Halloween 2015

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 30. 10. 2015, 17:31, kterou vytvořil Thass (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Hween 2015 logo.png

Během letošní Halloweenské události máte příležitost si procvičit magii! Pro zpřístupnění odměn, jež vám pomohou dominovat nad nepřítelem, budete moci použít 8 různých ingrediencí (obětin). Obětiny můžete sbírat vykonáváním každodenních činností ve hře, jako např.: vylepšování budov, útočení, zkoumání a další herní akce.

Jakmile máte dostatek ingrediencí, můžete je smíchat dohromady v hlavním okně události, a budete tak odměněni specifickým bonusem. Recept (zaklínadlo) pro daný bonus bude pak pro budoucí využití uložen do vaší knihy zaklínadel.

Navíc krom odměn, které získáte díky vaším zaklínadlům, taktéž máte možnost v denním hodnocení soupeřit proti svým spoluhráčům. Nejlepší hráč dne bude obdarován oceněním Mistr zaklínač a 4 nejlepší na konci této události obdrží prestižní ocenění Velmistr!

Zaklínání

Hween 2015 overview.jpg

Pro vyslovení zaklínadla musíte prvně sesbírat 3 obětiny. Nezáleží na tom, jaké typy obětin používáte, také můžete i použít více jak jednu přísadu stejného typu. Jakmile vlastníte nezbytné ingredience, můžete je přidat ke svému zaklínadlu tak, že je přetáhnete na volnou pozici v hlavním okně události. Ve chvíli, kdy jsou obsazeny všechny 3 pozice, můžete kliknout na „Čarovat“.

Po kliknutí na „Čarovat“ budou vaše přísady smíchány a vy obdržíte ze zaklínadla odměnu. Odměnu můžete použít okamžitě, nebo ji uložit do svého inventáře, máte-li v něm místo. Dokud neseberete svou odměnu, nemůžete sesílat další zaklínadlo.

Jak sbírat obětiny

Hween 2015 overview1.jpeg

Ingredience pro svá zaklínadla můžete nalézt hraním Grepolis. Níže je několik akcí, za které budete oceněni obětiny:

  • Útočením a bráněním
  • Výcvikem jednotek
  • Výzkumem
  • Výstavbou budov
  • Sesíláním kouzel

Množství obětin, které můžete denně obdržet, je omezeno na 10. Dalších obětin si můžete přikoupit tolik, kolik jen budete chtít, ačkoli se cena každé přísady navýší po každém jejím nákupu o základní hodnotu (a vrátí se zpět na původní o půlnoci).

Obrázek Symbol bat.png Symbol bone.png Symbol rat.png Symbol witch.png Symbol lich.png
Symbol mandrake.png
Symbol cyclops.png Symbol ruby.png
Název Netopýří křídlo Kost Krysí ocas Prst ježibaby Prach mrtvoly Mandragora Kyklopova lebka Rubíny
Základní cena ve zlatých 40 40 40 40 60 60 90 90

Kniha zaklínadel

Hween 2015 book.jpg

Kniha zaklínadel bude automaticky ukládat vaše kombinace přísad, takže zaklínadla tak můžete snadno zopakovat! Zaklínadla budou seřazena typem odměny a hráči mohou filtrovat mezi svými přísadami podle jejich dostupnosti anebo naopak podle potřebných ingrediencí.

Přejete-li si odemknout nové zaklínadlo bez experimentování, učinit tak můžete za malou sumu zlatých.

Žebříčky

Hween 2015 rankings.png

Všichni hráči proti sobě mohou soutěžit ve směru seslaných zaklínadel za den. Pokaždé, kdy zaklínáte, dostanete náhodný počet krvavých bodů (až do výše 10). Hodnocení je založeno právě na těchto bodech. Nezáleží na tom, jaké zaklínadlo sesíláte, vždy máte stejnou šanci získat body.

Jakmile sešlete za den své první zaklínadlo, budete zařazeni do denního žebříčku. Vítěz dne (na 1. příčce) obdrží ocenění a efekt. Každý den ve 20 hodin se žebříček vyhodnotí a zresetuje. Odměny budou rozdány poté, co je dokončeno vyhodnocení.

Ocenění: Mistr zaklínač (denní ocenění)

Hween 2015 daily.png

Celkový žebříček funguje skoro stejně jako ten denní, pouze se neresetuje. Běží až do konce události.

Deset nejlepších v celkovém žebříčku obdrží několik bonusových odměn, hned jak událost skončí. Krom toho 4 nejlepší získají ocenění Velmistr, které si mohou vystavit na svém profilu!

Ocenění pro první 4 hráče v celkovém žebříčku.:

Velmistr 2015

Umístění 1 Umístění 2 Umístění 3 Umístění 4
Hween 2015 award 1.png Hween 2015 award 2.png Hween 2015 award 3.png Hween 2015 award 4.png

Další ocenění

Ponurý zaklínač

Sesláno 1 zaklínadlo Sesláno 5 zaklínadel Sesláno 25 zaklínadel Sesláno 50 zaklínadel
Dark conjurer 1.png
Dark conjurer 2.png
Dark conjurer 3.png
Dark conjurer 4.png

Ponurý písař

Nalezeno 1 zaklínadlo Nalezeno 10 zaklínadel Nalezeno 25 zaklínadel Nalezeno 50 zaklínadel
Dark scribe 1.png
Dark scribe 2.png
Dark scribe 3.png
Dark scribe 4.png

Odměny za pokrok

Všichni hráči, kteří vyčarovali určité množství odměn, obdrží navíc tyto odměny:

Množství vyčarovaných odměn Odměna
25 Administrator reward.png Získáte zdarma správce na 2 týdny.
50 Overall culture level.png Získáte celou úroveň kultury.