Přehled ostrovních úkolů

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 22. 7. 2017, 10:22, kterou vytvořila Ysera. (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Ostrovní úkolyPřehled ostrovních úkolůVyvážení ostrovních úlohSeznam bonusů


Na této stránce naleznete informace o každém z ostrovních úkolů, které jsou v současné době ve hře. Na stránce seznamu bonusů jsou podrobnější detaily o odměnách.
Každý úkol, který vám bude nabídnut, můžete splnit mírumilovným či agresivním způsobem.

Přehled úkolů

Turnaj válečných vozů Vládcova oslava Osamělý poutník Pletichy kupců Otázka matematiky Bezbranná karavana Prokletý posvátný les


Nákaza Zoufalá vesnice Vnější hrozba Uprchlíci nebo kořist? Zkrachovalý kapitán Hrdina lidu Nic než vykořisťování


Tábor zoufalých Dítě bohů Taverna Pryč s chudáky Zničená svatyně Svatá válka Pálení mostů

Zadání a odměny úkolů

Tournament.pngTurnaj válečných vozů

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Posily bojovníků ve vozech Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Efektivní architekti (epické nebo vzácné) Mince moudrosti


Rulerscelebration.pngVládcova oslava

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Pilgrim.pngOsamělý poutník

Udolat v útoku nepřítele
IQ request3.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Počkat
IQ request5.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Intriquemerchants.pngPletichy kupců

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Posily bojovníků s mečem Mince války
Přečkat sníženou produkci dřeva
IQ request6.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Mathquestion.pngOtázka matematiky

Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Zvýšená produkce kamene Mince války
Přečkat menší produkci kamene
IQ request6.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince moudrosti


Caravan.pngBezbranná karavana

Přečkat oslabený útok
IQ request6.png
Posily jezdců Mince války
Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Sacredforest.pngProkletý posvátný les

Přečkat sníženou produkci dřeva
IQ request6.png
Posily jezdců Mince vojny
Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Zvýšená produkcia dreva Mince poznania


Plague.pngNákaza

Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Efektivní architekti (epické nebo vzácné) Mince vojny
Přečkat oslabený útok
IQ request6.png
Bonus k produkci přízně Mince poznania


Desperatevill.pngZoufalá vesnice

Počkat
IQ request5.png
Posily vrhačů z praku Mince vojny
Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Zvýšená produkcia dreva Mince moudrosti


Threat.pngVnější hrozba

Udolat nepřítele v útoku
IQ request3.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince války
Ubránit se
IQ request4.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince moudrosti


Renegades.pngUprchlíci nebo kořist?

Udolat nepřítele v útoku
IQ request3.png
Posily lučištníků Mince války
Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Strandedcaptain.pngZkrachovalý kapitán

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Vylepšený pohyb vojsk Mince války
Počkat
IQ request5.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Heropeople.pngHrdina lidu

Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Vylepšený pohyb vojsk Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince moudrosti


Vykoristovani.pngNic než vykořisťování

Přečkat menší produkci kamene
IQ request6.png
Posily hoplitů Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Zvýšená produkce kamene Mince moudrosti


Desperatecamp.pngTábor zoufalých

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Posily bojovníků s mečem Mince války
Počkat
IQ request5.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Child.pngDítě bohů

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Riddancepoor.pngPryč s chudáky

Ubránit se
IQ request4.png
Efektivní architekti (epické nebo vzácné) Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Rychlejší rekrutování (vzácné nebo epické) Mince moudrosti


Desecrated shrine.pngZničená svatyně

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Tavern.pngTaverna

Přečkat sníženou produkci dřeva
IQ request6.png
Posily jezdců Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Holywar.pngSvatá válka

Udolat v útoku nepřítele
IQ request3.png
Bonus k produkci přízně Mince války
Počkat
IQ request5.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince moudrosti


Breakingpast.pngSpálit mosty s minulostí

Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Posily hoplitov Mince války
Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti