Grepolympia 2016

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 24. 10. 2016, 18:10, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky) (→‎Soutěže)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Grepolympia Logo.png

Jak pravil a přikázal samotný Zeus: Nechť hry započnou!


Grepolympia

Zažijte olympijské hry starověkého Řecka na vlastní kůži! Od 25. října až do 7. listopadu. budou jednotlivě po dobu 3 dní probíhat 4 různé disciplíny. V každé disciplíně máte atleta, kterého trénujete a posléze se s ním účasníte závodů. Odměnou za účast jsou vavříny, které mohou být vyměněny v obchodě, a to za suroviny navíc, kouzla nebo jiné efekty. Nejlepší aliance také na konci každé disciplíny získají unikátní bonusy. Atlety musíte trénovat v různých dovednost, abyste se skrze jejich výcvikové body vyškrábali až na samotný vrchol.

Disciplíny

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Hoplite Race.png Závody hoplitů Archery.png Lukostřelba Javelin Throw.png
Hod oštěpem
Chariot Race.png Závody vozatajů

Výcvik

Na každou disciplínu vám bude přidělen atlet, kterého pak budete moci cvičit, na což budete potřebovat asistenci jednotek (pozemních anebo mýtických). K výcviku atleta můžete povolat jakoukoli jednotku, pamatujte ale na jedno - jednotky použité na výcvik budou z armády odebrány natrvalo.

Cvičiště samo o sobě nabízí 2 výcviková místa zdarma, další dvě mohou být pořízena za zlaté - první za 100 a druhé za 200 zlatých. Tato místa zůstanou aktivní po celou dobu všech disciplín. Počet jednotek, které lze na jedno místo umístit, je omezen. Ve výsledku pak doba výcviku všech jednotek z jednoho místa trvá 1 a půl hodiny.

Po zahájení výcviku atleta už tento krok nelze vzít zpět, taktéž nedostanete zpátky ani své jednotky. Pečlivě zvažujte, jakou jednotku chcete použít. Každá použitá jednotka poskytne vašemu atletovi výcvikové body, přičemž každá jich poskytuje jiné množství.

V tabulce níže jsou uvedeny informace o jednotlivých jednotkách a jejich hodnotě ve výcvikových bodech. Za zlaté můžete svému atletovi umožnit, aby po dobu 12 hodin trénoval o 20 % efektivněji. Tím pádem získáte více výcvikových bodů, než kolik byste jinak dostali. Účinek se vztahuje i na další disciplínu, pokud ta předchozí skončila dříve, než vypršel i tento efekt.

Jednotka Závody hoplitů Lukostřelba Hod oštěpem Závody vozatajů Veškeré soutěže
Body na jednotku Body na jednotku Body na jednotku Body na jednotku Počet jednotek na místo
Sword 40x40.png 112 93 93 93 22
Slinger 40x40.png 102 123 112 102 20
Archer 40x40.png 102 131 112 102 20
Hoplite 40x40.png 152 117 152 117 18
Rider 40x40.png 373 373 373 410 6
Chariot 40x40.png 497 497 597 646 4
Godsent 50x50.png 375 312 312 312 7
Minotaur 40x40.png 3 824 3 476 3 476 3 476 1
Manticore 40x40.png 3 890 3 890 3 890 3 890 1
Zyklop 40x40.png 4 134 4 134 4 134 3 757 1
Harpy 40x40.png 2 937 2 937 2 937 2 937 1
Medusa 40x40.png 3 094 3 094 3 094 3 094 1
Centaur 40x40.png 2 837 3 687 2 837 3 120 1
Pegasus 40x40.png 3 159 3 159 3 159 3 791 1
Cerberus 50x50.png 3 476 3 476 3 476 3 824 1
Fury 50x50.png 4 142 4 142 4 142 4 142 1


  • Uváděné hodnoty výcvikových bodů jsou ovlivněny rychlostí světa (vzorec: výcvikové_body/rychlost_světa).
  • Počet jednotek na jednom výcvikovém místě je ovlivněn rychlostí světa (vzorec:jednotky*rychlost_světa).

Dovednosti

Váš atlet se může v každé disciplíně učit třem dovednostem. Cílem vašeho snažení by mělo být získat co nejrychleji co nejvíce dovednostních bodů a rozdělit je mezi jednotlivé dovednosti. Jedině tak se výkon vašeho atleta zlepší. Jeden dovednostní bod získáte za 1 000 výcvikových bodů.

Událost Závody hoplitů Lukostřelba Hod oštěpem Závody vozatajů
Sestava dovedností Rychlost, síla a výdrž Přesnost, intuice a soustředění Technika, spád a síla hodu Ovládání, síla koní a síla
  • Poznámka: Výcvikové body získané během každé z disciplín jsou po jejich uplynutí resetovány, neboť pro každou disciplínu jsou podstatné jiné dovednosti.

V případě, že aktuální rozložení dovednostních bodů moc nezabírá, můžete je za 50 zlatých restartovat. Tímto způsobem budete moci nalézt vhodné rozložení dovednostních bodů, čímž atletovi pomůžete dostat se do čela tabulky.

Soutěže

Váš atlet se může soutěže zúčasnit jednou za 12 hodin. Pokud si to ale budete přát, za poplatek ve zlatě se může soutěže účastnit tolikrát, kolikrát jen budete chtít. Cena za účast ale po každém vstupu narůstá. Příjem z této soutěže bude záviset na tom, kolik dovednostních bodů jste během tréninku přerozdělili. Budete se muset pokoušet nalézt nejoptimálnější kombinaci dovedností.

Na základě výkonu, který atlet během soutěže podal, obdržíte vavříny jakožto odměnu. Vavříny mohou být v obchodě poté směněny za všelijaké předměty. Tabulka níže vám říká, kolik vavřínu dostanete za jaký atletův výkon.

Vavříny Závody hoplitů Lukostřelba Hod oštěpem Závody vozatajů
40 0 - 1 199 m 0 - 39 bodů 0 - 44 m 0 - 2499 m
50 1 200 - 1 499 m 40 - 49 bodů 45 - 49 m 2500 - 2999 m
55 1 500 - 1 799 m 50 - 59 bodů 50 - 54 m 3 000 - 3 499 m
60 1 800 - 2 099 m 60 - 69 bodů 55 - 59 m 3 500 - 3 999 m
65 2 100 - 2 399 m 70 - 79 bodů 60 - 64 m 4 000 - 4 499 m
70 2 400 - 2 699 m 80 - 89 bodů 65 - 69 m 4 500 - 4 999 m
80 2 700+ m 90+ bodů 70+ m 5000+ m

Žebříček

Umístění hráče v žebříčku je založeno na nejlepším výsledku jeho atleta. Každý hráč tedy bude v žebříčku pouze jednou.

Co se aliančního žebříčku týká, zde výsledky vyplynou z deseti nejlepších atletů dané aliance, přičemž z jejich výkonů bude vypočítán průměr. V případě, že aliance má méně jak 10 členů, pak je za každého chybějícího do průměru připočítána nula.

Odměny

Krom odměn, kterých mohou hráči a aliance dosáhnout, lze během Her získat také několik dalších ocenění.

Odměny pro hráče

Závisle na výsledcích v soutěži získáte díky svému atletovi určité množství vavřínů, které se bude odvíjet podle jeho podaného výkonu. Tyto vavříny mohou být v obchodě vyměněny za odměny pro vlastní potřebu.

Odměny pro aliance

Na konci každé z disciplín bude deseti nejlepším aliancím udělen bonus. Tento bonus se váže k členství v alianci, což znamená, že při vstupu do/odchodu z aliance se tento bonus aktivuje/deaktivuje. Účinnost, nebo-li klidně síla bonusu závisí na umístění aliance v olympijském žebříčku. Trvání: 14 dní od udělení bonusu.

Událost Odměna Efekt
Závod hoplitů Olympic torch.png

Olympijská pochodeň

Všechna města získávají x % bonus k obraně.

Founder.png1. místo: 20 %

Founder.png2. místo: 15 %

Founder.png3. místo: 10 %

Founder.png4. - 10. místo: 5 %

Lukostřelba Olympic acumen.png

Olympijský důvtip

Zaručuje o x % více bitevních bodů.

Founder.png1. místo: 40 %

Founder.png2. místo: 30 %

Founder.png3. místo: 20 %

Founder.png4. - 10. místo: 10 %

Hod oštěpem Olympic merchant.png

Olympijský obchodník

Zprostředkovává o x % vyšší produkci surovin.

Founder.png1. místo: 40 %

Founder.png2. místo: 30 %

Founder.png3. místo: 20 %

Founder.png4. - 10. místo: 10 %

Závody vozatajů Olympic sword.png

Olympijský meč

Všechna města získávají x % bonus k jak pozemnímu, tak i námořnímu útoku.

Founder.png1. místo: 20 %

Founder.png2. místo: 15 %

Founder.png3. místo: 10 %

Founder.png4. - 10. místo: 5 %

Obchod

Poté, co je váš atlet schopen získat vavříny, můžete si za ně v tomto obchodě pořídit rozličné odměny, které jsou na seznamu níže:

Předmět Cena Popis
Renforts d'Archers.png

Posily lučištníků V

30 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat lučištníky.
Renforts d'Hoplites.png

Posily hoplitů V

30 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat hoplity.
Renforts de combattants à l'épée.png

Posily bojovníků s mečem V

30 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat bojovníky s mečem.
Paquet de ressources mélangées.png

Balíček všech surovin

30 vavřínů Bohové vám darují suroviny.

Aktuálně vybrané město okamžitě obdrží dřevo, kámen a stříbrné mince.

Renforts de bateaux-feu.png

Posily ohnivých lodí IV

35 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat ohnivé lodě.
Birèmes.png

Posily birém V

35 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat birémy.
Mouvement de troupes amélioré.png

Vylepšený pohyb jednotek X

100 vavřínů Jednotky vašeho města budou cestovat rychleji, než je obvyklé.
Défense améliorée.png

Povzbuzení Týché I

100 vavřínů Jednotky ve městě jsou v obraně o 5% silnější po dobu 1 týdne.
Attaque améliorée.png

Rozohnění Týché I

100 vavřínů Jednotky ve městě jsou v útoku o 10% silnější po dobu 1 týdne.
Slavnosti Tyche.png

Oslava radosti bohyně Týché I

100 vavřínů Náklady na městské slavnosti klesnou o 20% po dobu 1 týdne.
Renforts d'harpies.png

Posily harpyjí IV

150 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat harpyjí.
Gener mantikor.png

Posily mantikór I

150 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat mantikóry.
Renforts d'Erinyes.png

Posily erínyí I

150 vavřínů Vaše město bude průběžně získávat erínye.
Extension des Frontières.png

Velké rozšíření území

500 vavřínů Do města natrvalo přibude 100 obyvatel.

Maximum: 300 obyvatel navíc/město

Efficacité.png

Prozíravost

500 vavřínů Po dobu 12 hodin budete za všechny boje dostávat dvojnásobek bitevních bodů.

Když Grepolympia skončí

Pokud vám stále po konci Grepolympie zbývají nějaké ty vavříny, nezoufejte - můžete je ještě utratit i o chvíli později! Obchod zůstane otevřený 2 dny po konci této události. Tím pádem máte dostatek času se rozhodnout, jaké předměty si chcete koupit.