Chat

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 18. 10. 2013, 18:28, kterou vytvořil Salupos (diskuse | příspěvky) (→‎Chat)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

Chat

Chat se dá nalézt na liště, v pravé části mezi ikonami "Pozvat přátele" a "Fórum". Slouží k rychlé komunikaci mezi dvěma i více hráči stejné aliance. Je to rychlejší způsob komunikace, a dá se říci, že i přehlednější forma zpráv, akorát se tam nedají umístit reporty z bojů, ani použitá kouzla apod.


Bez2.jpg


  1. Uvidíte aktuální hráče, kteří mají zapnutý chat.
  2. Zde uvidíte zprávy napsané vámi a dalšími uživateli na chatu. Také zde uvidíte kdo, a v kolik hodin právě přišel nebo odešel.
  3. Zde můžete napsat libovolnou zprávu.
  4. Tlačítko "smazat historii". Smažete celou historii chatu.


Scoot (diskuse) 19. 6. 2013, 15:27