Trojská bitva

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 5. 7. 2015, 15:16, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky) (Kategorie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Battle of troy logo.png


Událost "Trojská bitva" je dodatkem k naší předchozí akci "Thrácké dobývání". Troja je ovládána falešným králem a musí být osvobozena. Achilles tě žádá, abys ho doprovázel při dobývání města. To je pro tebe dobrou příležitostí, abys vedl vojsko žoldáků do války a získal unikátní odměny, které ti pomohou k mocnému růstu tvé říše.


Mapa kampaně

Troy map.jpg

Výprava proti Troji je zobrazena na mapě, na které můžeš vidět všechna možná bojiště. Každé bojiště je zobrazeno symbolem, který určuje jeho status:

Symbol Význam
Symbol attack.png Toto bojiště lze napadnout našimi žoldáky.
Symbol cooldown.png Bojiště bylo nedávno napadeno a je potřeba nějaký čas, než se zde objeví noví nepřátelé.
Symbol locked.png Ještě jsi nepostoupil dostatečně daleko, abys mohl napadnout toto bojiště. Musíš porazit předešlé bojiště alespoň jednou.
Symbol lootable.png Na tomto bojišti je stále odměna, kterou můžeš sebrat. Do této doby nemůžeš napadnout bojiště znovu.

Čas od času budeš mít možnost vybrat si mezi dvěma cestami. Je jen na tobě, na jaké odměny budeš mířit a kterou cestu si vybereš! Nicméně máš možnost vyčistit všechna bojiště!

Bitva proti trojským nepřátelům

Pokud zvolíš bojiště, které lze napadnout, otevře se okno útoku. Přítomní nepřátelé a jejich síla bude zobrazena dole a v horní části okna můžeš zvolit vlastní žoldáky.

Troy attack.jpg

Pamatuj, že každé bojiště má svůj limit jednotek, které je zde možnost použít. Pokud velíš více žoldákům než povoluje bojiště, musíš si takticky zvolit, které jednotky a kolik jich pošleš do boje. Každá jednotka má své silné a slabé stránky proti daným jednotkám.

Příklad:

Harcovníci způsobují o 50 % více škod válečným slonům. Pokud je zde 50 válečných jezdců a máš k dispozici 70 harcovníků, je dobré zvolit 50 harcovníků. Bonusové poškození se nepočítá pro přebytek harcovníků. Předpokládejme, že bojiště je omezeno na použití 80 žoldáků. Zbylých 30 míst (50 je zabráno harcovníky) můžeš obsadit podle svého uvážení. Ale nebylo by moudré vyslat urputné válečníky, protože váleční koně jim působí bonusové poškození!

Jak můžeš vidět, je potřeba trocha strategického myšlení.

Troy2014 Units Ferocious Warriors.png
Troy2014 Units Gastraphetes Archers.png
Troy2014 Units Myrmidons.png
Troy2014 Units Skirmishers.png
Troy2014 Units War Horses.png

Pokud budeš vítězem, obdržíš odměnu daného bojiště. Také můžeš odměnu nechat na bojišti až do konce události a vybrat si ji kdykoliv později. Pokud si vyzvedneš odměnu, bojiště se znovu zaplní nepřáteli po 4 hodinách, ale pokaždé budou jejich síly silnější než dříve. Tímto způsobem můžeš opakovaně získat stejnou odměnu s rostoucí výzvou.

Dalším prvkem, o kterém je dobré vědět, je, že i při tvé porážce nepřáteli, ztráty na straně nepřítele jsou trvalé. Takže můžeš porazit nepřítele několika menšími útoky po sobě.

Achilles

Pokud napadneš bojiště nepřítele, může ti v tvém útoku pomoci Achilles, což zvedne morálku žoldáků a zvýší jejich sílu o 20 %. Po jeho hrdinském činu musí odpočívat 12 hodin. Ale můžeš ho do další bitvy motivovat i nějakým zlatem.

Troy2014 Achilles.png
Troy achilles.jpg

Žoldáci

I když začínáš svou cestu jen s několika žoldáky, neměl bys zůstávat u tak malého počtu. Následující aktivity ve hře ti náhodně pomohou najít nové skupiny žoldáků a tím vybudovat silnější armádu:

  • Útočení a bránění
  • Rekrutace jednotek
  • Výzkum
  • Stavba budov
  • Sesílání kouzel
Troy mercenaries.jpg

Pokud najdeš skupinu žoldáků, přidá se k tobě 8 až 12 náhodných jednotek (Harcovníci, Urputní válečníci, Střelci z gastrafetů, Váleční koně, Myrmidoni). Pamatuj, že denně můžeš najít maximálně 10 skupin žoldáků. Samozřejmě můžeš nakoupit 10 žoldáků pomocí zlata, kteří s tebou zůstanou až do konce události. Cena zlata každé jednotky se při znovupoužití zvyšuje a je resetována na základ o půlnoci.

Pokud jsou tví žoldáci vážně zranění, není to důvod pro zbavení se těchto tvrdých a schopných válečníků. Proč? Protože každých 7 hodin do tvého kempu přijede léčitel, aby se postaral o zraněné žoldáky. Pokud chceš mít svou armádu připravenou co nejdříve, můžeš léčiteli zaplatit nějaké zlato, aby přijel okamžitě.

Troy healer.png


Za první vyčištění poslední fáze (fáze 34) získáš speciální odměnu:


Culturepoint.jpg

Na světě bez hrdinů získá hráč zcela nový plný stupeň kultury zdarma.

Hector.jpg

Na světech s hrdiny spolu s kulturním stupněm získáš speciálního hrdinu "Hektora".