Vánoce 2015

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 23. 11. 2015, 19:14, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky) (Kategorie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

Jak to bude vypadat

Winter2015 desktop.jpg

Trvání události

Od 1. do 31. prosince 2015

Popis:

Jako v jakémkoli jiném dobrém adventním kalendáři, tak i v tomto se vystřídá během události 24 kol štěstí. Každým dnem můžete otevřít jedno nové kolo štěstí. Po kliknutí na onen den se na pravé straně okna ukáže jeho kolo štěstí. Každé z kol štěstí obsahuje šest různých odměn a jeden zimní krystal. Sesbírejte 5 zimních krystalů, abyste získali všech 5 rádců zdarma na jeden týden.
Kolo roztáčíte stlačením tlačítka v jeho středu. Můžete na něj znovu kliknout a zastavit ho nebo ho roztáčet, dokud se samo nezastaví. Odměna pak vyskočí po krátké animaci doprostřed. První roztočení aktuálního dne je vždy zdarma, za zlaté můžete ale roztáčet vícekrát. Jakou odměnu získáte, to je naprosto náhodné. Abyste mohli stejné kolo roztočit znovu, musíte z něho nejdříve vybrat předchozí odměnu.
Za zlaté může být kolo taktéž doplněno o všechny své původní odměny.
Po takovémto prvním roztočení se odemkne dekorace na vánočním stromečku. Odemknutí této dekorace vám zaručí ocenění „Veselá zimní zábava“.

Jak kalendář otevřít

Klikněte na malou ikonku ve spodním pravém rohu obrazovky, čímž kalendář otevřete.

Winter2015 icon.png

Jak otevřít určitý den

Jakmile přejedete myší nad ilustrovanou scénou, vyskočí značky napříč celým oknem události, přičemž každá značka obsahuje jedno z čísel od 1 do 24. Kliknete-li na tuto značku, otevře se tak po pravé straně, vedle stromku, kolo štěstí pro daný den. Aby bylo možné jeden z těchto dnů otevřít, je potřebné, aby tohoto dne bylo i dosaženo.

Současný den

Značka pro současný den je zvýrazněna zlatě.

Winter2015 current.png

Uplynulé dny

Značky pro uplynulé dny, které ale stále obsahují alespoň jednu odměnu, jsou zobrazeny modře.

Winter2015 past.png

Uložení odměn

Svou odměnu nemusíte přijmout okamžitě, můžete ji nechat „uloženou“ v kole štěstí až do doby, kdy celá událost skončí.

Winter2015 collect.png

Dekorace

Jakmile poprvé roztočíte kolo nového dne, bude přidána do scenérie i nová (pro den specifická) dekorace.

Jak odměnu sebrat

Pakliže máte možnost roztáčení zdarma, tak je tu zpočátku uprostřed kola štěstí jedno „roztáčecí“ tlačítko.
Stisknutím tohoto tlačítka se začne nad všemi dostupnými odměnami (vyjma těch už vybraných) točit světlo.
Poté, co se animace zastaví, tlačítko uprostřed se začne ztrácet a odměna, jíž jste vyhráli, se přesune do téhož středu.
Na tuto odměnu můžete pak kliknout a buď ji uložit do svého inventáře, přímo ji použít na vybrané město anebo ji zahodit. Také ji zde ale můžete po dobu trvání události ponechat a vyzvednout ji později.

Doplňování

Pokud jste získali z jednoho kola všech 6 odměn, můžete si ho doplnit - poprvé za 50 zlatých, pak se cena navýší. Kolo ale můžete doplnit i dříve (např. jestliže jste získali většinu chtěných odměn a chcete je dostat znovu). Mějte však na paměti, že cena této funkce se s každým jejím použitím navýší, nicméně, o půlnoci bude resetována na původní hodnotu.

Zimní krystaly

V oné obrazovce kalendáře je taktéž i „zobrazení zimních krystalů“, ukazující pokrok až do chvíle, kdy si odemknete rádce zdarma. Navíc, jakmile sesbíráte všechny zimní krystaly, bude vám dáno ocenění „Všechny tyto krystaly“.

Winter2015 shard.png

Sbírání zimních krystalů

Jedna z odměn každého dne s sebou nese také i „zimní krystal“. Pokud tuto odměnu obdržíte, spolu s ní dostanete také i tento zimní krystal, který eventuálně odemkne všechny prémiové rádce na 7 dní.
Jakmile rádce získáte, tak se už zimní krystaly nebudou zobrazovat v žádném z kol. Po svém odemknutí se rádci dále vybarví.
Použití funkce doplnění neobnoví již sebrané zimní krystaly!

Cena dalších roztáčení

První roztočení současného dne je vždy zdarma. Další roztáčení stojí ale prémium. Stejně tak vás bude stát 100 zlatých první roztočení kola některého z předchozích dní, které jste zmeškali.

Roztočení Featureicons02 2.08.png
1. 100
2. 200
3. 300
4. 400
5. 500
6. 600

Odpočet

Vánoční událost je dostupná pouze po omezený čas, a to mezi 1. a 31. prosincem 2015. Zbývající čas je vždy viditelný, zobrazený jako odpočet v horním levém rohu okna události počítající dny, hodiny, minuty a vteřiny. Ve chvíli, kdy čas vyprší, nebude možné kdykoli jindy okno otevřít. Pamatujte, že zbývající odměny, které jste si mohli nechat uložené v některém z kol, musíte sesbírat dříve, než odpočet vyprší. Není žádný jiný způsob, jak tyto odměny vyzvednout později.

Mobilní aplikace

Událost bude také dostupná v naší mobilní aplikaci. Omrkněte to už jenom proto, že zde kolo můžete jednoduše roztočit svým prstem!

Winter2015 mobile.jpg

Ocenění

Během zimní události můžete vyhrát dvě rozdílná ocenění. Prvním oceněním je „Veselá zimní zábava“ za určitý počet roztočení kol. Další ocenění, „Všechny tyto krystaly“, je uděleno za sesbírání všech krystalů.

Veselá zimní zábava

1 roztočení 5 roztočení 10 roztočení 24 roztočení
Winter2015 lvl1.png Winter2015 lvl2.png Winter2015 lvl3.png Winter2015 lvl4.png

Všechny tyto krystaly

Winter2015 collector.png