Dominance

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 4. 9. 2018, 18:06, kterou vytvořila Ysera. (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Domination.png

Dominance je zakončení hry, kdy bojují aliance o nadvládu ve světě. Abyste mohli vyhrát, budete muset přemýšlet strategicky a podrobovat si své protivníky až do jejich kapitulace, protože až poté budete moci svět nazývat svým.

Úkol

Dobýt a udržet vysoké procento měst ve světě.

Éra dominance

Éra dominance začne po uplynutí určitého času, závislého na rychlosti a nastavení světa. Čas před dominancí by měl být dostačující na to, aby se aliance ustálily, ale ne na to, abyste se cítili bezpečně.

Rychlost světa Začátek dominance (dny od spuštění světa)
Pomalá Běžná Rychlá
1 300 240 180
2 225 180 135
3 187,5 150 112,5
4 150 120 90

Jakmile Éra dominance započne, některé ostrovy ve světě budou označeny jako platné - tom naleznete více informací níže. Éra dominance trvá, dokud jedna z aliancí nemá v držení 40 % platných měst, zobrazených v záložce Dominance.

Cíl dominance

Cíl je zpočátku nastaven na 40 %. Tato hodnota se postupem času snižuje (tato doba je určena rychlostí a nastavením daného světa). Cíl se bude snižovat v závislosti na postupu nejlepších aliancí, dokud nebude dosažitelný. Jakmile se hodnota začne snižovat, bude se tak dít každých 14 dní.

Platné ostrovy

Valid island.png

V momentě, kdy Éra dominance odstartuje, systém pročistí celý svět od jeho středu, zkontroluje aktivitu hráčů a označí platné ostrovy. Ve chvíli, kdy je dosaženo stanovené procento aktivních hráčů, se systém zastaví. Pouze města na těchto ostrovech budou počítána do celkové hodnoty dominance. Pouze velké ostrovy (se zemědělskými vesnicemi) budou označeny za platné.

Poslední vzdor

Jakmile aliance dosáhne potřebné hodnoty dominance, bude možné odstartovat Poslední vzdor. Tato aliance má 14 dní na aktivaci Posledního vzdoru - pokud to neudělá, aktivuje se sám. Jakmile je mód Posledního vzdoru aktivován, aliance musí udržet nadvládu nad potřebnou hodnotou po dobu, která je určena nastavením světa. Pokud uspěje, vyhrála svět.


Rychlost světa Trvání posledního vzdoru
1 28 dní
2 21 dní
3 17,5 dní
4 14 dní


Důležité

  • Během Posledního vzdoru budou všechna města na platných ostrovech napadnutelná, bez ohledu na režim dovolené.
  • Pokud hodnota dominance spadne pod požadovanou hodnotu, Poslední vzdor je okamžitě přerušen a aliance jej nemůže spustit znovu, dokud opětovně nedosáhne potřebné hodnoty dominance.

Konec světa

Jakmile je aliance prohlášena vítěznou, na světě započne období míru. To potrvá 14 dní a poté je svět uzavřen.