Přehled budov

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 22. 12. 2014, 11:59, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky) (Kategorie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

„Přehled budov vám umožňuje rychlé zobrazení rozšiřování vašich měst. Můžete se podívat na aktuální suroviny v jednotlivých městech nebo na ceny jednotlivých budov. Jedním kliknutím můžete stavět nové budovy nebo bourat staré.“

Buildover.png

Vzhled přehledu budov

V přehledu budov máte přehledně vypsaná města spolu s úrovněmi jednotlivých budov, které jsou zde postavené. Můžete je zde také rozšiřovat, a to najetím kurzorem na příslušné město a budovu, jíž chcete rozšířit. Zobrazí se vám tři tlačítka:

  • Lowcost.png - zahájí výstavbu následující úrovně za ale o 25% nižší cenu.
  • Lvlupgrade.png - zahájí výstavbu následující úrovně (číslo značí stavěnou úroveň), tentokráte ale za standartní cenu.
  • Lvldowngrade.png - zbourá budovu na úroveň, jež je zobrazena číslem přímo na tlačítku.


Tlačítkem Switching.png přepnete na zobrazení speciálních budov.