Kolo času matky přírody 2018

Z Wiki Grepolis CZ
Jump to navigation

Jak to vypadá?

NWOT2018.png

Popis

Událost Kolo času matky přírody obsahuje 24 kol, kdy můžete každý den otevřít jedno z nich. Po kliknutí na daný den se jeho kolo objeví na pravé straně, přičemž všechna obsahují šest různých odměn a dvě posvátné větvičky. Posbírejte těchto větviček pět, abyste poté získali 5 prémiových rádců na týden zdarma, anebo v případě, že hrajete na světě s hrdiny, bude vaší odměnou nový exkluzivní hrdina „Ajax“.
Kolo roztáčíte stisknutím tlačítka uprostřed, až dokud se samo nezastaví. Odměna po krátké animaci skočí doprostřed. První roztočení aktuálního dne je vždy zdarma, roztáčet ale můžete častěji, a to za zlaté. Je zcela náhodné, jakou odměnu obdržíte. Než budete moci znovu stejné kolo roztočit, odměnu z něho musíte nejprve vyzvednout.
Za zlaté může být kolo taktéž doplněno o všechny své odměny.
Po prvním roztočení určitého kola se do ilustrace na pozadí přidá dekorace, za jejichž odemykání vám bude uděleno ocenění „Vracení času“.

Jak událost otevřít

Abyste událost otevřeli, klikněte na její malou ikonu, jež je umístěna v dolním pravém rohu obrazovky.

Nwot2016 icon.png

Jak otevřít určitý den

Jakmile svou myší najedete na ilustrovanou scenérii, tak po celém okně události vyskáčou značky s čísly od 1 do 24. Pokud na značku kliknete, tak se na pravé straně otevře Kolo štěstí pro daný den, hned vedle stromu. Aby bylo zmiňovaný den otevřít, musí ho být už dosaženo.

Současný den

Značka pro současný den je zvýrazněna zlatě.

Winter2015 current.png

Uplynulé dny

Značky pro uplynulé dny, které ale stále obsahují alespoň jednu odměnu, jsou zobrazeny modře.

Winter2015 past.png

Uložení odměn

Svou odměnu nemusíte přijmout okamžitě, můžete ji nechat „uloženou“ v kole štěstí až do doby, kdy celá událost skončí.

Winter2015 collect.png

Dekorace

Jakmile poprvé roztočíte kolo nového dne, bude přidána do scenérie i nová (pro den specifická) dekorace.

Roztočení kola

Pokud stále máte možnost roztáčet zdarma, je uprostřed zpočátku „roztáčecí“ tlačítko.
Stlačením tohoto tlačítka se nad všemi dostupnými odměnami (vyjma těch už vyzvednutých) začne roztáčet světlo.
Jakmile se tato animace zastaví, tlačítko uprostřed začne mizet, až je nakonec na svém místě nahrazeno odměnou, jíž jste vyhráli.
Odměnu můžete rozkliknout, abyste ji mohli buď uložit do svého inventáře, použít ji přímo na vybrané město, nebo ji zahodit. Také ji zde ale můžete ponechat až do konce události a vyzvednout až později. Nezapomeňte je vyzvednout dříve, než událost skončí.

Doplnění

Pakliže jste z kola vybrali všech 6 odměn, můžete ho za zlaté doplnit, prvně za 50 zlatých, pak cena bude narůstat. Kolo ale můžete doplnit i dříve (např. poté, co jste vysbírali nejchtěnější odměny a chcete je získat znovu). Mějte na paměti, že cena této funkce narůstá s každým jejím použitím, avšak o půlnoci se vrací zpět na svou původní hodnotu.

Posvátné větvičky

V události se také vyskytují tzv. „posvátné větvičky“. Znázorňují pokrok k získání 5 rádců zdarma anebo „Ajaxe“, je-li řeč o světech s hrdiny. Navíc jakmile sesbíráte všechny větvičky, bude vám uděleno ocenění „Dar přírody“.

Nwot2016 branch.png

Sbírání posvátných větviček

Dvě z odměn dne spolu přináší i „posvátnou větvičku“. Pokud danou odměnu získáte, dostanete i tuto větvičku.
Poté, co jste získali všech 5 větviček, nebudou se vám v žádném kole již objevovat. Také jakmile jsou poradci/Ajax odemčeni, vybarví se.
Použitím funkce na doplnění odměn už sebrané větvičky ale neobnovíte!

Cena dalších roztáčení

První roztočení aktuálního dne je vždy zdarma. Další roztočení stojí zlaté.

První roztočení je zdarma, pak druhé bude za 100 zlatých a u dalších je to vždy o 100 více, než kolik stálo předchozí roztočení.

Roztočení Featureicons02 2.08.png
1 zdarma
2 100
3 200
4 300
5 400
6 500

Pakliže jste zmeškali roztočení předchozího dne, první roztočení vás bude stát u tohoto kola 100 zlatých. Každé další roztočení bude opět o 100 zlatých dražší než to předchozí.

Roztočení Featureicons02 2.08.png
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600

Což znamená, že druhé roztočení stojí 100 zlatých pouze u aktuálního dne. Pokud roztáčení u něj promeškáte, tak vás toto druhé roztočení bude příští den stát 200 zlatých.

Odpočet

Událost je dostupná pouze po omezený čas, a to mezi 12.06.až 06.07.2017. Zbývající čas je vždy viditelný, resp. zobrazený v levém horním rohu formou odpočítávání dní, hodin, minut a vteřin. Jakmile čas vyprší, okno už nebude vůbec možné otevřít. Nezapomeňte si do této doby vyzvednout všechny zbývající odměny, které jste si možná nechali v některých kolech uložené. Neexistuje žádný způsob, jak je později získat.

Mobilní aplikace

Událost bude také dostupná i v naší mobilní aplikaci. Určitě to omrkněte, protože zde můžete kolo roztáčet pouhým prstem!

Ocenění

Během této události můžete vyhrát dvě různá ocenění. Prvním je „Vracení času“, kterým jste oceněni za roztočení kola 3/6/12/24krát. Tím druhým je cena „Dar přírody“, která je udělena za sesbírání všech posvátných větviček.

Vracení času

3 roztočení 6 roztočení 12 roztočení 24 roztočení
Nfot2016 lvl1.png Nfot2016 lvl2.png Nfot2016 lvl3.png Nfot2016 lvl4.png

Dar přírody

Nfot2016 collector.png