Divy Světa

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 25. 10. 2019, 16:30, kterou vytvořila Ysera. (diskuse | příspěvky) (→‎Věk divů světa)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

Pyramida v Gíze Visuté zahrady babylonské Socha Dia v Olympii Artemidin chrám v Ephesu Mauzoleum v Halikarnassu Rhódský kolos Alexandrijský maják
Přehled divů světa

„Holá pláň, sluncem spálená vegetace byla pokryta rozžhaveným pískem, veškeré stromy na tomto ostrově byly již dávno pokáceny, doly do poslední unce stříbra vybrány a těžiště kamene do posledního kousku roztřískáno ostrými krumpáči. Masy surovin se již ani neskladovaly v městských skladech, u každého z dolů čekala doslova karavana vozů, na které vedrem sužovaní horníci či drvoštěpové nakládali těžce získané přírodní materiály. Mnoho jich padlo únavou, metropole, z nichž mizerně placeni dělníci pocházeli, neměla o tuto „podřadnou“ populaci nouzi. Jeden padl, aby se ten druhý mohl zapojit do práce – Na této myšlence probíhala stavba divu světa, monumentální stavba, k níž se sjížděly hromady povozů a vozů s hordami surovin.Architekti na této holé planině navrhovali plány a schémata, pro stavbu, která měla celý ostrov a hlavně všechna města na něm proslavit ne po celém oceánu, ale po celém světě! Rány kladiv, křik stavbařů a tesařů, skřípání dřevěných jeřábů, zdvihající mohutné klády dřeva či kvádry kamene do andělských výšin – Toto vše se vznášelo nad staveništěm, které bylo trnem v oku všem vládcům okolo. I přes mračny hlídek, střežící inženýry a hlavně konstrukci stavby, jejíž název byl pro jednoho sladký jako med a pro druhého hořký a plný závisti… Proklouzla skupinka zvědů, jejichž podrážky jako by tlumili stíny a čepele dýk, namočené v jedu nikdy neminuli míchu či hrdlo významného architekta, což značně zpomalovalo stavbu. Zalíbí-li se stavba bohům, pod azurově modrou vodou, poblíž břehu se objeví ebenové či dubové dřevo, sloužící jako skvělá opora pro monument, hlídky dostanou dar ostražitosti, dělníci pocit euforie a do rukou jim vpluje božská zručnost… Intriky a síla bohů, zrada a chytrost se obmotává kolem divů světa, neskutečně dlouhá cesta, na jejímž konci čeká sláva a věhlas, každý závistivec bude řvát s nenávistí v hlase Tvé jméno, ovšem uvnitř sebe cítí respekt a úctu k takové vůdčí a odvážné osobnosti jako jsi ty. Záleží jen na tobě, k jaké straně se přidáš: Staneš-li se hrdinou, jehož jméno bude žít navždy či závistivým vládcem, jehož bezvýznamné činy umřou spolu s jeho tělem?“

Věk divů světa

V momentě, kdy svět splní určité podmínky, nastane Věk divů světa. Divy lze ovčem stavět pouze na ostrovech, které aliance ovládá a tomu je třeba přizpůsobit válečnou taktiku. Jakmile Věk divů započne, noví hráči se již na svět nemohou registrovat.

Divy Světa - Předpoklady

 • Svět musí existovat po dobu nejméně 6 měsíců (každý měsíc má 30 dní).
 • Součet bodů top 50 aliancí musí činit nejméně 250 milionů.
 • Pokud svět nesplnil v průběhu 6 měsíců kritéria pro spuštění "Věku divů světa", systém, v závislosti na nastavení světa, vypočítá novou bodovou hodnotu, nutnou k odstartování divů.
 • Pokud ani po úpravě nebyla hodnota dosažena v následujících 4 měsících, potřebné body se budou nadále snižovat každých 30 dní, dokud se divy nespustí.
 • Nový počet bodů je stanoven snížením poloviny bodového rozdílu mezi aktuálním cílem a součtem bodů 50 nejlepších aliancí.
 • Některé konkrétní příklady jsou uvedeny v následující tabulce:Požadavek na zahájení éry DS
Nastavení světa Body top 50 aliancí Aktuální cíl Násobek Nový cíl
Rychlý 150 milliónů 250 milliónů x 1.2 180 milliónů
Běžný 150 milliónů 250 milliónů x 1.5 225 milliónůVýběr místa pro stavbu

DIV 2.jpg

Staveniště pro div světa se nachází pouze na velkých ostrovech, kde jsou též umístěny i zemědělské vesnice. Toto staveniště uvidíte pouze v případě, že máte více jak 5000 bodů či jste členem nějaké aliance.

Správný výběr místa je jedním ze zcela základních podmínek pro vítězství. Volte jej s co největší pečlivostí a dávkou důvtipu. Div by neměl ležet v blízkosti nepřítele - je nutné počítat i s agresemi nepřátel v průběhu stavby, zejména ale po jeho úspěšném dokončení. Taktéž by ale neměl být stavěn daleko od jádra aliance - čím blíže bude co největšímu počtu měst vaší aliance, tím rychleji na něj budete moci posílat suroviny.

Ostrov musí být plně obsazen danou aliancí, nesmí na něm být jak města neutrálních hráčů, nepřátel, města duchů, ani dokonce spojence! Na ostrově ale mohou být volná místa pro založení města, nicméně kdokoli z konkurence na tomto místě může založit město a tím výstavbu divu narušit, proto se doporučuje obsadit ostrov do poslední volné pozice.

Narušení stavby

Stavba divu může být narušena těmito způsoby:

 • Ztráta města na ostrově s daným divem.
 • „Zešednutí“ jednoho z hráčů na ostrově s daným divem.
 • Odchod jednoho z hráčů s jedním a více městy na ostrově s daným divem.

Je-li naplněn jeden z výše popsaných bodů, vyústí to k okamžitému zastavení probíhající stavby, zničení vložených surovin a nemožnosti pokračovat v dalším rozvoji divu, a to až do doby, kdy je div osvobozen - aliance opět vlastní všechna města na ostrově. Pokud je ztraceno město na divu, jehož úroveň je 10, dojde k sražení na úroveň 9, v případě jiné úrovně k ubourání divu nedochází.

V momentě, kdy jedna z aliancí dostaví 10. úroveň daného divu, je přerušena výstavba 10. úrovně u jiných aliancí a vložené suroviny jsou ztraceny (pakliže jim u daného divu probíhala výstavba 10. úrovně ve chvíli, kdy byly jinou aliancí předstiženi). Vždy platí, že může být rozvinut na maximální úroveň pouze jeden div daného typu na jednom světě v jednu dobu!

Zboření divu

Pakliže ztratí aliance všechna města na ostrově s divem, dojde ke kompletnímu zničení divu. Což znamená, že zjistíte-li, že stavbu divu potřebujete zahájit na jiném místě, není nic jednoduššího, než dočasně vyloučit všechny hráče, kteří na daném ostrově mají města - div tímto krokem bude zničen.

Náklady

Abyste vystavěli div, budete potřebovat velké množství surovin. Suroviny se posílají z města postupně a jakmile dosáhnete požadovaného množství surovin, můžete zadat do výstavby jeho další úroveň. Abyste postavili celý div, musíte postavit 10 úrovní, přičemž jak bylo zmíněno výše - nemohou být dva stejné divy na úrovni 10 v jednu chvíli.

Požadavky na stavbu Divu světa
Level Wood.png Stone.png Iron.png Time.png Stavby Favor.png Zrychlení
1 200 000 200 000 200 000 01h 57m 00s 00h 01m 40s
2 400 000 400 000 400 000 03h 57m 00s 00h 02m 30s
3 600 000 600 000 600 000 07h 37m 00s 00h 03m 20s
4 1 000 000 1 000 000 1 000 000 13h 07m 00s 00h 04m 10s
5 1 600 000 1 600 000 1 600 000 20h 33m 00s 00h 05m 00s
6 2 800 000 2 800 000 2 800 000 30h 00m 00s 00h 05m 50s
7 4 800 000 4 800 000 4 800 000 41h 34m 00 00h 06m 40s
8 8 200 000 8 200 000 8 200 000 55h 17m 00s 00h 07m 30s
9 14 000 000 14 000 000 14 000 000 71h 13m 00s 00h 08m 20s
10 23 800 000 23 800 000 23 800 000 89h 26m 00s 00h 09m 10s

Počty surovin potřebné na další úroveň se násobí rychlostí světa. Tj. na světě s rychlostí 3 je potřeba na 3. úroveň divu 600 000 * 3 = 1 800 000 od každé suroviny.
Za 400 přízně od každého boha můžete stavbu urychlovat o výše psané časy (poslední sloupeček tabulky).

Výstavba nemůže být urychlena o více jak polovinu.

Stavba divu.jpg


Surovina.JPG

 • První číslo → suroviny co jsou na divu
 • Druhé číslo → suroviny na cestě
 • Třetí číslo → co budete posílat na div
 • Čtvrté číslo → celkové náklady na dané úrovni

Přehled divů

Klikněte na kterýkoli z divů pro více informací o něm...
Pyramidy v Gíze Visuté zahrady babylonské Socha Dia v Olympii Artemidin chrám v Ephesu Mauzoleum v Halikarnassu Rhódský kolos Alexandrijský maják

Vítězství a ukončení světa

Certif.png

Vítěz světa
Aliance, která postavila jako první nejméně 4 divy na úroveň 10 (získala tak většinovou převahu), se stává Vítězi světa.

Vítěz obdrží cenu „Vítěz světa X“, dále certifikát Vítěze (vizte vlevo) a na všech světech mu je navýšena kapacita přízně z 500 na 550.

Vládce světa
Aliance, která postavila všech 7 divů na úroveň 10, se stává Vládcem světa.

Crown.png

Vládce světa obdrží cenu „Vládce světa X“ a v jeho hráčském profilu se bude namísto vavřínového věnce zobrazovat koruna.Poznámka
Na každém světě může být Vítězem pouze jedna aliance, nicméně držiteli titulu Vládce může být na jednom světě i vícero aliancí!

Ukončení světa
Jakmile je určen Vítěz světa a počet hráčů klesne pod 300, začne se odpočítávat posledních 28 dní a poté se svět definitivně uzavře.


Vzhůru za vítězstvím!