Premium cena stavby

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 5. 4. 2013, 08:49, kterou vytvořil Pýthón (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

Snížení cen stavby budov

Snížení cen stavby budov je nová prémiová funkce, která vám umožňuje budovat nebo vylepšovat budovy bez použití všech potřebných surovin. Tato funkce bude k využití v rychlém konstrukčním přehledu, přehledu budov (prémium) a samozřejmě přehledu budování v senátu.

O825LfV.png


Pokaždé, když využijete snížení cen stavby budov pro vybudování, nebo vylepšení budovy, musíte zaplatit 50 zlatých. Poté budete moci postavit či vylepšit budovu, ale budete na to potřebovat o 25% méně surovin. Tato funkce Vám rovněž umožní postavit či vylepšit budovy, aniž byste na nic měli dostatek surovin ve skladu.

Příklad:

Pro vylepšení Jeskyně na úroveň 8 potřebujete 2986 dřeva, 3200 kamene a 4549 stříbra, ale máte pouze 2870 kamene. Nemůžete vylepšit svoji Jeskyni, protože na ni nemáte dostatek surovin, ale můžete využít funkci snížení cen stavby budov pro ušetření 25% surovin potřebných na výstavbu. Tím klesne cena vylepšení Jeskyně na 2239 dřeva, 2400 kamene a 3411 stříbra.