Velekněžka

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 27. 9. 2015, 15:48, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky) (→‎Vzorec pro výpočet přízně)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Velekněžka
Priestess.png

Favor.png + 50%
Feature icons 2.08-4.png + 20% k síle

„Velekněžka má velmi dobré styky s bohy. Zvyšuje vaši produkci přízně o 50 % a podporuje vaše mytické jednotky, které jsou v boji o 20% silnější.“

Vzorec pro výpočet přízně

Výše přízně se rovná odmocnině z úrovně chrámu vynásobené rychlostí světa. Pokud vlastníte více měst se stejným bohem, sečtěte úroveň chrámů. Pokud máte také sochu boha, přičtěte k úrovni chrámu pětku. Pokud je aktivována Velekněžka či Bonus k produkci přízně, násob 1,5 (neboť oba prvky přidávají + 50% k produkci).

Tudíž množství přízně = [odmocnina z (úroveň chrámu/ů + 5 za sochu boha)] * rychlost světa * 1,5 za velekněžku

Příklad:
Mám 3 města, v nich 3 chrámy (3, 7, 15), ve dvou sochu boha, aktivované prémium velekněžka. Hraji na světě s rychlostí 2.

√((3+7+15)+5+5) * 2 * 1,5

Výsledek: 18 (zaokrouhleno na celé číslo)

Vzorec pro výpočet produkce přízně, pakliže je aktivní Velekněžka i Bonus k produkci přízně zároveň

Příklad:
Mám 4 města se 4 chrámy na úrovních 5, 7, 8 a 12, k tomu tři Sochy boha, aktivovanou Velekněžku, Bonus k produkci přízně a hraji na rychlosti světa 3.

√[5 + 7 + 8 + 12 + (5 + 5 + 5)] = √47 = 6,85
Přičemž nyní celý vzorec:
[6,85 + (6,85/2 = 50%) + (6,85/2 = 50%)]*3 (= rychlost světa)

Výsledek: 41 (zaokrouhleno na celé číslo)