. Výběr jednotek a jejich vzájemný poměr je velmi důležitý, protože určuje tzv. bonus jednotek, který je přičítán k celkové úspěšnosti. Každá mise má pevně daný počet jednotek, takže jakmile naleznete dobrou kombinaci, vyplatí se jí držet. Obě dvě dostupné výpravy lze za zlaté vyměnit za jinou, náhodnou.

V jeden okamžik může být aktivní pouze jedna výprava, přičemž probíhající výpravu nelze přerušit. Její trvání ale můžete za zlaté zkrátit na polovinu - cena se po každém zkrácení navyšuje. Rituál zkracující dobu trvání na polovinu může být jednou za 8 hodin vykonán zdarma.

Pandora Halve.png

Jednotky vyslané na lov duchů jsou pokaždé do posledního muže poraženy silami zla. Pokud je ale mise úspěšná, kněží učiní oběť, kterou duchy zajmou a vrátí zpět do skříňky.

Posílání jednotek

Každá výprava má nastavený počet jednotek, který nelze překročit. Ten je dán jak pokrokem ve hře, tak počtem uzavřených skříněk. Čím jsou výpravy obtížnější, tím je větší kapacita jednotek.

Pandora Capacity.png

V tomto případě mohou být odeslány jednotky odpovídající 26 obyvatelům. Upozornění: Některé jednotky, jako například jezdci nebo mýtické jednotky, zabírají více obyvatel, a zaplní tak dostupnou kapacitu rychleji.

Každá výprava má určitou základní šanci. Tuto hodnotu nelze snížit, ani zvýšit. Je ale rozdílná výpravu od výpravy. Při zjišťování nejvhodnější kombinace jednotek se může vyplatit výprava s vyšší základní šancí na úspěch.

Šance jednotek je zvýšena výběrem jejich nejvhodnější kombinace pro danou výpravu. Tipy v popisu výpravy vám ji pomohou určit.

Pandora Mission Detail.png

V příkladu výše může maximální šance jednotek na úspěch vzrůst až na 40 %, přitom výběrem jednotek bylo dosaženo pouze 8 %. Celková šance na úspěch je tedy pouze 52 % namísto možných 84 %. V tomto případě by se tedy pravděpodobnost úspěchu výpravy mohla výrazně zvýšit výběrem jiných jednotek.

Vzorec: Základní šance + šance jednotek = celková šance

Po dokončení výpravy dorazí hlášení, kde uvidíte, zda jste byli ve snaze o chycení ducha úspěšní. Také tam zjistíte množství získaných bodů cti a prachu duchů. Body cti určují vítěze denního žebříčku.

Zavření skříňky

Jakmile je všech 7 duchů chyceno, není už záložka s výpravami dostupná. Právě nastal čas skříňku uzavřít a získat odměny!

Pandora Close Box.png

Po uběhnutí 5 hodin se skříňka opět otevře a zlí duchové musí být znovu uloveni.

Pandora Cooldown.png

Po každém zapečetění skříňky se temní duchové stávají silnějšími a rozzlobenějšími. K porážce nepřátel bude proto zapotřebí stále více silnějších jednotek.

Odměny v události

Posílání jednotek na výpravy, aby zajaly duchy, a uzavření Pandořiny skříňky je odměňováno několika způsoby. Každá uzavřená skříňka vám dá hodnotné ceny, zatímco prach duchů získáte vykonáváním misí. V obchodě jej pak lze směnit za silné efekty. Hráči na prvních příčkách denního žebříčku se mohou navíc těšit na rozličné ceny. A nakonec jsou tu i mnohá ocenění, která lze v průběhu události získat.

Odměny za skříňku

Za každé uzavření Pandořiny skříňky získáte odměnu. V 10., 20., 30. a 40. skříňce jsou zvláštní odměny, které jsou dostupné pouze v této události:

Skříňka Odměna
10. Effects pandora 2017 res.png Pandořina moudrost
20. Effects pandora 2017 recruit.png Pandořino vedení
30. Effects pandora 2017 favor.png Pandořino požehnání
40. Effects pandora 2017 bps.png Pandořina pomsta

Kompletní seznam odměn za uzavření skříněk si lze prohlédnout kliknutím na „více odměn“ dole v okně události. Dříve získané odměny, které ještě nebyly vyzvednuty, odsud můžete také rovnou vyzvednout. Vykřičníky označují nové odměny, zatržítka označují odměny již vyzvednuté a přesýpací hodiny označují právě otevíranou skříňku.

Pandora Upcoming Rewards.png


Vykřičník: nová odměna
Zatržítko: odměna byla vyzvednuta
Přesýpací hodiny: právě probíhající

Za každou následující skříňku uzavřenou po té 40. lze získat další odměny. Jsou náhodně vybírány z okruhu ostatních odměn.

Denní žebříček

Při plnění výprav získáváte body cti. Tyto body se liší dle toho, jak úspěšně jste výpravu dokončili - čím lepší šance, tím více bodů cti lze získat.

3 nejlepší hráči, kteří v průběhu daného dne získali nejvíce bodů cti, budou v síni hrdinů. V tento den budou odměněni jednou z měnících se denních odměn za jejich umístění.

Pandora Hall Of Heroes.png

Ocenění Pandořin šampion, Pandořin hrdina a Pandořin sluha lze navíc získat pouze umístěním na 3 nejvyšších příčkách denního žebříčku.

Obchod

Prach duchů získaný na výpravách může být v obchodě směněn za rozličné odměny.

Pandoras Box Shop.png

Pokud vám na konci události zbude nějaký prach, nemusíte se bát! Obchod bude otevřen ještě 2 dny po jejím skončení.

Seznam ocenění

Ti, kdo posílají své jednotky na dobrodružné výpravy, budou za své úsilí odměněni několika cenami, které lze získat v průběhu události.


Uzavření skříňky

Následující ocenení budou dostupná po uzavření určitého počtu skříněk.

Uzavření skříňky
Počet uzavřených Pandořin skříněk.
10 20 30 40
Closing the box lvl1.png Closing the box lvl2.png Closing the box lvl3.png Closing the box lvl4.png

Mise

Následující ocenění lze získat zajmutím duchů na různých typech výprav.

Lovec duchů
Počet zajatých duchů z Pandořiny skříňky během různých výprav.

5 duchů 25 duchů 50 duchů 100 duchů
Attack lvl1.png
Attack lvl2.png
Attack lvl3.png
Attack lvl4.png
Stopař duchů
Počet zajatých duchů z Pandořiny skříňky během doprovodných výprav.
5 duchů 25 duchů 50 duchů 100 duchů
Escort lvl1.png
Escort lvl2.png
Escort lvl3.png
Escort lvl4.png
Hledač duchů
Počet zajatých duchů z Pandořiny skříňky během průzkumných výprav.
5 duchů 25 duchů 50 duchů 100 duchů
Scout lvl1.png
Scout lvl2.png
Scout lvl3.png
Scout lvl4.png


Ocenění za denní žebříček

Následující ocenění lze získat umístěním se mezi třemi nejlepšími v denním žebříčku.

Pandořin šampion
V události „Pandořina skříňka“ jsi skončil v denním žebříčku na 1. místě.
Pandora daily 1.png
Pandořin hrdina
V události „Pandořina skříňka“ jsi skončil v denním žebříčku na 2. místě.
Pandora daily 2.png
Pandořin sluha
V události „Pandořina skříňka“ jsi skončil v denním žebříčku na 3. místě.
Pandora daily 3.png