Skupiny měst

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 22. 12. 2014, 12:00, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky) (Kategorie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

„V přehledu skupin měst můžete vytvářet skupiny a přesouvat do nich svá města. Díky tomu máte vždy přehled o svých nejdůležitějších městech, ať máte jakkoliv velké impérium. U jednotlivých měst můžete získat informace o dostupných surovinách nebo o jednotkách, které tam jsou umístěné. Jakmile zvolíte některou skupinu, v ostatních přehledech se vám budou zobrazovat jen města dané skupiny.“

Citygroups.png

Vzhled okna nastavování skupin

Založení skupiny

Skupiny měst je dobré používat ruku v ruce s přehledem rekrutování. Než ale budete moci začít využívat výhody skupiny měst, musíte si je kliknutím na „Přidat novou skupinu“ založit. Po založení a jejím pojmenování se vrhněme na přidávání měst do skupiny.

Zoomedcitygroup.png

V části okna „Skupiny“ kliknutím na její jméno vyberte danou skupinu a pomocí funkce drag & drop (kliknutí a přetáhnutí) vkládejte města do skupiny.

Poznámka: Pro co nejlepší přehlednost doporučujeme důsledně dbát i na pojmenování skupiny, aby přesně vystihovala typ měst, jaká v ní jsou přiřazena. Skupinu můžete kdykoli přejmenovat kliknutím na Renaming.png.

Přestane-li skupina plnit svou funkci a je tedy vhodné ji zrušit, postačí ji vybrat a kliknout na Decline.png.

Aktivování skupiny

Ač jsou skupiny stále viditelné a je možné s nimi nakládat ve filtrech ostatních přehledů, stejně tak je viditelné vlastní rozřazení měst do těchto skupin v seznamu měst, je možnost mít jednu ze skupin aktivovanou - veškerá města, jež nejsou do aktivované skupiny, budou v ostatních přehledech a při přepínání mezi městy ignorována. Opětovnou deaktivaci skupiny provedete jednoduchým rozbalením seznamu měst a kliknutím na jakékoli z nich či otevřením okna skupin měst (vizte obrázek v úvodu) a kliknutím na „Zrušit výběr aktivní skupiny“.

Ostatní

  • Sortresc.png - zobrazovat v informační tabulce města stav surovin, kapacity skladu a volných obyvatel
  • Sortarmy.png - zobrazovat v informačním tabulce města stav vojsk
  • Sortname.png - seřadit města abecedně podle jejich názvu
  • Sortpoint.png - seřadit města podle jejich velikosti (počtu bodů)
  • Sortpop.png - seřadit podle volné populace.

Opětovným klikáním na stejné tlačítko přikazujete, zda se mají města řadit sestupně či vzestupně.